นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 944 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 1101 1
ขยะ 875 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 806 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 1165 2
เพิ่มค่าการทำงาน 790 0
เคลียร์แรมสมอง 895 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 1208 1
ขี้เกียจ 801 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1275 2
Team leading 747 1
การศึกษาให้เกิดค่า 917 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 1184 3
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 911 1
การทำงาน 911 5
ฟองสบู่ 1017 17
ของดีของไทย 694 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 829 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 1109 44
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 768 1
การยกย่องให้ได้ดี 758 2
เถ้าแก่ 844 2
ประเมินค่าตนเอง 817 1
Adaptability 985 2
ความพยายามสะสม 744 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 823 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 932 1
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 741 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 708 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 753 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 1213 6
ชีวิตคือการทดลอง 764 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 730 1
ทำงานให้เจริญ 751 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 808 0
หลักการทำงานดีมีสุข 824 5
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 1008 2
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 771 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 725 0
มืออาชีพ 868 6
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 680 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 714 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 722 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 4606 85
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 684 0
ช้อปให้ทันสมัย 722 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 726 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 683 1
คนเก่ากับคนใหม่ 663 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 853 1
พลังบวก พลังลบ 754 0
การประชาสัมพันธ์ 739 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 777 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 947 1
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 676 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 836 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 938 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 715 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 659 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 810 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 753 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 753 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 786 0
Smarter than smart  663 0
ความดี ความชอบ 717 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 714 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 750 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 656 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 816 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 898 3
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 1338 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 871 1
Smart people vs Smart worker 732 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 1076 2
สติมี ปัญญาได้ดี 733 0
Value chain working 945 1
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 760 0
ปัญญากับปัญหา 742 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 704 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 690 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 777 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 829 2
แก้ความเบื่อหน่าย 649 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 769 0
หน้าที่ชีวิตคน 718 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 691 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 943 3
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 717 1
ทำได้ ทำเป็น 628 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 639 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 626 1
ละครจบ 643 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 608 0
เส้นตาย เส้นเป็น 641 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 743 1
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 641 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 798 2
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 765 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 766 2
ผู้กองยอดรัก 653 0