นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 429 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 439 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 448 0
Smarter than smart  357 0
ความดี ความชอบ 398 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 386 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 430 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 377 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 482 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 462 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 706 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 497 1
Smart people vs Smart worker 441 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 670 1
สติมี ปัญญาได้ดี 390 0
Value chain working 534 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 427 0
ปัญญากับปัญหา 428 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 379 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 388 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 442 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 454 2
แก้ความเบื่อหน่าย 342 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 429 0
หน้าที่ชีวิตคน 370 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 385 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 526 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 366 1
ทำได้ ทำเป็น 302 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 323 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 318 1
ละครจบ 348 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 310 0
เส้นตาย เส้นเป็น 327 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 418 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 332 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 405 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 441 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 399 2
ผู้กองยอดรัก 371 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 369 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 486 3
ความซนของผู้ใหญ่ 431 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 390 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 332 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 399 6
ผลักดัน สนับสนุน 541 1
ของดี ของขยะ 377 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 368 0
ชีวิตเลือกได้ 409 2
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 305 0
รางวัลคน รางวัลของ 312 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 470 0
Learning is tool for self developing 473 0
Learning by working 473 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 728 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 769 0
หมั่นสอนตัวเอง 325 0
เสริมกับต้าน 377 0
ผลได้ ผลกระทบ 347 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 411 1
จัดอนาคต 365 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 316 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 511 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 446 1
อุดหนุน สนับสนุน 377 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 362 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 423 3
Learning as doing business 463 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 422 1
ยากลำบากกับท้าทาย 460 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 427 4
การใช้อนาคต 417 1
ดื้อพัฒนา 373 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 403 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 446 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 430 1
กินดี อยู่ดี 374 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 399 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 784 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 388 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 371 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 456 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 410 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 432 0
ความจำกับความเข้าใจ 425 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 443 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 402 3
มองการณ์ไกล 506 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 556 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 432 0
Deployment การถ่ายทอด 580 15
การลงทุนสร้างชีวิต 314 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 422 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 409 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 415 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 346 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 350 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 407 0
การสร้างค่าตน 399 0