นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ความต้องการเทียม 369 1
อาลัยพี่เสริฐ 814 0
ค่าความยาก 384 0
How to do to success 336 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 474 0
เรียนให้ได้ดี 516 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 330 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1000 1
ต้องสู้จึงชนะ 468 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 301 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 361 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 1542 7
ทำงานกับมือชีพ 275 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 507 3
ออมค่าความสามารถ 379 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 359 0
ค่าของคำตอบ 599 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 350 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 257 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 454 0
คนประสบความสำเร็จ 326 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 370 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 418 0
สร้างอนาคต 339 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 368 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 446 0
ชีวิตออกแบบได้ 347 0
สากลกับนานาชาติ 366 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 364 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 386 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 457 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 378 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 469 1
บริหารงาน 360° 455 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 589 0
ค่าขององค์กร 409 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 569 0
การรับผิดชอบ 381 0
คนเก่งขององค์กร 413 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 3068 38
การบริหารแบบรักษาการ 396 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 399 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 500 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 322 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 508 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 485 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 411 3
ค่าการทำวิจัย 660 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 468 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 383 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 507 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 390 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 472 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 337 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 512 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 467 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 462 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 449 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 376 0
Millionaire & Billionaire 457 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 398 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 304 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 424 0
วาทะ ตบะในการพูด 364 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 307 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 488 0
ค่าการใช้ความรู้ 400 0
การสร้างค่าในชีวิต 402 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 269 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 487 0
คิดค่าการใช้เวลา 303 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 387 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 520 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 535 0
การทำให้หายกลัว 454 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 433 0
ค่างานสนับสนุน 571 0
สร้างค่าจากการสอบ 495 0
ค่าความรู้ 434 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 714 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 608 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 440 2
มือที่สามทางการตลาด 626 1
ได้ทำกับทำได้ 408 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 330 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 509 0
ค่าของคำถาม 393 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 565 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 466 0
คน 4.0 575 0
หวงแหน กับ หวงของ 525 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 365 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 694 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 539 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 615 2
คนมีอนาคต 707 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 418 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 436 0
เกษตรธุรกิจ 634 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 618 0