นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 4 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เวลาจริง เวลาใจ 347 0
การให้มากกว่าการได้ 356 0
(คำ)แก้ตัว 309 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 338 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 385 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 329 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 326 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 437 0
เลือกตั้ง สส 2562 338 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 403 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 392 0
แนวทางการพัฒนา 417 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 535 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 461 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 783 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 492 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 451 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 410 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 421 0
คนฉลาดต้องมีสติ 513 0
ทุกคนมีโชค 423 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 516 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 449 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 534 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 527 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 424 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 347 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 465 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 328 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 408 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 360 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 436 0
สังคมนิยม 336 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 565 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 349 0
บุญ บาป กับการทำงาน 358 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 2426 27
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 380 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 352 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 449 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 363 0
ความรู้กับความสำคัญ 547 0
งานน้อยใครว่าดี? 326 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 454 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 508 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 376 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 521 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 365 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 329 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 380 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 358 0
ดื้อตาขุ่น 372 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 407 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 474 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 363 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 400 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 361 0
กิจกรรม กิจการ 387 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 380 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 411 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 366 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 402 0
พลังคิดบวก คิดลบ 391 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 425 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 464 0
ยุค big data 396 0
สังคมคุณภาพ 596 0
นักเรียนกับนักศึกษา 538 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 832 9
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 509 2
อาหารตามสั่งยุค 4.0 418 0
วันเด็ก 2562 385 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 490 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 702 0
สติในตัวตน 400 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 457 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 979 24
ทำดีให้ตัวเอง 381 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 483 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 332 0
การประกันอนาคต 451 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 441 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 708 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 541 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 375 0
ฝึกความเก่ง 524 0
ทำได้กับทำเป็น 398 0
ทำงานให้ได้ดี 303 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 382 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 305 0
อะไรคือ 4.0 488 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 294 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 407 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 345 0
Smart อัจฉริยะ 426 0
ปัญญา ปัญหา 383 0
เจริญใครว่าสะดวก 413 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 308 0
ทีมงานเข้มแข็ง 468 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 407 0