นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 38 : 34 post

Post Title Page Visits comment
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2300 3
การจัดการเงิน 2825 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1996 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3758 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1699 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3310 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2541 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2055 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1826 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1907 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2799 13
อันตรายจากการใข้ email 2370 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1676 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1876 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5270 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1952 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2535 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3333 7
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3044 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3111 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2614 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2759 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2239 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1746 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2527 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1938 4
ฟังเขาเล่ามา 1853 4
การพัฒนาคน 1929 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2915 3
การพัฒนาคน 2435 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2395 8
การพัฒนาคน 2551 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2781 4
การพัฒนาคน 2479 4