นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 38 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1687 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 2028 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 2198 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 2282 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1828 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21577 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2131 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 3014 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1820 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 3358 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5818 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 2430 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 2037 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 2042 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 2203 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2698 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 3063 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 14488 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 6467 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 2093 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2990 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 3119 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3571 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2426 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 2261 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 2352 0
ข้อคิดสะกิดไทย 2358 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 2303 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 2345 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2750 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 3302 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 2232 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 8501 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2103 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 2043 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 2135 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 2113 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 2181 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 2053 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 31002 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2428 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1822 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1968 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2367 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2427 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6684 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 2019 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2687 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 10397 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1971 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1977 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2421 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2427 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2361 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2544 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 2049 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1740 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 2174 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4494 0
การศึกษาไทย 1921 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1707 4
เรื่องของโบนัส 2195 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2437 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2357 5
พร แผน ผล 1821 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2710 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3368 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2580 3
การจัดการเงิน 3212 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2497 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 4098 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 2017 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3709 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2903 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2364 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 2144 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 2258 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 3149 13
อันตรายจากการใข้ email 2845 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1938 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 2196 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5695 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2239 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2902 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3727 10
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3429 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3400 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2958 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 3101 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2562 7
ฟังเขาเล่ามา 3 2086 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2889 4
ฟังเขาเล่ามา 2 2212 4
ฟังเขาเล่ามา 2141 4
การพัฒนาคน 2228 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 3199 3
การพัฒนาคน 2730 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2687 8
การพัฒนาคน 2858 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 3142 4