นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 36 : 32 post

Post Title Page Visits comment
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1825 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3586 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1607 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3172 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2385 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1943 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1714 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1767 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2647 13
อันตรายจากการใข้ email 2235 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1560 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1777 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5103 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1851 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2416 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3106 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2842 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2981 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2481 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2649 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2120 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1612 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2389 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1816 4
ฟังเขาเล่ามา 1731 4
การพัฒนาคน 1809 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2785 3
การพัฒนาคน 2299 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2209 8
การพัฒนาคน 2383 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2613 4
การพัฒนาคน 2350 4