นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 35 : 100 post

Post Title Page Visits comment
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1514 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4205 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6749 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1739 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1552 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1673 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2403 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2524 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1862 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2588 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3746 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1417 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 22364 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1523 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1706 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1326 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1634 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1751 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1870 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1468 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 21150 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1684 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2470 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1350 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2908 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5391 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1954 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1499 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1560 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1713 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2217 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2581 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13918 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5699 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1652 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2458 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2708 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3193 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 2074 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1881 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1952 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1971 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1877 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1968 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2319 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2866 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1678 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7736 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1547 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1472 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1636 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1710 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1763 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1666 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 30340 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 2028 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1389 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1637 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1956 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2063 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6240 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1647 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2322 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9607 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1614 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1656 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2063 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2091 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1980 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2116 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1663 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1435 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1814 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4065 0
การศึกษาไทย 1535 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1346 4
เรื่องของโบนัส 1663 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2006 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1963 5
พร แผน ผล 1394 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2254 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2867 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2126 3
การจัดการเงิน 2671 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1815 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3578 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1600 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3162 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2375 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1937 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1707 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1757 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2639 13
อันตรายจากการใข้ email 2230 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1557 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1773 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5099 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1850 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2409 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3102 6