นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 35 : 56 post

Post Title Page Visits comment
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6218 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1631 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2312 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9572 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1595 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1644 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2049 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2077 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 1968 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2095 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1652 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1423 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1807 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4035 0
การศึกษาไทย 1517 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1329 4
เรื่องของโบนัส 1645 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 1981 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 1949 5
พร แผน ผล 1374 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2229 3
ความร่วมมือในการทำงาน 2839 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2091 3
การจัดการเงิน 2636 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 1773 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3532 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1570 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3138 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2341 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 1907 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1675 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1732 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2606 13
อันตรายจากการใข้ email 2207 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1539 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1757 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5060 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 1822 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2385 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3075 6
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 2795 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 2942 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2454 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2629 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2095 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1591 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2366 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1788 4
ฟังเขาเล่ามา 1700 4
การพัฒนาคน 1779 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2752 3
การพัฒนาคน 2264 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2174 8
การพัฒนาคน 2345 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2573 4
การพัฒนาคน 2311 4