นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 35 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1385 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1750 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2671 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1453 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 2094 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2357 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2238 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 2120 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1529 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2267 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1662 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1779 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2346 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1842 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 2082 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1752 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1613 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 7109 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2207 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1611 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1620 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1843 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2286 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1712 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1952 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2260 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1930 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1680 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 2035 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6240 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4644 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2234 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1960 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 2069 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1654 0
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2155 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1558 0
ค่าและการใช้เวลา 1858 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1997 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1642 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3770 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1922 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2264 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3319 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 3128 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1710 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2190 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2436 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1975 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2109 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1643 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1921 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1673 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 2095 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1919 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1720 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1975 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1688 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1830 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2581 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2569 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2349 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1981 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1898 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2723 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1889 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2014 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2343 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1918 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2468 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1824 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1969 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 2065 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 4011 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1653 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2219 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2964 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2152 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 3106 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2405 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 2135 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2324 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2796 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2559 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4192 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3224 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 2029 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2149 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2684 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7615 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 3169 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2168 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 3102 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2935 10
share.psu กลับมาแล้ว 3121 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2292 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2265 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2169 2
ฝึก 1662 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 2042 2