นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 34 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1737 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1694 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1825 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1739 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5110 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2284 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1841 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1481 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1312 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3188 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1550 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1767 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1862 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1972 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1718 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1646 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1308 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1738 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3548 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1550 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1780 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 3092 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 2190 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1984 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 2116 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 2061 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2218 0
มองตัวเองบ้าง 2200 0
บทเรียนของเปเล่ 2146 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4642 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1712 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1664 0
การรับพรให้ได้พร 2065 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2299 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1954 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1896 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 2078 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1566 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1760 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1832 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1446 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1739 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1723 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3664 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3251 0
แด่ share.psu 1677 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1955 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1654 0
อดออม ออมอด 2113 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2081 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1597 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1733 0
Check through 2834 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 2001 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1578 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1971 8
อย่า 1517 5
คิดไม่ออก 1568 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2301 4
ทำไม 1484 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1624 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2266 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2191 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1947 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1832 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 2050 0
วันพ่อ 54 2022 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1516 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2155 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2241 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2438 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1855 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2212 0
มุมกลับ 1501 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2918 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2399 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2289 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3882 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1745 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1866 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1790 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1990 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1801 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1876 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1604 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1920 0
การเรียนรู้ 1462 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2081 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1630 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1483 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1739 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1852 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1605 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2125 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1578 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2376 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4392 1
ของจริง ของปลอม 1624 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1733 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4234 0