นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 34 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่ 2050 0
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน 1442 0
ค่าและการใช้เวลา 1753 1
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย 1883 1
การสอนที่ต้องย้อนยุค 1552 1
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง 3616 5
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (2) 1819 0
ความสำเร็จของชีวิต วัดกันที่งานสำเร็จ คนสำราญ สั่งสมประสบการณ์ สานเป็นความรู้ สู่งานพัฒนา (1) 2132 2
สถิติผลผลิตข้าวโลก 2554 3154 3
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31 2983 5
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก 1602 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร 2083 2
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง 2350 0
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา 1879 0
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน 2027 0
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน 1546 0
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ 1802 0
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง 1554 0
ค่าของงานรับปริญญา 2: ค่าใช้จ่าย 1962 3
ค่าของงานรับปริญญา 1: ค่าแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี 1783 1
Thai pop มีโอกาสอะไรในความนิยมไทย 1620 3
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 3 การทำความดีอย่างง่ายตามหน้าที่พื้นฐานของชีวิต 1852 0
เมื่อถูกชวนไปทำความดี: 2 ความดี 1577 2
เมื่อถูกชวนไปทำความดี 1.ทูตความดี D Ambassador 1702 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3. ไทยนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดจากประเทศใดในอาเซียน 2475 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 2. ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไปประเทศไหนในอาเซียน 2395 1
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทย 1. สภาวะโลกร้อนเป็นโอกาสอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 2232 0
Share.psu ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ 53 ของ ม.อ. 1812 4
Future Career ปีที่ 2 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย.54 1776 1
Thai pop ความนิยมไทยในจีน 2612 0
บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1743 0
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1901 1
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา 2245 0
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ 1809 0
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 2290 2
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง 1717 1
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน 1829 2
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ. 1929 3
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 3868 0
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล 1529 0
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54 2095 7
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม 2831 0
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555 2062 4
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย 2965 0
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ 2250 1
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล 1985 2
ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย 2170 1
อีกหนึ่งพระบรมราโชวาท ที่ใช้เพื่อการทำงาน 2641 1
พระบรมราโชวาท คนทำงานดี 2436 0
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างกันอย่างไร ใครก็เป็นผู้นำได้จริงหรือ 4059 0
การเบิกที่พักแบบเหมาจ่าย : แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี ที่ทำให้เกิดการคิดสร้างค่าการทำงาน 3035 0
แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ. 1900 0
เลขาฯประจำตัวกรรมการฯ:แนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2553 2028 0
คำนิยม หนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 2549 0
คำกลอนสอนการทำงานให้พัฒนา 7379 1
ประเภทของการทำงานและการทำงานให้ทันยุคสมัย 2990 1
แนวปฏิบัติที่ดี :มาตรฐานการให้บริการ จากการประเมินคุณภาพ กบศ. ม.อ.53 2040 0
ความหมายแท้จริงของ Competitiveness ในระบบประกันคุณภาพ 2975 1
Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์ 2790 10
share.psu กลับมาแล้ว 2944 6
สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย 2190 1
Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ 2159 0
กลัวในสิ่งที่ควรกล้า และกล้าในสิ่งควรกลัว 2099 2
ฝึก 1599 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1987 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2131 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2267 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2217 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1605 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3039 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1680 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1937 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1974 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1965 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1703 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2218 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2414 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1772 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1399 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3294 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2324 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4978 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1584 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1487 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1604 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3287 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1517 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6193 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2132 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1848 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2101 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2015 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2107 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3799 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1487 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1907 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1617 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2586 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1824 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1916 6