นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 33 : 100 post

Post Title Page Visits comment
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2580 2
กีฬาคาราโอเกะ 1448 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1760 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1983 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1579 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1563 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1619 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1720 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1357 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1603 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1962 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 2062 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2101 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 4076 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1823 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1206 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1474 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1591 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1813 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1843 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1546 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1743 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1730 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1950 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1688 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2485 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1411 0
กาแฟโบราณ 2386 0
บุคลากรที่ดี 2307 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1499 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2280 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1475 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2511 3
แก่เกินแกง 1591 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2166 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3986 1
แก่เกินเรียน 2018 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2881 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2767 0
Share สะดุด 1295 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1986 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1377 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1986 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1286 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 2124 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 2028 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 8300 135
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3608 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 4077 0
แช(ร์มัน)เชือน 2063 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5187 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1683 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2511 1
บทเรียนสอนลูก 1757 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1501 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1671 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1380 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2108 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1917 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1769 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7812 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1471 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1445 1
การเกษตรในเวียตนาม 3647 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 4007 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1804 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3696 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2739 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2289 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1675 1
มีได้ มีเสีย 1640 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1677 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 2104 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3286 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 2116 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5433 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1702 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 3088 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 2019 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1894 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 2084 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2461 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 3025 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 2003 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1364 0
กลอนแห่งรัก 1493 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1496 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2763 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1446 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1980 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2207 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 2000 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3226 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2582 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2531 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2713 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1872 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1671 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1360 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1672 2