นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 33 : 100 post

Post Title Page Visits comment
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1778 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1975 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1456 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1664 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1735 2
ปี 2555 ขอให้สุข ดี สามัคคีกัน 1346 0
วิถีการอยู่ให้เป็นสุข 1654 1
ทางพัฒนา ก้าวหน้า พาเจริญ 1607 0
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา 3543 7
กลอนศึกษา ใช้ความรู้ 3147 0
แด่ share.psu 1551 4
ศักดิ์ศรี สักเสีย 1853 1
อัตราการแข่งขันงานราชการของจีน 1574 0
อดออม ออมอด 2002 1
การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้ 2001 0
แด่คนสู้สู่ความฝัน 1534 4
ของแถมที่ไม่อยากได้ 1656 0
Check through 2762 2
ถ่วงน้ำหนักบนเครื่องบิน 1934 2
ทางพัฒนาตนคนชำนาญการ 1499 1
ชวนพัฒนากับ share.psu 1883 8
อย่า 1423 5
คิดไม่ออก 1473 0
คำกลอนการร่วม share.psu 2214 4
ทำไม 1393 0
Admissions 5. ความคิด องค์ประกอบพิการ 1531 0
Admissions 4. คนเรียนเก่งเรียนเร็วและความเครียดผิดอะไร 2145 0
Admissions 3. สมมุติฐานที่สวนความจริง 2060 0
Admissions 2.ประวัติระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 1842 1
ดาวแชร์คณะทรัพย 1713 0
Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก 1936 0
วันพ่อ 54 1939 0
ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี 1409 0
ทำยังไง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจึงจะดีขึ้น” 2056 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. รักษามาตรฐานและภาพพจน์ 2166 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดข้อผิดพลาด 2331 0
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. ทำทันที 1756 2
ข้อคิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 1. ทัศนคติ 2102 0
มุมกลับ 1430 1
การทำงาน : ทักษะการทำงาน 2796 0
การทำงาน : หัวหน้างาน 2258 4
การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า 2180 2
Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 3671 0
การสื่อสาร 2. การนำสู่ความสำเร็จ 1656 0
การสื่อสาร 1. เป้าหมายและความสำคัญ 1784 0
ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า 1683 0
วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล 1890 0
วิจัยสถาบัน 1. ความหมาย 1694 0
ข้อชี้แนะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1790 0
การเรียนการสอน: ความหมายและผลกระทบ 1518 0
การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน 1811 0
การเรียนรู้ 1382 0
บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง 2008 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 3. เสียงศิษย์เก่าผ่าน facebook 1544 2
ความสำเร็จเกิดจากการทำ ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดีดี 1385 0
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ 1660 2
11 11 11 ตรวจสอบอายุ 1747 1
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม 1516 0
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง 2007 2
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง 1463 1
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2192 1
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน 4237 1
ของจริง ของปลอม 1521 0
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน 1628 0
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน 4120 0
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา 1301 0
เรียน 1. เรียนตามสัญชาตญาณ 1646 0
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559 2518 1
ใครว่ามืออาชีพรวดเร็วฉับไว 1356 2
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 2. ข้อตกลงและความรับผิดชอบร่วม 1947 3
มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์ 2215 1
7,000 ล้านคน ประชากรโลก 2130 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 2. ที่ไปของ copy & paste 1993 0
ทำไมคนไทยจึงเรียนแบบรับรู้มากกว่าเรียนรู้ 1. ที่มาของ copy & paste 1445 0
งานคือศักดิ์ศรีความเป็นคน ตำแหน่งงาน 2174 2
เก็บความมาทำ อมยิ้ม 1557 0
จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน 1672 0
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54 2250 4
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี 1740 5
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ. 1985 1
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน 1646 0
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1527 0
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก 6889 4
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย 2098 3
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu 1520 3
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง 1512 0
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง 1734 3
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า 2140 2
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ 1575 1
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้ 1836 3
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้ 2148 0
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1 1813 8
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต 1573 1
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54 1894 0
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 6090 5
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” 4511 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน 2114 1
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล 1842 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ 1977 0
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม 1553 0