นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 32 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3801 1
แก่เกินเรียน 1896 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2759 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2654 0
Share สะดุด 1205 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1899 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1299 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1863 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1209 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1995 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1889 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 5602 92
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3429 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3942 0
แช(ร์มัน)เชือน 1943 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5071 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1554 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2409 1
บทเรียนสอนลูก 1658 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1426 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1610 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1324 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2048 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1850 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1702 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7616 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1398 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1365 1
การเกษตรในเวียตนาม 3540 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3860 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1703 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3567 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2574 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2187 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1553 1
มีได้ มีเสีย 1522 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1541 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 1998 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3145 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1937 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5246 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1590 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 3001 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1893 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1780 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1970 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2323 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2876 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1914 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1304 0
กลอนแห่งรัก 1425 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1438 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2676 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1361 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1869 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2117 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1902 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3099 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2454 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2364 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2578 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1775 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1595 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1278 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1583 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1635 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1592 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1732 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1639 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5045 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2222 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1779 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1439 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1233 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3056 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1454 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1695 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1787 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1839 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1625 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1563 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1222 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1665 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3469 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1473 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1705 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2923 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 2042 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1859 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1968 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1941 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2125 0
มองตัวเองบ้าง 2119 0
บทเรียนของเปเล่ 2033 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4535 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1595 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1589 0
การรับพรให้ได้พร 1951 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2183 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1846 1