นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 32 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1463 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1227 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 2000 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10640 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1422 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 7081 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1332 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1303 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1548 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1872 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7159 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1540 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1603 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1250 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1534 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1261 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1690 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1651 2
การปฏิเสธงาน 2679 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1786 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1426 0
บริการภาคเที่ยง 1182 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1703 0
นัดหมายให้เป็นผล 1520 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1831 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1528 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1298 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1223 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1525 0
หน้าที่ 1297 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1330 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1604 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1434 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1375 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1960 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1775 0
Competition vs competency 1432 1
บัณฑิต 1664 0
ฝึกงาน 1703 0
ความสำเร็จของการเรียน 1576 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1511 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1545 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1449 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2553 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 2044 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1383 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1479 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1695 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1567 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1773 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1555 0
ทำงาน 1229 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1683 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1547 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1583 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1596 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1299 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1306 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1757 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1577 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1919 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1577 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1404 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1285 0
การทำงานยุค IT 1334 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1818 0
ทำงานเป็น 2166 0
วุฒิภาวะ 3056 0
การเรียนในยุค IT 1558 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1640 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1455 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1724 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1524 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1492 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1591 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1458 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1565 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1358 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1675 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1717 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1780 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1307 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1710 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1292 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1334 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1459 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 5083 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2127 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1543 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1897 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5635 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2661 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2440 0
คุณภาพการบริการ 1373 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1723 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1874 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1514 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1554 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1521 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1686 0