นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 31 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1349 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1595 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1414 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1419 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1519 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1386 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1501 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1297 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1607 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1592 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1700 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1238 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1637 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1219 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1260 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1367 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4945 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2015 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1431 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1794 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5562 0
มาเลเซียปลูกผักเมืองหนาวได้ตลอดปี 2541 1
ข้อคิดน่านำไปปรับใช้ 2331 0
คุณภาพการบริการ 1276 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา 1604 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา 1771 1
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง 1436 0
ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ 1449 3
การขยายดาวแชร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1422 2
คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ. 1574 0
บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 2457 2
กีฬาคาราโอเกะ 1338 0
ค่าและคุณภาพการทำงานของคนไทย 1650 2
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ 1813 0
ความโง่เขลาของผู้คิดระบบการศึกษาไทย 1493 2
ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน 1474 0
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย 1543 0
การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ 1629 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย 1301 0
การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 1: ความหมายและระบบของตำแหน่ง 1535 0
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1847 1
คนสร้างงาน งานสร้างคน 1953 0
วิธีตรวจความเจริญ ก้าวหน้า 2035 0
การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด 3979 0
SMART NR คุณค่าเราชาวทรัพยฯ 1714 0
เตรียมการให้ทันยุค ทันเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย 1099 0
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 2: การกระบวนการ 1360 0
การทำชีวิตให้สนุก ต้องเปลี่ยนภาระเป็นโอกาสเรียนรู้ 1472 0
สิ่งที่เรียนไม่ได้ด้วยการสอน คือ การเรียน 1681 3
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1731 0
ของรักของ(ไม่)หวง 1443 0
ประเภทของสมาชิก แชร์ 1610 0
ไปภูเก็ต หรือ ? 1604 2
อยากได้ต้องไฝ่หา คว้าโอกาส 1782 0
คิดแบบลูกค้าและผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการ 1536 1
ประวัติน้ำท่วมหาดใหญ่ 2343 2
ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 1315 0
กาแฟโบราณ 2333 0
บุคลากรที่ดี 2242 0
อยากร่วมทุกข์ หรือ ร่วมสุข 1444 1
เชื่อไหมว่า ความฉลาดมาจากความโง่ 2215 0
สุขีประเพณีสงกรานต์ ปี 2555 1392 1
จิตวิญญาณในงานประกันคุณภาพ 2383 3
แก่เกินแกง 1520 4
เมื่อพม่าเปิดประเทศ 2068 0
เก่ง กับ ฉลาด ต่างกันนะครับ 3783 1
แก่เกินเรียน 1873 2
จิตวิญญาณในการทำงาน 2741 3
สนามบิน low cost ในมาเลเซีย 2627 0
Share สะดุด 1193 3
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1880 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1293 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1849 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1205 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1981 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1876 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 4622 71
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3408 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3934 0
แช(ร์มัน)เชือน 1923 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5060 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1533 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2399 1
บทเรียนสอนลูก 1652 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1416 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1598 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1315 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2036 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1835 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1692 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7592 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1392 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1359 1
การเกษตรในเวียตนาม 3519 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3838 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1696 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3559 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2560 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2178 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1545 1