นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 31 : 100 post

Post Title Page Visits comment
พหุวัฒนธรรมของการทำงาน 1847 0
เดินตาม เดินเอง เดินเป็น 1280 0
มอบหมายงานและระบบงาน 1821 1
เพิ่มค่างานพัฒนา 1187 0
ไปหางานทำ หรือรองานมาหา 1949 2
สวัสดิภาพสัตว์กับงานเกษตรภาคใต้ 1838 1
การนำเสนอการพัฒนางาน 3889 45
การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 3368 0
คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง 3909 0
แช(ร์มัน)เชือน 1889 5
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm 5032 0
บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า? 1497 4
การผลิตหนังสือ/ตำรา เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในการศึกษาไทย 2364 1
บทเรียนสอนลูก 1638 0
ตัวบ่งชี้ ชี้ไปไหน 1401 0
มหาวิทยาลัยวิจัย หรือ แค่ทำวิจัย 1581 1
สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ; มุมมองการบริการไวไฟ 1296 0
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า 2019 0
ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด? 1822 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 3. แผนและการเดินทางกลับเวียตนาม-ลาว-ไทย จนได้ 1676 0
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 7537 0
ระบบไม่ดีย่อมมีปัญหาในการทำงานและต้นแบบของสังคม 1376 1
ภาคบริการของเวียตนาม 1343 1
การเกษตรในเวียตนาม 3483 0
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 2. ลาวสู่เวียตนาม 3788 0
ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก 1673 1
ค่านิยมคนเวียดนามทุกต้องทำงาน 3531 1
การเดินทางในอาเซียน ลาว-เวียตนาม-ไทย 1. เริ่มออกเดินทางไทย-ลาว 2523 1
จราจรในเวียดนามจับจริง 2153 3
สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน 1527 1
มีได้ มีเสีย 1487 0
วิธีลดคำว่า ยาก 1498 0
เป็นระบบ มีระเบียบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 1959 0
ข้อระวังการทำ powerpoint 3102 5
การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ 1900 0
คำที่คนมหาวิทยาลัยต้องใช้ให้ถูก 5190 3
พิมพ์เอกสาร ใส่ใจอีกนิด เพื่อประสิทธิภาพงานและทันสมัย 1572 0
เป้าหมายความสำเร็จ คือความหวังที่กระตุ้นการเรียนรู้ 2966 0
การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง 1861 2
ประเมินเพื่อพัฒนา ? 1754 1
การใช้ความเก่งทำงาน อย่าใช้ประจานตนเอง 1933 4
จากงาน bye nior ธรรมดา เป็นคุณค่าวันลาครูที่ประทับใจ 2290 0
ทำงานอย่างมีอารมณ์ อย่าใช้อารมณ์ทำงาน 2841 0
กลอนรักนิรันดร์ วันแห่งความรัก 1886 0
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 3.การใช้งาน พัฒนางาน 1284 0
กลอนแห่งรัก 1405 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม 1420 0
การพัฒนาความรู้การจัดการการผลิตแก่นักศึกษา คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 2642 1
ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว 1343 0
เรียนสอนแบบไหน ได้ผลอย่างไร 1842 0
คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 2099 2
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน 1887 2
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 3058 1
สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาการ 2410 0
เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ 2286 2
ผลการทดสอบ โอเน็ต 2555 วัดอะไร 2514 2
ทำงานสร้างค่า ปฏิบัติตนให้เหมาะกับคนทำงาน 1757 1
ฝึกโกรธ ฝึกเครียด 1575 3
เมื่อยึดลัทธิต่างชาติ นำไปสู่ความไม่มีชาติ 1261 0
ฟังให้เป็น ให้มีค่า และคุ้มค่า 1552 2
คุณภาพการศึกษาไทย: ผลและกระบวนการประกันคุณภาพ 1612 0
Share.psu ช่วงนี้ร่วมสมัย 1561 5
คุณภาพการศึกษาไทย เพราะอะไรจึงตกต่ำ 1707 4
คุณภาพการศึกษาไทย: ลักษณะอาการ 1616 2
กำหนดงาน ม.อ. วิชาการ 2555 5026 7
ผลของโลกร้อนต่อการผลิตพืช 2193 2
การทำข้อตกลงในการดูแลนักศึกษา 1762 0
พรรคด้อยพัฒนา 2. ข้อคิด ตัวอย่าง 1424 0
พรรคด้อยพัฒนา 1. ลักษณะ อาการ 1212 0
อัตราการเพิ่มประชากรโลก 3008 2
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 5.การเขียนบันทึกให้ต่อเนื่อง 1428 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 4.มีเรื่องอะไรอีกที่น่ามาเขียนบันทึก 1675 0
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 3.เอาเวลาไหนเขียนบันทึก 1755 3
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 2. เขียนบันทึกแชร์มีประโยชน์อะไร 1803 1
จะเขียนแชร์เรื่องอะไร 1. เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึก 1601 1
ถูกใช้ทำงานคือโอกาสพัฒนาคน 1542 2
ใช้คำว่า การแข่งขันพัฒนาหน่วยงาน และงาน 1211 0
ปัญหา อุปสรรค 2. อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทย 1651 0
ปัญหา อุปสรรค 1.ประโยชน์ของปัญหา ต้องกล้าให้ถูกทาง 3450 2
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 2. ทำอย่างไร 1455 0
โลกเปลี่ยนไว คนต้องปรับทัน ต้องเรียนสอนกันอย่างไร 1. ทำไม และท้าทาย 1688 2
แด่คนหน้าบูดด้วยความรัก 2860 3
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 4. เพื่อการแข่งขัน 1985 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 3.เป็นภาพสะท้อนการทำงาน 1819 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 2.เพื่อรางวัล 1928 0
ประกันคุณภาพต้องเข้าใจระบบ 1. ประเมินตนเอง 1906 3
คนที่เจริญก้าวหน้า 2101 0
มองตัวเองบ้าง 2098 0
บทเรียนของเปเล่ 1996 0
Interactive learning วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4501 1
กขค 3 บวก พัฒนาพาสุข 1570 0
ตามทันเวลา? และค่าของเวลา 1574 0
การรับพรให้ได้พร 1923 0
บรอคโคลี ชลอความแก่ 2160 1
เริ่มปี 2555 ฝนทำเสียว 1811 1
สวัสดี ปีใหม่ 2555 ทุกท่านครับ 1756 4
จัดเวลา เพิ่มค่าเพื่ออนาคต ในปี 2555 1949 2
ก่อนขึ้นปีใหม่ ตรวจเวลา ตรวจค่าชีวิต 1428 0
2554 ลาทีปีเถาะ ร่วมบ่มเพาะความพอเพียง 1634 0
บุหรี่นี้มีประโยชน์ ? 1708 2