นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 31 : 100 post

Post Title Page Visits comment
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1619 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2323 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1433 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1526 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1523 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1117 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3539 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1277 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1239 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1142 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1165 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1092 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1245 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1450 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1353 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1206 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1399 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2920 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1598 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1364 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1221 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1515 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1419 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1781 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 1034 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 942 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1427 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1264 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1300 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1420 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 1057 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1191 0
ค่าความเป็นครู 1196 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 2021 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1381 0
คนรวย คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด เห็นจะไม่จริง 1610 0
แนวคิดการพัฒนาคนของเกาหลีใต้ 2737 0
Smart QA 1377 0
การใช้ share.psu แนะนำตน 1415 2
การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้ 1682 2
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1741 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1347 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1341 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 1059 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1165 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1153 2
สิทธิผู้บริโภค 1049 0
ค่าของการสื่อสาร 1200 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1164 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1116 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 1017 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1113 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1189 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1177 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 948 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1130 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1392 0
การต่ออายุราชการ 1893 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1288 0
ตัววัดการพัฒนา 1024 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1363 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1088 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1600 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1871 0
ใครรวยขึ้น 1183 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1767 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1558 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1113 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1447 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1819 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1990 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1864 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1278 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1437 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1174 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 994 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 1066 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1300 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1562 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2230 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1517 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1489 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1397 0
KM แบบนำเข้า 1492 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1819 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1829 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1719 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1763 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 2055 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1863 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2236 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1635 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1563 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2704 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1837 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1806 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1899 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1637 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1859 0
แสงแดดกับการเกษตร 1545 0