นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 31 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1669 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1679 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1815 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1551 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1802 0
แสงแดดกับการเกษตร 1478 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1628 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2975 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1596 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1393 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1151 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1911 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10370 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1338 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6976 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1227 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1219 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1476 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1786 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7059 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1485 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1551 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1202 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1466 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1215 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1644 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1564 2
การปฏิเสธงาน 2566 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1698 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1364 0
บริการภาคเที่ยง 1106 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1648 0
นัดหมายให้เป็นผล 1459 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1780 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1480 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1257 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1181 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1480 0
หน้าที่ 1256 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1271 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1546 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1357 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1302 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1866 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1701 0
Competition vs competency 1359 1
บัณฑิต 1601 0
ฝึกงาน 1625 0
ความสำเร็จของการเรียน 1515 0
ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน 1430 0
ยุคของการจัดการ 1. ทักษะคน 1485 1
คุณภาพเชิงเนื้อหา 1383 1
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิต 2464 5
การทำงานให้เกิดประโยชน์ คือความมั่นคงของการทำงาน 1968 0
โลกแปรปรวน สัญชาตญาณเปลี่ยนไป 1302 0
ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน 1410 0
หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ 1620 2
หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ 1496 2
การพัฒนางานและคนทำงาน 1700 0
ข้อคิดจากบันทึกนักศึกษาต่างชาติ 1495 0
ทำงาน 1163 1
การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง 1595 2
สาธิตจากผู้ทำจริงในงานเกษตรภาคใต้ 1457 0
แด่ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ 1479 0
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 2555 1544 0
อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน 1251 0
สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี 1260 0
กติกาการปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบิน 1702 1
ยุคเทคโนโลยี เจริญไว ตายเร็ว 1508 0
การตรวจสอบวรรณกรรมงานวิจัย นอกจากกำไร ยังไม่ขาดทุน 1855 0
ความสำเร็จของการทำงาน 1524 0
ข้อสังเกตจากรถไฟฟ้าและคมนาคมไทย 1354 0
ข้อสังเกตฝากไว้ใช้ทำงาน 1232 0
การทำงานยุค IT 1271 0
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดใหม่ มิ.ย.2555 1707 0
ทำงานเป็น 2074 0
วุฒิภาวะ 2950 0
การเรียนในยุค IT 1479 0
กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว 1557 0
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส. 1369 3
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน 1614 0
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม 1432 0
รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ 1433 0
นักศึกษา: 3 ความหมายและกระบวนการศึกษา 1543 0
นักศึกษา: 2 ตรวจสอบตัวเองเพื่อทำสู่ความสำเร็จ 1408 0
คน กทม. ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก 1516 0
รางวัลบันทึก ของรักของหวง 1314 3
นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท 1631 0
การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1646 0
มุกใหม่แบงค์พันปลอม 1724 0
ความเป็นคนมหาวิทยาลัย 1256 0
ให้-รับ ปรับพอดี คือพัฒนาที่ยั่งยืนและแท้จริง 1653 0
การทำงานกับ IT 2 เวอร์ชั่น คนต่างรุ่น 1236 0
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ 1283 0
แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้ 1391 1
การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย 4973 3
ข้อคิดการใช้เครือข่ายออนไลน์ 2043 1
ช่วยจัดมาตรฐานงานบริการลูกศิษย์ 1454 5
งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu 1811 2
ประสบการณ์ใช้ internet ในมาเลเซีย 5582 0