นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 30 : 100 post

Post Title Page Visits comment
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2399 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1809 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1301 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 1058 0
12-12-12 วันดีดี 800 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1530 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 949 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 928 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 927 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 909 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 951 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1086 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 874 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1162 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 993 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 881 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 892 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 1017 1
ไต้หวันวันนี้ 1044 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1317 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 941 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1204 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 808 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 888 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1157 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 784 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1765 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 978 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1079 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1424 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1154 0
ผมเป็นใคร 1164 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1089 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2238 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 883 0
การทำงานให้เจริญ 827 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 841 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 930 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 875 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1396 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 909 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3910 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1257 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1276 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 1046 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1165 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1098 1
กินเพื่ออยู่ 1344 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 961 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1366 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 16211 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 2122 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1208 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 948 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1898 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 938 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 1038 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 961 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2527 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 991 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 857 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 779 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 934 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1367 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1119 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1410 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1214 0
ไวไฟ ฟรี 1190 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1477 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1489 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 920 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1317 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1192 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1353 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 1015 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1282 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1045 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1129 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1446 0
แผนที่ ม.อ. 1024 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 1023 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1077 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1823 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1270 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1423 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1315 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 943 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1156 0
Benchmarking การทำงาน 1385 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1544 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1382 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1176 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1149 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 1055 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1293 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1166 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1647 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1614 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2319 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1428 0