นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 30 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1272 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1267 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 994 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1107 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1102 2
สิทธิผู้บริโภค 993 0
ค่าของการสื่อสาร 1138 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1101 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1051 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 967 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1019 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1127 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1122 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 909 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1071 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1331 0
การต่ออายุราชการ 1841 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1228 0
ตัววัดการพัฒนา 949 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1313 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 1008 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1502 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1753 0
ใครรวยขึ้น 1094 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1679 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1433 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 1007 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1333 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1691 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1818 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1709 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1161 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1317 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1063 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 901 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 974 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1186 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1428 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 2033 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1394 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1392 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1302 0
KM แบบนำเข้า 1407 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1709 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1752 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1624 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1659 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1967 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1766 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2123 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1512 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1409 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2450 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1646 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1665 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1808 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1538 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1793 0
แสงแดดกับการเกษตร 1467 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1618 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2962 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1582 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1382 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1143 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1903 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10276 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1324 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6959 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1212 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1209 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1462 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1778 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 7042 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1474 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1545 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1196 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1459 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1210 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1632 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1550 2
การปฏิเสธงาน 2532 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1684 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1356 0
บริการภาคเที่ยง 1095 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1638 0
นัดหมายให้เป็นผล 1447 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1764 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1470 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1249 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1175 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1473 0
หน้าที่ 1248 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1257 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1531 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1350 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1293 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1852 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1689 0
Competition vs competency 1350 1
บัณฑิต 1592 0