นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 3 : 100 post

Post Title Page Visits comment
รางวัลคน รางวัลของ 178 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 315 0
Learning is tool for self developing 296 0
Learning by working 307 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 399 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 447 0
หมั่นสอนตัวเอง 195 0
เสริมกับต้าน 270 0
ผลได้ ผลกระทบ 223 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 247 1
จัดอนาคต 205 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 184 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 336 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 269 1
อุดหนุน สนับสนุน 208 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 220 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 268 3
Learning as doing business 272 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 260 1
ยากลำบากกับท้าทาย 282 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 272 4
การใช้อนาคต 255 1
ดื้อพัฒนา 228 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 249 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 268 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 286 1
กินดี อยู่ดี 230 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 239 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 538 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 244 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 225 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 290 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 271 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 261 0
ความจำกับความเข้าใจ 251 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 286 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 270 3
มองการณ์ไกล 321 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 354 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 272 0
Deployment การถ่ายทอด 369 14
การลงทุนสร้างชีวิต 214 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 298 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 274 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 281 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 224 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 239 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 278 0
การสร้างค่าตน 290 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 274 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 271 0
ดีได้ที่ใจ 553 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 245 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 271 0
วัดค่าความสำเร็จ 252 0
ศัตรูภายใน 331 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 201 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 276 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 295 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 211 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 278 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 265 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 277 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 280 0
อดเพื่อออม 399 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 315 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 714 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 347 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 464 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 333 3
หลงทาง ได้ทาง 305 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 329 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 314 1
พึ่งพา 358 0
ค่าของความรู้ 286 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 262 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 325 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 312 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 314 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 329 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 299 0
พลังบวก พลังลบ 273 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 302 0
เกียรตินั้นใครให้ 533 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 415 0
พลัง หรือ ภาระ 335 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 311 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 371 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 334 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 358 0
ปลายเปิด ปลายปิด 350 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 311 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 347 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 387 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 403 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 521 7
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 332 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 319 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 384 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 319 0