นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 3 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เจริญ 379 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 378 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 666 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 407 2
อิสระทางการเงิน 693 3
ไม่มี ทำให้มี 407 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 452 3
คนมีค่า 654 4
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 452 3
คนได้ดีที่คิด 472 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 484 2
เจริญดี 439 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 389 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 419 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 372 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 396 1
การเรียนกับการศึกษา 386 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 393 1
University is a world of learning 348 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 369 1
Goal and milestone 440 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 569 9
ทำดีให้มีค่า 405 1
แข็งแรงเข้าไว้ 423 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 543 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 662 0
ขยะ 508 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 443 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 748 1
เพิ่มค่าการทำงาน 458 0
เคลียร์แรมสมอง 483 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 673 1
ขี้เกียจ 442 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 752 1
Team leading 388 1
การศึกษาให้เกิดค่า 499 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 728 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 530 1
การทำงาน 414 1
ฟองสบู่ 584 17
ของดีของไทย 370 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 392 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 456 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 380 1
การยกย่องให้ได้ดี 372 1
เถ้าแก่ 392 1
ประเมินค่าตนเอง 404 1
Adaptability 502 1
ความพยายามสะสม 356 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 401 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 506 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 388 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 354 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 361 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 752 1
ชีวิตคือการทดลอง 363 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 339 1
ทำงานให้เจริญ 369 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 468 0
หลักการทำงานดีมีสุข 371 1
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 610 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 341 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 366 0
มืออาชีพ 438 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 335 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 378 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 370 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 2660 44
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 350 0
ช้อปให้ทันสมัย 391 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 374 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 350 1
คนเก่ากับคนใหม่ 349 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 432 0
พลังบวก พลังลบ 378 0
การประชาสัมพันธ์ 365 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 381 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 533 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 340 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 406 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 469 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 354 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 325 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 440 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 394 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 401 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 416 0
Smarter than smart  320 0
ความดี ความชอบ 364 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 359 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 400 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 345 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 451 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 431 1
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 648 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 460 1
Smart people vs Smart worker 414 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 626 1
สติมี ปัญญาได้ดี 356 0
Value chain working 490 0