นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 3 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 713 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 639 2
ปัญญา ปัญหา 584 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 549 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 665 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 590 6
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 512 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 548 4
หัวหน้า 695 3
เบื่อให้ได้ดี 478 2
ใครให้เกียรติใคร 542 5
พัฒนาจากทีมงาน 522 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 554 5
ค่าวิชา ค่าสินค้า 754 4
แข่งให้ดีกว่า 486 4
เป้าหมายการเรียน 524 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 559 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 507 4
ทำให้ได้เต็มที่ 511 3
คำภาษาอังกฤษ 682 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 567 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 824 4
เรียนรู้จักตัวเอง 583 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 561 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 639 4
ของเสียออนไลน์ 493 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 459 2
ดี-เลว 438 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 461 2
วันหยุดคุณภาพ 672 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 804 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 556 1
ทำให้ดีมีค่า 514 2
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 526 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 508 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 522 2
การสร้างค่า 516 1
เจริญ 518 3
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 499 2
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 803 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 499 2
อิสระทางการเงิน 820 3
ไม่มี ทำให้มี 535 2
คิดกลับด้านด้วยการทำ 592 3
คนมีค่า 826 6
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 606 3
คนได้ดีที่คิด 600 1
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 1232 2
เจริญดี 551 2
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 492 2
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 540 3
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 475 1
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 508 2
การเรียนกับการศึกษา 479 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 475 1
University is a world of learning 454 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 462 1
Goal and milestone 546 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 708 9
ทำดีให้มีค่า 498 2
แข็งแรงเข้าไว้ 529 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 662 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 787 0
ขยะ 618 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 546 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 861 1
เพิ่มค่าการทำงาน 555 0
เคลียร์แรมสมอง 605 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 840 1
ขี้เกียจ 539 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 929 2
Team leading 488 1
การศึกษาให้เกิดค่า 614 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 852 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 626 1
การทำงาน 532 2
ฟองสบู่ 717 17
ของดีของไทย 462 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 504 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 570 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 473 1
การยกย่องให้ได้ดี 464 1
เถ้าแก่ 505 2
ประเมินค่าตนเอง 524 1
Adaptability 632 1
ความพยายามสะสม 451 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 508 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 616 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 495 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 454 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 485 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 871 1
ชีวิตคือการทดลอง 465 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 432 1
ทำงานให้เจริญ 468 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 555 0
หลักการทำงานดีมีสุข 481 2
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 711 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 457 1
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 456 0