นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 3 : 100 post

Post Title Page Visits comment
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 273 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 336 0
สังคมนิยม 238 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 447 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 257 0
บุญ บาป กับการทำงาน 255 1
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 1310 23
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 282 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 283 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 353 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 309 0
ความรู้กับความสำคัญ 451 0
งานน้อยใครว่าดี? 267 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 363 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 411 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 296 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 403 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 268 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 241 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 286 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 261 0
ดื้อตาขุ่น 296 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 289 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 360 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 265 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 317 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 274 0
กิจกรรม กิจการ 296 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 285 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 307 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 285 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 304 0
พลังคิดบวก คิดลบ 302 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 317 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 351 0
ยุค big data 327 0
สังคมคุณภาพ 493 0
นักเรียนกับนักศึกษา 427 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 490 4
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 388 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 338 0
วันเด็ก 2562 294 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 409 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 590 0
สติในตัวตน 334 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 373 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 711 16
ทำดีให้ตัวเอง 293 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 410 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 259 0
การประกันอนาคต 375 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 342 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 582 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 440 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 295 0
ฝึกความเก่ง 432 0
ทำได้กับทำเป็น 312 0
ทำงานให้ได้ดี 259 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 295 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 254 0
อะไรคือ 4.0 394 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 245 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 328 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 287 0
Smart อัจฉริยะ 344 0
ปัญญา ปัญหา 329 0
เจริญใครว่าสะดวก 329 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 253 0
ทีมงานเข้มแข็ง 371 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 323 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 507 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 488 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 520 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 317 0
ความเท่าเทียมเทียม 405 0
เจริญเติบโต 307 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 292 0
อดทน พยายาม 527 0
วิสัยทัศน์ภายใน 672 0
ค่าคนทำงาน 467 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 347 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 611 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 379 1
โค้ชกับอาจารย์ 656 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 668 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 321 0
เมื่อเจอปัญหา 299 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 285 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 408 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 546 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 278 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 384 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 458 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 320 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 518 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 1139 17
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 357 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 462 2
ฝึกตนให้มีสติ 329 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 339 0