นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 29 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ทำหน้าที่ผู้นำ พัฒนาคน สร้างเครือข่าย 997 0
อยากรู้ อยากเห็น คือความท้าทายในชีวิต 1588 0
กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน 1304 4
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 2. น้ำที่ต้องจัดการ 778 0
สภาพฝนภาคใต้ย้อนกลับมา 1.สภาพอดีตที่ย้อนกลับ 945 0
มหาวิทยาลัยปรับสัดส่วนและกรอบเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2352 1
หยวน หยวน ค่าความเป็นไทย 1734 0
อยากเก่งต้องเข้าหา 1212 0
กองทุนบิลล์ เกตส์ กับการวิจัยการเกษตร 984 0
12-12-12 วันดีดี 748 0
กีฬา กีฬา คือ ยาวิเศษ 1465 0
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มกลุ่มบุคลากรดีเด่น 894 0
ทำงานแบบจัดการเวลา หรือ ถูกเวลาจัดการ 873 0
เอาชนะให้เป็น 3. ทำให้องค์กรชนะ 850 0
เอาชนะให้เป็น 2. ชนะคน 861 0
เอาชนะให้เป็น 1. ชนะงาน 905 0
แพ้ ชนะ ให้เป็น 1044 0
จิตบริการตามความเป็นไทย 830 0
หงุดหงิดเพราะจิตว่าง ทางสว่างต้องพอดี 1101 0
งานก้าวหน้าต้องพัฒนาตนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 941 0
คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต 836 0
ประเด็นการวิเคราะห์ค่าการพัฒนางาน 842 0
เรื่องเปลี่ยน ๆ กับทริปไต้หวัน 972 1
ไต้หวันวันนี้ 987 0
การศึกษาดูงานการศึกษาและการเกษตรประเทศไต้หวัน ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1269 0
มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย 888 1
ข้อมูลไต้หวันจากไกด์ 1142 1
ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย 746 0
ประกันคุณภาพเชิงปริมาณทำให้ขาดคุณภาพ 828 1
สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม 1086 2
ทำงานแบบผู้เจริญ 2. การใช้เพิ่มค่า 737 0
ทำงานแบบผู้เจริญ 1. บุคลิก ลักษณะ 1722 0
ทำงานแบบหารเฉลี่ย 939 0
แบบไหน คือ คุณภาพ 1023 0
ผิดเป็นครู ใช้ความกล้าและความรู้ให้เป็น 1361 0
ถูกระบบ ม.อ. เล่นเข้าอีกแล้ว 1107 0
ผมเป็นใคร 1103 0
รู้ตัว :คนทำงาน 1035 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2166 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 835 0
การทำงานให้เจริญ 776 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 788 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 877 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 836 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1347 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 857 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3732 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1203 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1218 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 995 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1120 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1050 1
กินเพื่ออยู่ 1291 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 905 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1280 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 15961 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 1986 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1093 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 899 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1826 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 898 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 978 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 910 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2459 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 940 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 815 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 733 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 881 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1309 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1067 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1352 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1161 0
ไวไฟ ฟรี 1121 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1414 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1425 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 874 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1243 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1134 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1295 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 970 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1221 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 1002 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1060 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1384 0
แผนที่ ม.อ. 977 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 969 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 1024 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1778 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1213 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1366 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1278 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 899 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1107 0
Benchmarking การทำงาน 1337 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1486 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1319 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1126 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1098 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 995 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1237 0