นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 29 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ข้าว 1 คำ ตามความหมายของวิทยาศาสตร์เกษตร 1662 0
เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1239 0
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นไทย 1243 0
การแก้ปัญหาหนังสือตัวเล็กที่อ่านยาก 975 0
เก่ง แต่ไม่ดีย่อมไม่มีเกียรติ 1096 0
การทำงานลดคุณห้อย เพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1088 2
สิทธิผู้บริโภค 974 0
ค่าของการสื่อสาร 1113 0
การสร้างปริมาณ vs ประสิทธิภาพงาน 1067 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 2.กระบวนการ 1030 0
การทำงานให้มีตัวตน คนมีค่า 1. ที่มาและสาเหตุ 953 0
เพื่อนร่วมงาน เพิ่มค่างาน 1006 0
ให้ เพื่อเพิ่มค่างาน เพิ่มค่าคน ค่าตอบแทน 1115 0
ให้ เพื่อการทำงานที่เป็นสุข 1105 0
การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย) 900 2
โลจิสติกการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1057 0
ความพร้อมภาคเกษตรในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1319 0
การต่ออายุราชการ 1823 1
ความร่วมมือรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 1200 0
ตัววัดการพัฒนา 930 0
ทำงานอย่างไรให้หายเบื่อ 1288 1
พัฒนาชุมชนต้องติดปัญญาให้ชุมชน 991 0
สะดวกซื้อ สะดวกบริการ 1476 0
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ 1727 0
ใครรวยขึ้น 1072 0
แก้ปัญหาผิดพลาดมาเป็นพัฒนา 1655 0
การทำวิจัย 3. การสร้างค่าจริงของการทำวิจัย 1412 0
คนขององค์กร เพื่อเพิ่มค่าคนทำงานและประสิทธิภาพขององค์กร 988 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 2. ปรับเปลี่ยนให้พร้อมกัน คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพจริงหรือ? 1294 1
ภาคการศึกษาในอาเซียน 1. กำหนดภาคเรียนของประเทศสมาชิก 1675 1
การทำวิจัย 2. หลักการทำวิจัย 1787 3
การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search 1678 2
เพราะเคยแพ้จึงทำให้ชนะ 1143 1
มะลิคืนถิ่น ปี 2555 1303 2
แม่ผู้สอนด้วยการกระทำ คือ แม่ของฉัน 1042 0
วันแม่แห่งชาติและวันแม่ของแต่ละคน 889 0
การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ เรื่องที่ต้องช่วยกัน 966 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 2.การใช้จ่ายให้ถูกต้อง 1175 0
งบประมาณมหาวิทยาลัย 1.แหล่งที่มา 1410 0
ทำไมทำงานจึงไม่มีความสุข 1994 2
อยู่สบาย เป็นเจ้านาย หรือ ขี้ข้า 1369 0
มองคนอย่างที่เป็น ไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็น 1356 2
บาป บุญ ไม่ต้องรอ 1284 0
KM แบบนำเข้า 1381 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ 1675 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ 1735 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน 1600 0
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่ 1615 0
เปลี่ยนวิธี เติมความคิด พิชิตความสำเร็จ 1946 0
การสื่อสาร ที่ยังไม่เข้าใจและเอาจริง 1751 0
ความคาดหวัง กับ การตั้งความหวัง 2075 0
การจัดเอกสารเพื่อการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ 1488 0
ความพร้อมพื้นฐานความเป็นเป็นนานาชาติ 1380 1
ทำงานดี 4. ความดีที่ไม่ชอบ 2383 0
คุณภาพของกองบริการการศึกษา จากปี 2552 ถึง 2554 และต่อไป 1614 0
ค่า royalty คือการขอบคุณและกำลังใจในการทำงาน 1642 0
ทำไมคนทำงานต้องรู้จักองค์กรของตน 1793 2
การเสนองานแบบมืออาชีพ 1518 0
เรื่องของสินค้าผักสดและผลไม้ 1771 0
แสงแดดกับการเกษตร 1452 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะทางการเกษตรที่น่ามาเรียน 1587 0
ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ 2930 0
ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน 1562 0
ทำงานดี 1. ความดีในการทำงาน 1367 0
ค่าและความรับผิดชอบในการเข้าอบรม/เรียนรู้ 1127 0
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2 1861 2
บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1 10111 3
การเกษตรไทย : 2.อนาคตที่ต้องปรับเปลี่ยน 1294 1
การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 6916 2
ร่วมสร้างสุขในที่ทำงาน 1193 1
ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน 1175 0
ความสุขในที่ทำงาน 1. ของผู้ร่วมงาน 1442 1
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 2.สร้างมูลค่า 1763 0
เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ 6990 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 2. ความอยากของคนไทย 1457 0
เด็ก ผู้ใหญ่ ใครอยากรู้กว่ากัน 1.สัญชาตญาณและประสบการณ์ 1531 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 2.การสื่อสารเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 1182 0
สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ 1437 0
กระบวนพัฒนางานจากคำบ่น 1195 2
ทำงานเพื่อศักดิ์ศรี 1614 0
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553 1527 2
การปฏิเสธงาน 2480 4
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้ 1645 1
ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 1.ดูให้เห็นแค่เป็นภาพ 1337 0
บริการภาคเที่ยง 1079 0
สอนตัวเองให้อยู่เป็นสุข 1618 0
นัดหมายให้เป็นผล 1425 0
หลักและพลังการพัฒนางาน 1724 1
ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม 1447 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 3. การจัดการเวลากับงานประจำ 1231 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน 1157 0
บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา 1460 0
หน้าที่ 1233 0
ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ 1214 0
ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข 1510 0
ระบบและความสัมพันธ์ของงานกับการเพิ่มค่าการทำงาน 1333 1
Competition vs Benchmarking 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1280 0
Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย 1833 0
มาตรฐานสากลกับการเกษตร 1674 0
Competition vs competency 1340 1