นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 28 : 100 post

Post Title Page Visits comment
รู้ตัว :คนทำงาน 986 0
ปัญหาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2122 2
รู้ตัว : นักเรียน นักศึกษา 789 0
การทำงานให้เจริญ 733 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาและการปรับแก้ 746 0
สนุกกับงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ 1.สร้างจิตวิญญาณ 847 0
คนทำงานยุคใหม่ ต้องคิดได้ ใช้เป็น 804 1
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในอเมริกา 1308 3
ถ้าไม่จัดการ จะถูกจัดการ 824 1
วุฒิภาวะทางสังคม 3564 2
งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1162 5
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 12 พ.ย. 2555 1173 0
แด่บัณฑิต ศิษย์มีครู 959 0
กับคำว่า”อาจารย์”มหาวิทยาลัย 1078 0
ตรวจสอบดูไหมว่าจริงหรือเปล่า? 1015 1
กินเพื่ออยู่ 1248 0
การทำหน้าที่ไม่มีสิทธิเหนื่อย 878 0
จำนวนบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 1232 1
ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา 15581 0
ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน 1911 2
ที่มาของการอบรม share.psu คณะทรัพยฯ 6 พ.ย.: เขียนบันทึกแล้วได้อะไร 1044 0
หยุดคำว่า “ยาก” ด้วยการทำ 875 0
เตรียมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2555 1786 2
เพราะไม่มี จึงทำให้มี 861 0
เมื่อมีปัญหาต้องจัดการ 933 0
เติมความคิด เติมมิตร เติมพลัง 869 0
คนอวดเก่งคือคนเก่งที่น่าเวทนา 2413 1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน รวมพลังสร้างโอกาส ? 911 0
วิธีหาประเด็นการพัฒนาจากลูกค้า 785 0
เตรียมการดี ไม่มีว่าง ไม่มีเบื่อ 704 0
ธรรมาภิบาลในการศึกษาและมหาวิทยาลัย 846 0
พฤติกรรมน่าห่วงของเด็กไทย 1246 0
ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร 1023 1
การเรียนให้ถูกวิธี 2. วิธีการเรียน การศึกษา ให้มีความรู้จริง 1304 2
การเรียนให้ถูกวิธี 1. เป้าหมายวัตถุประสงค์การศึกษาอุดมศึกษา 1118 0
ไวไฟ ฟรี 1076 1
พ่อแม่ไม่สั่งสอน หมายถึง 1361 0
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน 1374 0
องค์กรไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวเราคือองค์กร 838 1
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก 1191 0
รับพร ทำพรให้เป็นจริง 1088 1
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา 1247 1
พัฒนาการทำงาน ความมั่นคงในตำแหน่งงาน 934 0
ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน 1160 2
สิ่งที่เปลี่ยนไปของการเกษียณอายุ 962 1
กินเจ ให้เป็นวิชาการ 1024 1
คิดบวกกับประสบการณ์ เพื่อการพัฒนา 1338 0
แผนที่ ม.อ. 940 1
บัตรประชาชนไทย สมาร์ทตรงไหน? 924 1
ปรับพฤติกรรมระหว่างการเดินทาง 983 2
ค่าสัมปทาน คือภาระของผู้ใช้งาน 1739 2
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 2. วิธีการพัฒนาการทำงาน การเรียน 1166 0
งานหนัก ทำงานไม่ทันเพราะ ? 1. พฤติกรรม 1322 0
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 1239 1
การนำเสนอมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่ University of Wagenigen 865 0
กฎ20/80 กับการพัฒนาหน่วยงาน 1071 0
Benchmarking การทำงาน 1299 0
QA เพื่อประสิทธิภาพงานประจำ 1443 0
แอปเปิลอินทรีย์ 1278 0
ยังเกษียณไม่ได้ 1092 3
จัดระบบ ยึดหลักการ เพื่อประสิทธิภาพ 1052 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 2. ยุคใหม่ 955 0
คนไทยรุ่นใหม่ เรียนมาก รู้น้อย ทำงานได้น้อย 1. ยุคเดิม 1202 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.3 ผลเสีย 1068 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.2 วิธีการเรียน 1519 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 2. ปริญญาโท เอก 2.1 หลักสูตรการเรียน 1536 0
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี 2215 0
เลขาการประชุมกับประสิทธิภาพการประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนางาน 1331 0
คณะทรัพยฯ หารือการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน 1386 1
คนทำงานมหาวิทยาลัยวิจัย 1368 0
เกือบอดข้าวที่ Wagenigen University 1016 0
โรงแรมรถไฟ ที่Amsterdam ใช้แอร์ธรรมชาติ 3414 0
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1169 0
บริการอินเทอร์เน็ต 1139 1
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร:3 ผู้บริหารต้องจัดการ 1029 2
ค่าของหัวหน้างานและผู้บริหาร: 1 ภาระและบทบาท 1028 1
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 2: การโดยสารเครื่องบิน 1006 0
การบริการแบบลูกค้าทำเอง ประโยชน์และประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และรับบริการ 1: บริการทางรถ 1142 0
ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2 1330 4
การศึกษาในประเทศออสเตรีย 1265 1
การศึกษาวิจัยการเกษตรของออสเตรีย 1082 1
วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555 1296 3
เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ... 2706 3
สติกับการพัฒนาตน พัฒนางาน ให้เจริญ ๆ 1438 0
การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา 1210 1
คนคณะทรัพยากรธรรมชาติ one care, one share 1110 0
ค่าเล่าเรียนแพงเพราะใคร 1383 1
เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ 1266 2
ข้อคิดจากการทรงงานของในหลวง 1590 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 2.ลบได้จะพัฒนาได้อย่างเต็มค่า 937 0
ค่านิยมศักดินาจำกัดการพัฒนา 1. ผลการศึกษาพัฒนาคนไทย 846 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 2 ความหมาย 1320 0
ข้อคิดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าและความหมาย : 1 ค่า 1189 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 2. ค่าและท้าทายให้ทำ 1202 0
การบริการเชิงรุกและเบ็ดเสร็จ 1. แนวคิด 1315 0
ค่าของวุฒิการศึกษา 2: การดูค่า 975 1
ค่าของวุฒิการศึกษา 1: ความต่างของผลการศึกษาแต่ละระดับ 1104 0
ค่าความเป็นครู 1075 1
จรรยาบรรณ สำคัญที่ใคร 1853 0
การแข่งขัน ต้องเข้าใจ จึงแข่งขันได้จริง 1229 0