นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 28 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6981 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 873 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 961 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 1031 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1132 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 747 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 730 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 772 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 1095 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1172 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1125 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1174 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 1044 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 923 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1610 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5326 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7933 0
ทำงานแบบไหน 916 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 1023 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1171 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 1010 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 929 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 747 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 972 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 933 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 911 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 974 0
AEC กับการเกษตรไทย 1226 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1137 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1059 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1780 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1155 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4348 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 820 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 1006 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 733 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 770 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 825 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 882 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 1022 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1087 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 829 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 986 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 738 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 799 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 954 2
แข่งกับตัวเอง 2174 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1188 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 792 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 852 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 808 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1449 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1186 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 843 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 755 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 778 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 708 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 756 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 947 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 1000 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 873 0
ผู้นำ นำอะไร 884 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1107 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1197 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1391 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 821 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 819 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 1028 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1113 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 785 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 909 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1522 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 998 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 885 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 958 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1067 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1036 1
คนว่างงาน งานว่างคน 830 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1129 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1295 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 831 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 995 0
สติทำให้เกิดปัญญา 837 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 873 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 805 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 886 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 858 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1607 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 868 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1334 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 720 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 786 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 918 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1060 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 1019 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1044 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1146 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 828 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 809 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 1023 0