นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 27 : 100 post

Post Title Page Visits comment
AEC กับการเกษตรไทย 1177 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1075 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 1002 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1717 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1071 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4281 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 760 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 944 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 679 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 716 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 771 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 836 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 971 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1038 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 762 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 945 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 699 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 743 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 882 2
แข่งกับตัวเอง 2030 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1136 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 757 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 812 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 764 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1386 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1139 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 802 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 717 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 743 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 673 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 717 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 910 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 958 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 840 0
ผู้นำ นำอะไร 856 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1058 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1135 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1338 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 777 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 765 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 988 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1062 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 756 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 873 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1458 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 955 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 858 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 928 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1028 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 1001 1
คนว่างงาน งานว่างคน 802 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1084 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1241 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 798 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 963 0
สติทำให้เกิดปัญญา 807 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 821 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 759 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 856 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 819 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1531 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 825 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1297 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 692 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 761 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 882 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1011 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 984 0
IQ การทำงาน ฤดูการพิจารณาความดี ความชอบ 1004 0
นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95% 1094 1
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน 789 3
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 2. ตั้งเอง หางบประมาณเอง 771 0
งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 1. ยุคก่อน ต้องเข้าแผน หยุดการจัดตั้ง 981 0
การพบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าแค่ปลดล๊อก 1500 0
บุคลากรธุรการเพิ่มค่างานได้อย่างไร 1198 0
ของดีที่สหกรณ์หายไป 817 1
ถึงเป็นคนแก่ก็ต้องฝึกอบรม 800 1
โลก(ใจ)แคบ 988 0
คิดมาก เลยต้องทนลำบาก 1226 2
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 3.กองทุนวิจัยคณะ 1156 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ 864 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.1 ที่ไปของรายได้จากค่าหน่วยกิต 872 0
เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 1.ที่มา 783 0
4 ดีที่ควรทำ 4. การทำตัวเองให้อยู่ดี 808 1
4 ดีที่ควรทำ 3. การทำให้ตัวเองได้ดี 782 0
4 ดีที่ควรทำ 2. การทำดีให้ตัวเอง 871 0
4 ดีที่ควรทำ 1. ทำตัวเองให้ดูดี 902 0
การเรียนรู้ที่ดี ต้องมี before after before 805 0
คิดติดสบาย จึงกลายเป็นคนโง่ 1065 0
ชาว share.psu สุราษฎร์ฯหายไป 932 2
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 2. ด้านต่ำ 952 0
คิดสูง ทำสูง ได้สูง คิดต่ำ ทำต่ำ ได้ต่ำ : 1. ด้านสูง 922 0
อาจารย์ต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ 1246 1
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : อยากได้ดี ต้องร่วมมือกัน 933 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน : ส่วนขยาย 970 0
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย 1085 2
ที่มาของอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) 1462 0
ปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบบงาน 887 1
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 1477 0
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ 1149 0