นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 26 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ปริญญา คือค่าของการศึกษา การทำงานคือค่าของคนทำงาน 1310 0
ย้อนอดีต บัณฑิตใหม่ การใช้ค่าปริญญา 859 0
ภารกิจค้างหลังเกษียณ 932 1
หมั่นทำ Big Cleaning ในตน 946 0
No name or Big (bad) name 966 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 982 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1214 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 1096 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1259 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 1012 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1111 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 984 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 886 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1129 0
รับ-ส่งมอบงาน 1267 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1097 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2540 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 844 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 1066 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 939 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1510 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 824 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 907 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 835 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 845 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1390 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 822 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 911 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 817 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 943 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 722 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 868 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 862 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1403 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1222 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 880 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 939 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2354 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2590 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 2024 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 740 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1577 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1796 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 956 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1107 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 865 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 866 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 686 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 1014 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1402 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2493 0
คาดผิด 758 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 1013 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 955 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1264 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1086 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 720 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 824 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 1010 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 863 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 756 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1100 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 1092 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1158 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1081 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 1026 0
ฟังเสียงลูกค้า 912 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5610 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 894 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 729 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 812 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 911 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 904 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 781 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 908 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 761 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 935 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2667 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1157 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 819 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 823 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 670 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 817 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 1008 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1162 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 845 0
จิตสำนึกในความสำเร็จขององค์กร คือ คุณภาพแท้จริงขององค์กร 1257 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1204 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 903 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 928 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1180 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1098 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 970 2
Best practice เพิ่มค่า ? 776 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1086 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 856 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 767 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 674 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 842 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 751 1