นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 26 : 100 post

Post Title Page Visits comment
สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน 1009 0
เอาใจเจ้านาย หรือ ลูกค้า 817 0
ด้อยค่า หรือ ท้าทาย 660 2
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต 2633 2
บุญก็ช่วยไม่ได้ หากยังประมาท 738 0
เชิญชวนทำบุญให้เป็นบุญ 6822 4
การอุ่นเครื่องยนต์ 809 0
ความสามารถในการแข่งขันในนานาชาติ 912 0
ความสามารถในการแข่งขัน 2. การกระทำ 942 0
ความสามารถในการแข่งขัน 1. ความหมาย 1039 0
ค่าใช้จ่ายเดือนนี้หลายล้าน 683 2
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ส่วนคณะ/หน่วยงาน 681 1
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 710 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน 969 0
บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ 1042 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม 1025 0
ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์ 1062 1
ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้ 954 2
ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน 826 0
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USM 56 1506 1
สินค้าเกษตรไทยใน ASEAN 2.มูลค่า 5186 0
สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล 7629 0
ทำงานแบบไหน 844 0
ภัยในการโดยสารรถไฟ 958 0
ค่าน้ำหนักผู้โดยสารเกิน 1066 0
หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน 924 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 4. ผลของความเพี้ยนจนไร้จิตวิญญาณ 836 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 3.ระบบการทำงาน 675 1
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา 900 2
คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 1.ระบบสังคมการเลี้ยงดู 869 1
มาตรการการปกป้องตนเองของประเทศใน AEC 863 0
เสรีการลงทุน AEC และข้อสงวนของไทย 912 0
AEC กับการเกษตรไทย 1169 0
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน 1063 1
ปัจจัยในการทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 994 1
รับปากแล้วไม่ทำ กับ ปฏิเสธงาน 1705 1
สติในการประเมินความดีความชอบ 1050 0
เงิน Rupiah อินโดนีเซีย 4265 0
พัฒนาอย่าให้สั้นลง 755 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 3 938 0
คิดใหญ่ ไปให้ถึง 672 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 2 707 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซีย 758 0
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 2 829 2
จากกรุงเทพฯถึงมหาวิทยาลัย Bravijaya อินโดนีเซีย 961 0
ชาล้นถ้วย ความหมายการเรียนรู้ อบรม 1031 1
ศักดิ์(ไม่มี)ศรี 756 2
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรนานาชาติ 2. ต่อประเทศและสังคมไทย 940 0
คุณค่าและการให้ค่าการเกษตรไทยและนานาชาติ 1. ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมไทย 690 0
การพัฒนาให้สำเร็จจริง 739 0
วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้ 863 2
แข่งกับตัวเอง 1989 3
ผลงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 1127 1
กติกา มารยาท ความปลอดภัย 753 0
AEC กับการเกษตรไทย 2. ยุทธศาสตร์ไทย 809 0
AEC กับการเกษตรไทย 1.จุดยุทธศาสตร์ทางพื้นที่ 758 0
ตัวย่อเกี่ยวกับ AEC 1375 0
ห้องน้ำตัววัดคนมหาวิทยาลัย 1126 3
แปลกใจระบบโรงแรมไทยจึงไม่พัฒนา 793 4
การสร้างค่า ความหมาย 4. บทสรุป 711 0
การสร้างค่า ความหมาย 3. ทำสู่เป้าหมาย 735 0
การสร้างค่า ความหมาย 2. การดำเนินการ 668 0
การสร้างค่า ความหมาย 1. การตั้งค่าและความหมาย 710 0
กลยุทธ์จากใจคือเป้าหมายความสำเร็จ 904 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย 942 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 836 0
ผู้นำ นำอะไร 850 0
ได้ฤกษ์ไปรับเหรียญผู้เกษียณอายุราชการ 1046 0
เขียนบันทึกอย่างไรให้ต่อเนื่อง 1116 2
การสอนยุคใหม่ ต้องใช้ความเชื่อถือ ศรัทธา 1329 1
เอาเรื่องที่ไหนมาเขียนบันทึกในงานประจำให้เกิดค่าได้จริง 770 0
Logistic กับคุณค่าสินค้าเกษตร 757 1
การรักษาส่วนรวมของนักศึกษา ม.อ. 976 1
บุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ที่อยากได้ 1050 0
มาจัดการน้ำกันเถอะ 742 1
การศึกษาไทย ผู้ใหญ่รังแกเด็ก 858 0
“ลาน”ในตำนานคณะทรัพยฯ 1438 2
งานของฉัน งานของเรา เป้าหมายทำงานให้สำเร็จและมีความสุข 943 0
9 ข้อ แนวทางสร้างอนาคต 851 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้ 915 0
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คือบุคลิกคนไทย 1022 2
อย่าทำงานลดเกียรติ ทำให้เสียคุณค่า เสียเวลา อารมณ์ 994 1
คนว่างงาน งานว่างคน 798 0
ใครควรสอนปีหนึ่ง อาจารย์อาวุโส หรือ อาจารย์ใหม่ ? 1073 2
เขียนบันทึกแล้วได้ประโยชน์อะไร 1221 4
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 2. ความสำเร็จของผู้เรียน 794 0
จัดการเรียนการสอนให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ 1. ความสำเร็จของผู้สอน 955 0
สติทำให้เกิดปัญญา 799 0
วันแห่งความรัก ต้องรักให้ดีดี 807 1
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 2.การทำให้เกิด 746 0
ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญาใช่ความรู้ 1.ต้องมี 7 รู้ 852 1
อย่าลืมเอาถ้วยไปใส่ความรู้ 804 1
ตรวจสอบความภูมิใจของชาว share.psu 1513 10
การพัฒนางาน แบบ Application update 814 0
ทำงานไปวัน ๆ หรือ ทำงานแบบพัฒนา 1291 2
ทำงานดี ทำงานเจริญ 685 0
สร้างคน สร้างชาติ บทเรียนนานาชาติ 757 0
Blogger of the Month จากรางวัลที่มาพร้อมหน้าที่ 872 2
Blogger of the Month รางวัลของคนบันทึก 1000 4
แค่เรียน หรือ เรียนรู้ ผลต่างกันไกล 978 0