นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 24 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อยากประสบความสำเร็จต้องหมั่นติดตาม 1019 0
ซ่อมบำรุง ดีกว่า ซ่อมแซม 728 0
ให้ค่าการพัฒนาบุคลากรเอง 893 0
จริงใจอย่างมีสุข 868 1
การสอบคือการประเมินการเรียนรู้พัฒนาคน ไม่ใช่แค่รู้ 840 0
ทุกอย่างดีขึ้นด้วยการทำตามหน้าที่ ไม่ใช่ความอาวุโส 787 4
ปัญหาและเทคนิคการเรียนการเขียนรายงาน 3179 0
เรียนรู้คือผู้ตาม เรียนคิดคือผู้นำ 653 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 2. ความเป็นธรรม 806 0
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 1.ธรรมชาติความแตกต่าง 930 0
สถานการณ์พืชจีเอ็ม 2013 1071 0
เหตุ และ ผล คุณภาพการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 700 0
ทำอย่างไรให้ได้ดี 860 0
วางแผนชีวิต ชีวิตจะได้มีแผนที่ไปสู่ความสำเร็จ 1146 0
จงปรับที่ตัวเรา เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ 907 0
ช่วยกันลดความสูญเปล่าอาหาร 765 0
ใส่สาระ ขณะนับ 1 ถึง 10 994 0
การใช้ความรู้พัฒนาคนอื่นคือพัฒนาตน 1254 0
ชีวิตนี้มีแต่ surprise 833 0
รัก วันแห่งความรัก+มาฆบูชา 2557 998 1
จิตสำนึกร่วม 663 2
ความเป็นสากลของในหลวง 1015 5
การชื่นชมผู้ชนะ คือค่าของการแข่งขัน 771 0
เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา 1268 1
ข้อบกพร่องงานเอกสาร 1186 0
กินดี มีปัญหา 1007 0
Digital TV กับ ASEAN 1476 1
การฟังแบบไม่ได้ยินให้เกิดประโยชน์ 1463 1
ข้อระวังในการสอบ 795 0
การใช้ประโยชน์จากการ share 908 1
ทบทวน คือ พัฒนา 653 0
ข้อสอบแบบเลือกตอบกับคุณภาพการศึกษา 929 2
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย 986 0
ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ยากที่จะได้ความจงรักภักดี 756 0
Big cleaning คณะทรัพยฯกับตรุษจีน 675 0
คณิตศาสตร์การทำงานให้มีค่า ไม่ใช่มีแต่คน 706 3
ประเมินผลความสำเร็จของการเรียน การทำงาน 1010 0
รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ ให้อยู่ดีมีสุข 3130 0
ดี มีพัฒนา คือความก้าวหน้า 843 0
อากาศหนาวเย็น 56-57 เตรียมพร้อมกับความแห้งแล้ง 1770 0
บันทึกรายงานการประชุมทางกฎหมายและการทำงาน 980 0
บริการวิชาการการเกษตรมาตรฐานสากล 959 0
คิด(ไม่)ออก 1161 0
Smart phone คนสมาร์ท ? 998 1
หน่วยผลผลิตเกษตรในอเมริกา 1602 0
Share สะดุด ต้องหมั่นสะดุดความคิด 877 2
งานบริหารองค์กร กับ งานบริหารงานตนเอง 669 0
คำถามประเมินผลตนเอง 735 0
ประสบการณ์ต้องสร้างมูลค่าได้ 743 0
ศีล 5 ข้อใดสำคัญสุด 2181 2
การทำงานแบบมืออาชีพของสถาบันการศึกษา 950 0
วันเด็ก 2557 ร่วมกันสรรค์สร้างเด็ก 862 0
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 2.หมาแมวคนจัด 1106 2
ปัญหาหมา ๆ แมว ๆ กับคน 1.หมาแมวจรจัด 886 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 2. ความคาดหวัง พลังลบ 669 0
ผลเสียของการเข้าสอบช้าและการรักษาเวลา 901 0
มุ่งหวังสร้างอนาคต คาดหวังมักหดหู่ 1.ความมุ่งหวัง พลังบวก 1029 2
ศิลปะการทำงาน 1+1 > 2 690 2
อาจารย์พิเศษ พิเศษ 944 1
การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 775 1
ไม่เก่ง ทำไม่ได้ ; จริง หรือ เท็จ 933 2
เพราะจัดลำดับความ(ไม่)สำคัญ 896 0
สติกับความสำเร็จในชีวิต 910 2
ส.ค.ส.2557 แด่ชาว share.psu 4008 0
สวัสดีปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 1167 3
ทำแผนกลยุทธ์ส่วนตน 821 0
อดออมกับการสร้างอนาคต 654 0
หนาวปี 2556 หนาวมาก หนาวนาน 1049 2
สร้างอาณาจักรการทำงาน 642 0
“หากำไรจากตัวเอง” พรปีใหม่ 2557 ให้ลูกศิษย์ 1358 0
ทำงานกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 934 0
ผู้นำต้องสร้างความอยาก ไม่ใช่ ความยาก 833 0
ทำให้ปีใหม่มีความหมาย 755 0
สัญชาติและเชื้อชาติสินค้า 771 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 3.สอนให้สุกพอดีมีคุณภาพ 750 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 2. อุดมศึกษา 687 0
การศึกษาแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 1.การเรียน 725 0
อยากเจริญต้องก้าวขึ้น อยากเก่ง อยากมีความสุขต้องก้าวข้าม ในปีใหม่ 2557 858 1
ให้ปลา หรือ ให้เบ็ด เพื่อคุณภาพคนไทย 1185 0
Asianization ยุคแห่งเอเชียกับความเป็นไทย 937 0
เปลี่ยนแปลง แปรปรวน ต้องปรับตนด้วยปัญญา 830 0
กีฬา กิเลส 626 0
ของที่ชอบ vs. ของที่ใช่ 704 0
ห้างใหม่ ห้างใหญ่ 893 1
เจ้าสระ 893 1
จัดระเบียบชีวิต 1597 0
ถูกมอบหมายงานต้องทำให้เต็มที่และมีเกียรติ 976 0
กระบวนการเรียนรู้ คือการสร้างบัณฑิต 700 0
ก้าวหน้า 721 0
ตรวจค่าการใช้เวลา 835 0
รายการ(อ่าน)ข่าว(หนังสือพิมพ์) 868 0
ใช้การสอบพัฒนาตน 963 2
ปิดฉากประเพณี 4 จอบ 2556 เหลือไว้แต่ความทรงจำดี ๆ 861 3
ประเภทความรู้และการใช้ 592 0
การใส่ใจในงาน 1386 0
ความสามารถการแข่งขัน 745 0
ประโยชน์ของการประกวดแข่งขัน 2709 0
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา 995 0
บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า 964 0
ผิดพลาด เป็นความผิด หรือ พลาด 942 0