นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 24 : 100 post

Post Title Page Visits comment
No name or Big (bad) name 857 3
งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า 893 3
อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง 1074 2
Share.psu สร้างความผูกพัน 996 6
การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร 1180 1
การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง 952 1
คุณภาพการจัดการศึกษาไทย ใครแกล้งจัด หรือเป็นจริง 1017 0
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 2.พัฒนาคน 922 1
หน้าที่ผู้บริหารไม่ใช่เพียงสร้างผลงาน ต้องสร้างคนทำงาน 1. จัดการงานบริหารคน 810 0
วันไม่ว่างหลังเกษียณ ที่ยังสำนึกหน้าที่การสร้างคน 1035 0
รับ-ส่งมอบงาน 1179 2
บันทึกแรกของคนเก่า สถานะใหม่ 1017 1
บันทึกสุดท้ายในนาม fnr-dean 2349 15
มหาวิทยาลัยกับเมือง 774 0
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 983 0
องค์กรดีด้วยคนขององค์กร 885 0
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน 1439 2
การสอนไม่ต้องงด ไม่ต้องสอนชด 762 0
การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการที่คุ้มค่า 837 1
ผลไม้ไทยต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการกิน 780 0
สอนด้วยการทำ คือความศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรี 804 0
การส่งมอบงานประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร 1301 0
อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ 751 0
ปรับตัวไม่ทันกับผู้รับบริการ 858 1
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ไม่ถูกที่ทำให้เสียเวลา 762 1
แนวทางการพัฒนางานจากงานประจำฝ่ายสนับสนุน 895 0
คุณภาพกับการทำงานจริง(ใจ) ให้ความสุข 681 0
ถูกบริหารในงานเกษตรภาคใต้ 814 4
การเรียนรู้ คือ หน้าที่นักศึกษา 797 0
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ. 1341 2
สำนึกการทำงานให้สำเร็จ 1116 1
12 ส.ค. วันแม่ 56 815 1
ถึงภารกิจสำคัญแต่แยกร่างไม่ได้ 882 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เลือกชม ซื้อพันธุ์ไม้นานา 2298 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เปิดจองกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 2494 2
งานเกษตรภาคใต้ 56 เริ่มแล้ว 1942 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 2. คนให้เข้าใจจึงได้สุข 675 0
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 2.การดูแลจัดการ 1511 2
แอบถ่ายการเตรียมต้นไม้แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ 56 1. วางแผนเตรียมการ 1715 0
เป็นคนให้เป็นสุขและมีค่า 1.คนที่พร้อมจะถูกคน 896 1
การเขียนบันทึก Share.psu ที่ใกล้สู่เป้าหมาย 1027 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาปริญญาตรีมีประสบการณ์นานาชาติ 823 1
เรียนอ่อน หรือ อ่อนเรียน 818 0
ผู้ต้องการความสุข ความสำเร็จ อย่าเรียนแค่รู้ ต้องนำสู่ปฏิบัติใช้งานจริง 627 0
ยังไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพ 926 0
ดี ดีเด่น และดีเยี่ยม 1256 1
ประสบการณ์เดินทางหาดใหญ่ พิษณุโลก 30-31 ก.ค. 56 2419 0
คาดผิด 706 0
เอกลักษณ์บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและการสร้าง 952 0
เพราะไม่มาตรฐาน จึงต้องทำให้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 890 0
Best practices ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1233 0
ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556 1022 2
สิ่งดี ๆ จากการประเมินคุณภาพการศึกษา วิศวะ ม.อ. 56 672 0
วิธีการทำให้ได้ : คิดแบบเด็ก ทำแบบกระบวนการเรียนรู้ 772 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย 964 0
ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 1. ฮ่องกง 815 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติ : จุดมุ่งหมายและภารกิจ 677 0
เรียนรู้บุคลิกคนไทยผ่านระบบ share.psu 1020 3
เมื่อต้องทำหน้าที่ประเมินคุณภาพต้องตามให้ทันระบบ 1001 0
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย 1064 3
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555 1008 1
จงสร้างค่าด้วยความสามารถ อย่ามัวคาดหวังความสบาย 944 0
ฟังเสียงลูกค้า 819 1
การทำให้คอมพิวเตอร์ชาร์จแบตฯ ipad ได้ 5538 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 2. แบบอย่างและการสร้างค่างาน 839 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการไปข้างหน้า ไม่ใช้ถอยหลัง 1. ความคาดหวัง 678 0
การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่ 748 0
ประโยชน์จากสีประจำวัน 838 1
เพราะสะดวกและเอาใจ จึงขาดทักษะการจัดการ ขาดความรับผิดชอบในสังคมที่ดี 850 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 4.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (2) 737 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 3.การพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย (1) 848 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 2.การตีพิมพ์เผยแพร่แค่รับจ้างทำวิจัย เหยื่อทางธุรกิจการพิมพ์ 735 0
คิดพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 1. เป้าหมายประโยชน์ 882 0
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน 2601 0
หน้าที่ ความรับผิด(ไม่)ชอบ เกียรติ ศักดิ์ศรี 1097 0
Precision Agriculture 4.การจัดการการผลิต ที่เน้นความเป็นไทย 764 0
ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ 775 0
Precision Agriculture 3. แม่นยำในการผลิต 624 0
Precision Agriculture 2. ตลาด ความต้องการผู้บริโภค 751 0
Precision Agriculture การเกษตร พอดี พอเพียง ยั่งยืน 1. ความหมาย 957 0
เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก 1048 0
จัดกลุ่มชั้นเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 795 0
จิตสำนึกในความสำเร็จขององค์กร คือ คุณภาพแท้จริงขององค์กร 1183 0
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ 1122 2
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา 814 1
ความเก่งสร้างได้ด้วยตนเอง 856 0
ประเมินกันทำไม : เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา 1123 1
การบ้านคือการเรียนรู้ 1030 0
ของถูกย่อมไม่ดีและมีแพงกว่า 912 2
Best practice เพิ่มค่า ? 736 0
หลักการตลาด ประชาสัมพันธ์ กับการพัฒนางาน 1027 0
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 3. จึงพัฒนาหรือทำลายความเป็นอยู่และประเทศ 811 0
เมื่อได้รับมอบให้จัดทำหลักสูตรและการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 715 0
เพราะไม่ศึกษาระเบียบ ถึงเรียนครบ ก็จบไม่ได้ 616 3
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 2. เข้าถึงความสำคัญทางสังคม 764 1
แนวคิดการเกษตรสร้างชาติ 1. เข้าใจในความสำคัญต่อชีวิต 676 1
แนวทางการเริ่มทำงานให้ทันระบบ 1001 0
ช่วยทำให้หนังสือราชการก้าวทัน IT 1440 2
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 2. การสร้างและรักษาให้มีมูลค่า 902 0
ค่าของตำแหน่งทางวิชาการ 1. หมายถึงความสามารถ 1151 0