นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 23 : 100 post

Post Title Page Visits comment
รักให้ได้ดี ต้องรักให้ดี ๆ  845 0
แบบอย่างเจ้านายของในหลวง 962 1
ค่าของความยากที่ต้องใช้ให้เป็น 782 0
การนับถือศาสนา 840 0
ทำงานไว ได้ก่อนและได้มากกว่าจริง ๆ 796 0
ข้อมูลยางพารา 2557 886 3
ท่านสอนว่า ให้วางใจไว้ที่หน้าที่ 882 0
Spornosexual คำศัพท์เซ็กซี่แบบนักกีฬา 1278 1
ใช้จุดแข็ง จุดอ่อนให้เป็นค่า 664 0
เรียนอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี 720 2
พรแสวง มีค่ากว่า พรสวรรค์ 759 0
ผู้นำยุคใหม่ ต้องนำด้วยการฟังใคร ๆ และแก้ไขอุปสรรค 784 0
แชร์ เชิญชวน ชักชวน และชวนแชร์ 986 0
Service following ผลงานวิจัย ต้องใช้ให้คุ้มค่า 960 0
ความสุขกับชัยชนะ 745 0
โอกาสการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 866 1
วิธีทำให้เก่งอย่างพอดี 1010 0
รหัสนักศึกษา ม.อ. 2.รหัส 10 หลัก และความหมาย 2236 3
รหัสนักศึกษา ม.อ. 1. รหัส 5 และ 7 หลัก 1217 2
ฟังให้รู้ ดูให้เห็น แต่ทำให้เป็นในสิ่งที่ได้ดีมีค่าตน 660 0
เกร็ดรู้การไปร่วมงานแต่งงานแบบญี่ปุ่น 886 1
รู้ไม่พอ ต้องรู้ตัวและทำจริง 819 0
Training need สำหรับการประกันคุณภาพ 1005 0
ค่าของคำบ่นของผู้ใช้ 814 0
ประวัติศาสตร์การเปิดภาคการศึกษาอาเซียน 898 2
จงเรียนรู้จากสิ่งที่ทำ 766 0
ไปเคอร์ฟิวตัวเองที่นราธิวาส 809 1
ทำดีเป็น จึงเป็นสุข 632 0
การมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนฯตามระบบประกันคุณภาพ 1078 0
อยากได้ดี แค่ดึงสิ่งที่มีมาใช้จริง 578 0
การถามเพื่อพัฒนาตน 788 1
เพราะไม่ให้ใจ จึงไม่ได้ผลดี 804 1
เกียรติการศึกษา ประชุม สัมมนา อบรม 1119 1
การสร้างเกียรติ คือการสร้างตน 722 0
วิธีประเมินการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ 786 1
อยากได้ดี อย่าทิ้งความสามารถความเป็นผู้รู้ 674 0
ค่าของความรู้ รู้ไว้เพื่อสร้างค่า พัฒนาตน 1287 0
ซื่อสัตย์ไป จึงได้ความซื่อสัตย์มา 1019 0
ธรรมนูญความดีที่ทำให้มีสิ่งดี ๆ 731 0
ไม่เท่าเทียมเกิดจากใคร? 2. รักษาสิทธิ์และหน้าที่ตน 1259 0
ไม่เท่าเทียมเกิดจากใคร? 1. ความหมายและข้อมูล 669 0
ชีวิตตามเวลา กับ ตามนาฬิกา : ปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 981 1
ชีวิตตามเวลา กับ ตามนาฬิกา : ความเหมือนและความต่าง 939 0
ประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.2) มากกว่านี้ต้องช่วยกันทำเอง 1009 1
ประเมินเลื่อนขั้นข้าราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.1) มากกว่านี้ต้องช่วยกันทำเอง 767 0
การประเมินเลื่อนขั้นราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (2) เลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ 4201 1
การประเมินเลื่อนขั้นราชการไทย : จากความดีความชอบเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน (1) ระบบขั้น 1099 2
เจ้านายใจดี ? 1049 0
การศึกษาและค่าครองชีพของไต้หวัน 1602 2
คนเก่งกับคนประสบความสำเร็จ 899 0
เลือกงานให้ได้งานที่ใช่ 1002 1
ทานอาหารตามหมู่เลือด 825 1
ความสามารถการแข่งขัน 2.การได้มาและการพัฒนา 758 0
ความสามารถการแข่งขัน 1.ความหมายและองค์ประกอบ 747 0
อยากได้มากกว่า "ขออภัยความไม่สะดวก" 798 0
หน้ากากการศึกษา 851 0
บริการไวไฟในไต้หวัน 1039 0
อาหารการกินของไต้หวัน 860 1
จากไทย -ไต้หวัน- ไทย 981 1
สุกเอาเผากิน 1011 2
ภารกิจ 20-26 เม.ย.2557 ที่ไต้หวัน 847 0
ประโยชน์และโทษของความจำ 2300 1
5 ขั้นตอนพิชิตคำว่า ยาก ทำไม่ได้ 3-5 932 0
5 ขั้นตอนพิชิตคำว่า ยาก ทำไม่ได้ 1 และ 2 826 0
ค่าของการลองผิดลองถูก 892 0
สติไม่พอ ต้องรอบคอบ จึงประสบความสำเร็จ 2032 0
คน เทคโนโลยี ใครเป็นทาส 869 0
ความสำคัญของวันรวมญาติ 833 0
ทำไมคนไทยอ่อนแสดงค่าของตนและความเป็นไทย 748 1
พรดีดีใครทำให้ได้ 939 0
อะไรทำให้คนสำเร็จต่างกัน 776 1
สุขสันติ์สงกรานต์ 2557 695 3
แด่แฟนคลับ share.psu 685 0
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทีม 708 0
การทำงานเป็นทีมต้องใช้ความพอดี 1011 1
ทีมทำ ทีมแท้ 899 2
อยากได้ดี ต้องคิดดี ทำดีในหน้าที่ตน 914 0
ไม่ตื่น อุปสรรคใหญ่ของความไม่ประสบความสำเร็จ 811 1
โอกาสสร้างได้จริง 795 1
แค่คิดเปลี่ยน ชีวิตก็ป่วน 788 0
โอกาส 787 0
การทำให้ตนดูดี 2. จากภายนอก 809 0
การทำให้ตนดูดี 1. จากภายใน 952 0
เรียนอย่างมีจิตวิญญาณ 2.กระบวนการ 691 0
เรียนอย่างมีจิตวิญญาณ 1.เป้าหมาย 773 2
เรียนแบบผู้เรียน ไม่ใช่แบบผู้รับ 673 1
เก่ง ดี มีค่า 798 1
มหาเศรษฐี และ อภิมหาเศรษฐี 905 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 2. เกรดกับการแก้ไข 872 0
เกรด เกียรติ แก้ไข 1. เกรดกับเกียรติ 1113 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 3. ภาคปฏิบัติ 707 2
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 2. คุณค่างานคนมหาวิทยาลัย 720 0
ทำงานให้ถึงจิตวิญญาณ 1.หลักคิดถึงคุณค่า 674 0
ตรวจสอบข้อมูลไปเลือกตั้ง สว. 30 มี.ค. 2557 3701 1
ค่าการประเมิน 899 3
Continuous improvement ในงานประจำ 949 1
รักให้สุขต้องรักให้ถูกทาง 804 1
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 2 940 0
ผู้ใหญ่สร้างค่าด้วยการให้โอกาส เด็กสร้างค่าด้วยการใช้โอกาส 1 893 1
Share.psu สร้างคน 850 4