นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 21 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เริ่มต้นปีใหม่ให้มีค่า 668 0
ส.ค.ส. ดี ๆ ในปีแพะ 2558 802 3
แชร์ข้อคิดดี ๆ  ส่งท้ายปี 2557 1247 0
ทางลัด หรือ ทางขาด 3530 1
กลอน ม ม้า  คึกคัก 1533 0
ทางสู่ความเก่ง ความสำเร็จ 1209 0
แชร์ฮา ๆ เรื่องของนก ? 1099 0
แชร์ขำ ๆ กับการขอพร 869 4
แชร์ภาษาอังกฤษด้วยข้อคิดง่าย ๆ  1002 1
การศึกษาไทยเรียนมาก แต่ค่าน้อย 822 2
แชร์ขำๆ พ่อให้มา 2086 2
ตั้งใจเรียนสำคัญกว่าตั้งใจสอบ 946 0
E-check in , e-boarding pass ค่าพัฒนางาน 766 2
เวลาต้องจัดการจึงมีค่า 798 0
แชร์ สู่ AEC ขำ ๆ 913 1
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ 860 0
เตรียมตัวขึ้นปีใหม่ 815 0
เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก 1192 5
ความผิดพลาดคือความสามารถ คือความสำเร็จ 1025 0
สร้างความสำเร็จชีวิตให้เป็นบทละคร 825 0
รปภ. คือ ปลอดภัย คือ เจริญ 1094 1
ความรู้ที่เรียนคืออดีต ความรู้ที่ใช้คืออนาคต 757 1
แชร์ขำๆ 1201 2
ค่าของคนคือผลขององค์กร 662 3
นักร้อง น้องใหม่ 853 1
ชีวิตจะก้าวได้ก้าวไกล แค่เปลี่ยนคำว่า ทำไม่ได้ เป็น ทำอย่างไร 665 0
ค่าของชีวิต 910 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 2. การทำงาน 674 0
เสร็จ กับ สำเร็จ 1. เรียนให้สำเร็จ 1048 0
หลักการคือความรู้ หลักกูใช้สร้างค่า 684 0
หากทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา 1083 0
ทำชีวิตให้เป็นละครให้ได้ดี 803 0
เรียนรู้ทำให้ชำนาญ เชี่ยวชาญให้สำเร็จ 732 0
ดนตรีคือชีวิต 835 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 2. ได้ปลี้ม 587 0
หลงไหลให้ได้ปลื้ม 1.หลงไหล 694 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 2. ทำแผนและทำตามแผน 844 0
สัจธรรมยามเช้า 718 0
แผนการเรียน คือเครื่องมือการเรียนโทเอกให้สำเร็จเร็ว 1. ปริญญาโทปริญญาเอก 782 0
เรียนเก่ง กับ เรียนรู้เก่ง 684 0
กรองเพื่อชีวิตที่ดี 609 0
มีชีวิตต้องมีค่า 654 0
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เสียหลายต่อในการศึกษา 964 2
คนคิดไม่เป็นก็หมดความสำคัญ 813 3
Strategic gap 834 1
กำไร ขาดทุน ของความเก่ง 817 1
เรียนสอนให้ทันสมัย 1240 2
เพราะโกหกตัวเองจึงไม่เจริญก้าวหน้า 673 0
 สำเร็จได้ต้องทำให้ความคิดบริสุทธิ์ 759 0
ผิดพลาด จับผิด ทำผิด  617 0
ความสำคัญของสุขภาพกาย 904 1
ให้ความสำคัญจึงสำคัญและสำเร็จ 938 1
ลูกค้าคือผู้ให้ค่าแก่เรา 896 0
พัฒนาความเก่ง ดี มีค่า 589 0
วิมานกระดาษ 3. การพัฒนาคน 718 0
วิมานกระดาษ 2. วิจัยและบริการวิชาการ 1129 0
ปาล์มน้ำมันวันนี้ วันหน้า 819 0
วิมานกระดาษ 1. แผนกระดาษ 780 1
ทำไมจึงไม่ได้ดี ? 1193 1
บัวทุกเหล่ามีค่า 870 0
ผู้ให้กำเนิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1156 0
เจริญ ?? 2. คน 630 0
เจริญ?? 1.ความสะดวกสบาย 750 1
มีการศึกษา กับ ได้รับการศึกษา ต่างกันอย่างไร 734 0
กำไร ขาดทุนในชีวิต 759 0
ตรวจค่าความสำคัญ 679 0
ค่าความเชื่อมั่น 803 0
ค่าความรับผิดชอบ 4. ต่อตนเอง 894 0
ค่าของความรับผิดชอบ 3.ชีวิต 612 1
ค่าความรับผิดชอบ 2. การทำงาน 765 0
ค่าความรับผิดชอบ 1. การเรียน การศึกษา 996 0
คำตำหนิติเตียนคือค่าการพัฒนา 1324 3
อยากมีรูปต้องมีช่างภาพหมู่ 753 0
กองหน้า กองหลังต้องเข้าขากัน 1039 1
ค่าของทุนการศึกษา 969 0
ในระบบ นอกระบบ แบบไหนสร้างคุณภาพการศึกษาจริง 823 0
การเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 880 0
รักงาน รักความเจริญก้าวหน้า 830 0
อยากสำเร็จต้องอดทนทำเพิ่มอีกนิด 854 0
การสอบให้มีค่า 1021 1
Cooking management 900 2
สร้างบ้านต้องการพิมพ์เขียว สร้างตนต้องมีพิมพ์อนาคต 706 0
บริหารดาวเด่น ทีมเด่น 834 1
ทำอย่างไรให้พัฒนา 581 0
ทบทวนเพื่อพัฒนา สร้างค่างาน สนุกสนานเพิ่มค่าตน 863 0
การสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 760 0
ค่าการทำงาน + - × ÷ 636 0
เส้นตายทำให้เป็นดี 704 0
วันหยุดงาน แต่งานและชีวิตไม่หยุด 938 1
Customer mind เพื่อพัฒนาองค์กร 1017 0
การสร้างความเจริญในชีวิต 894 1
Management by walking around ร่วมคิดร่วมพัฒนา 829 0
ตรวจสอบความเป็นผู้นำ 867 0
สอนคนอื่นให้เก่ง คือคนเก่งที่มีค่า  860 0
ทำถูกผิด ดีเลวอยู่ที่ไหน 845 0
คิดให้เกินกว่าดีจึงมีโอกาส 676 0
เรื่องจริงไม่ได้กวนคุณพยาบาล 843 3
ใครคือคนมีบุญ 812 0
ภาพสี่อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1304 0
จัดการคนเพื่อพัฒนาการทำงาน 662 0