นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 20 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ค่าของการศึกษา ค่าของชีวิต 569 0
ค่าของกำหนดการ 663 1
ฆ่าเวลาให้มีค่า 551 1
บัณฑิตศึกษาต้องสร้างค่าได้มากกว่าเดิม 2. ปริญญาเอก 656 0
บัณฑิตศึกษาต้องสร้างค่าได้มากกว่าเดิม 1. ปริญญาโท 580 0
โอกาสมาต้องทำให้มี 2. จัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 1006 0
โอกาสมาต้องทำให้มี 1. คนใหม่ 527 0
ค่าการแต่งกาย 708 1
ศึกษาพัฒนา 545 0
คนขององค์กร 740 1
ความสำเร็จของการศึกษา 707 0
ทำงาน 740 0
การจัดการเงินแบบง่าย ๆ  653 4
มาทำไม? 853 4
เรียนเก่ง เรียนเป็นคนเก่ง 645 0
ลงทุนใช้เวลาอย่าให้ขาดทุน 622 0
10 จุดอ่อนไทยในสายตาคนญี่ปุ่น 924 0
แก้ความยากให้ถูกต้อง 693 0
ออมน้ำ ไม่ออมก็อาจอด 576 0
ธุรกิจ: เรื่องต้องรู้สำหรับคนไทย 712 3
โอกาส 625 0
up force, down force เพิ่ม/ลดค่าคน 763 0
เพิ่ม ค่า to do list 689 1
นักเรียนนักศึกษามืออาชีพ 521 0
นิสัยของคนไม่ได้ดี 517 0
ความคาดหวังคนรุ่นใหม่ 753 0
ภาษาอังกฤษคือหัวใจการพัฒนา 602 0
พัฒนางานด้วยการพัฒนาคน 518 0
กับดักความพร้อม 687 1
เรียนเพื่อทำงาน ? 673 1
ค่านิยมตน ทำให้แพ้หรือชนะ 637 1
ภาวะผู้นำ 714 0
ความพอเพียงในการใช้โทรศัพท์มือถือ 658 0
ภาษีที่อยู่อาศัยทำให้ต้นทุนชีวิตเพิ่ม 817 2
ทำอย่างไรจึงทำให้ดีจริง 756 0
10 อย่างที่ควรทำให้มีชีวิตที่ดี 708 0
ทักษะการเรียนรู้ 857 0
คุณค่านักวิชาการ 668 0
ผลการคิดบวก คิดลบ 659 0
คนสี่เหล่ายุคใหม่ : เหล่า 3 & 4 614 0
คนสี่เหล่ายุคใหม่ : เหล่า 1 & 2 739 0
ภาษาการสื่อสารต้องฉลาดและว่องไว 542 0
เป็นไปตามกรรม หรือเป็นไปตามทำ 582 0
บุคคลประเภท ก หรือ ข 764 0
ทักษะที่นำสู่ความสำเร็จ 841 0
Share.psu ถึงเวลาเติมความรู้ 953 1
ตัวเองสำคัญที่สุด 670 0
ยุคการแข่งขัน มีดีไม่พอต้องมีเด่นด้วย 621 1
ยากเมื่ออยากได้ ง่ายเมื่อทำเป็น 549 0
สร้างค่าเวลาต้องเร่งใช้ให้พอดี 706 0
การสร้างการยอมรับ 684 1
สร้างมิตรภาพให้มีคุณค่า 970 0
คิดมาก เป็นคิดให้มาก 787 1
ความดีความชอบ 658 0
เกณฑ์การวัดการทำงาน 608 1
ฝึกนิสัยดีดีมีแต่ได้ 609 0
โลกร้อนต่อผลเสียและโอกาสทางการเกษตร 846 0
ทำให้มีอนาคตเป็นอย่างไร 3.การเรียนการทำงาน 679 0
คิดได้ก็ทำได้ดี 622 0
ทำให้มีอนาคตเป็นอย่างไร 2. การออกกำลังกายและการพักผ่อน 564 0
ทำให้มีอนาคตเป็นอย่างไร 1.การกิน 635 0
ค่าความรู้อยู่ที่สร้างค่าให้คนอื่นใช้ 774 0
ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ 955 1
การสร้างค่าของความรู้ 833 0
ค่าความพึงพอใจ 956 0
รายได้พนักงานของกูเกิ้ล 903 0
ทำงานดี กับ ทำงานให้ก้าวหน้า 852 0
เรื่องซึ้งที่น่าเศร้าใจ 1117 2
หัดให้รางวัลกับความสำเร็จของตน 722 0
หาวิธีทำงาน กับ หาทางทำงาน 722 0
เป็นอะไร ใครทำ 3.ทำงานดี 779 2
เป็นอะไร ใครทำ 2. ดูเก่ง 913 0
เป็นอะไร ใครทำ 1. ดูดี 756 0
จิตตะ ค่าการเรียนที่หายไป 788 0
คิดยับยั้งชั่งใจกับคำคน 732 1
เรื่องของ รู้รู้ ชี้ชี้ 875 0
ค่าการทำงาน 703 0
ข้อคิดสะกิดให้รู้คุณเห็นค่า 712 1
ข้อคิดไว้สะกิดตน 805 2
การพัสดุที่ดี 671 0
Digital Economy กับการศึกษา 821 0
เรียนสอนภาษาอังกฤษกันใหม่ สื่อสารกันให้ได้จึงเรียนกันรู้เรื่อง 1022 0
ค่าการบริหารเวลา 641 0
ค่าการทำงานระหว่างการศึกษา 1013 1
เข้าใจพฤติกรรมดี ๆ  905 0
ความรู้สำคัญเสมอ แต่ต้องเรียนและใช้ให้เป็น 687 0
ค่าของครูอยู่ที่ใคร 793 0
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับการวิจัยการเกษตร 1188 0
ทำไม่ได้ หรือ ไม่ทำ 575 0
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 3. การประเมินผล 817 0
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 2. การจัดระบบการทำงาน 645 2
การเพิ่มค่าในงานธุรการ 1. กระบวนการเพิ่มมูลค่างาน 818 0
ตำแหน่งประเทศไทย 731 0
อารมณ์ขันคนไทย 894 2
แนวโน้มอาหาร ทิศทางวิจัยการเกษตรไทย 1167 0
นิสัยที่ควรละเลิก 1309 4
ค่าความยาก ทางแห่งความเก่ง 767 0
จงพัฒนาตนด้วยการทำให้องค์กรดีขึ้น 663 0
ขอขอบคุณ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 964 1
อุปนิสัยดี ๆ ที่นำสู่ความสำเร็จ 697 0