นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 2 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 306 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 282 0
ใครทำให้เราดี 324 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 289 0
แพ้เป็นคือชนะ 492 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 392 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 317 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 441 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 333 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 522 5
ไม่มี ทำก็มี 310 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 356 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 305 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 771 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 326 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 282 1
Happy ending 365 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 305 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 534 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 335 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 320 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 370 2
ค่าของ ค่าคน 416 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 406 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 336 2
ติชมตนเอง 317 2
การทำงานยุคเอไอ 439 3
System thinking and Learning objective 354 3
ละครกับชีวิตจริง 385 5
เรียนแบบผู้นำ 330 3
การทำให้ได้ผล 277 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 312 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 365 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 390 3
ทำงานให้ได้ดี 389 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 579 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 577 8
ทีมเดียวกัน 507 4
การปรับตัว 806 18
ค่าของชีวิต 575 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 598 4
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 471 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 468 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 465 3
จงหวังดีกับตัวเอง 563 4
บทบาทหัวหน้าที่ดี 497 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 388 5
ปัญหาของความรู้ 1 447 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 423 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 421 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 461 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 372 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 449 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 450 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 433 3
ค่าคนเก่ง 420 3
สอนตัวเอง 423 3
หน้าที่พลเมือง 431 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 384 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 444 8
ปรับเปลี่ยน 397 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 544 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 447 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 566 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 500 2
ปัญญา ปัญหา 473 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 451 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 557 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 485 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 406 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 439 4
หัวหน้า 576 3
เบื่อให้ได้ดี 381 2
ใครให้เกียรติใคร 431 5
พัฒนาจากทีมงาน 420 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 443 4
ค่าวิชา ค่าสินค้า 636 4
แข่งให้ดีกว่า 382 4
เป้าหมายการเรียน 416 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 439 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 405 4
ทำให้ได้เต็มที่ 398 3
คำภาษาอังกฤษ 586 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 454 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 677 4
เรียนรู้จักตัวเอง 475 3
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 418 3
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 511 4
ของเสียออนไลน์ 371 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 348 2
ดี-เลว 338 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 367 2
วันหยุดคุณภาพ 557 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 692 3
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 440 1
ทำให้ดีมีค่า 401 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 411 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 405 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 408 1
การสร้างค่า 411 1