นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 2 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การยกย่องให้ได้ดี 224 1
เถ้าแก่ 228 1
ประเมินค่าตนเอง 217 0
Adaptability 291 1
ความพยายามสะสม 198 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 233 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 301 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 221 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 214 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 203 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 365 1
ชีวิตคือการทดลอง 189 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 196 1
ทำงานให้เจริญ 199 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 273 0
หลักการทำงานดีมีสุข 196 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 368 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 193 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 214 0
มืออาชีพ 264 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 186 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 226 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 209 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 1012 14
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 209 0
ช้อปให้ทันสมัย 221 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 232 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 199 1
คนเก่ากับคนใหม่ 205 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 252 0
พลังบวก พลังลบ 224 0
การประชาสัมพันธ์ 205 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 217 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 316 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 200 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 232 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 284 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 193 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 183 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 244 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 235 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 255 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 258 0
Smarter than smart  197 0
ความดี ความชอบ 251 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 255 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 271 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 221 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 286 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 239 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 370 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 289 0
Smart people vs Smart worker 271 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 415 1
สติมี ปัญญาได้ดี 216 0
Value chain working 323 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 228 0
ปัญญากับปัญหา 263 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 204 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 228 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 291 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 256 1
แก้ความเบื่อหน่าย 182 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 269 0
หน้าที่ชีวิตคน 181 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 234 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 312 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 207 1
ทำได้ ทำเป็น 163 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 184 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 173 1
ละครจบ 176 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 173 0
เส้นตาย เส้นเป็น 194 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 214 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 192 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 185 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 286 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 214 1
ผู้กองยอดรัก 220 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 223 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 274 3
ความซนของผู้ใหญ่ 227 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 216 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 190 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 229 6
ผลักดัน สนับสนุน 368 1
ของดี ของขยะ 209 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 176 0
ชีวิตเลือกได้ 228 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 169 0
รางวัลคน รางวัลของ 175 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 303 0
Learning is tool for self developing 291 0
Learning by working 302 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 384 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 429 0
หมั่นสอนตัวเอง 194 0
เสริมกับต้าน 268 0
ผลได้ ผลกระทบ 221 3