นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 2 : 100 post

Post Title Page Visits comment
ฟังให้ได้ดี 303 1
อดทนให้ได้ดี 360 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 285 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 300 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 456 10
การศึกษาช่วง COVID-19 522 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 435 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 399 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 428 7
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 346 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 374 3
เสร็จกับความสำเร็จ 322 1
COVID ติดปีก 343 1
การสร้างค่าเพิ่ม 1029 45
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 323 1
เข็ดก่อนทำ 314 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 396 1
รับพรให้เป็นจริง 311 0
การทำให้สมหวัง 314 1
หน้าที่การประเมิน 569 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 488 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 368 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 396 1
เรียนให้ได้ดี 525 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 334 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 671 4
Reasons to exist 364 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 370 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 354 0
ใครทำให้เราดี 403 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 375 0
แพ้เป็นคือชนะ 684 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 591 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 416 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 536 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 431 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 627 5
ไม่มี ทำก็มี 389 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 445 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 379 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 919 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 433 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 351 1
Happy ending 448 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 383 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 735 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 420 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 404 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 456 2
ค่าของ ค่าคน 488 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 514 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 425 2
ติชมตนเอง 411 2
การทำงานยุคเอไอ 539 3
System thinking and Learning objective 458 3
ละครกับชีวิตจริง 524 6
เรียนแบบผู้นำ 444 4
การทำให้ได้ผล 378 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 417 3
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 445 3
ค่าคนมหาวิทยาลัย 470 3
ทำงานให้ได้ดี 477 3
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 673 3
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 666 8
ทีมเดียวกัน 605 5
การปรับตัว 1249 55
ค่าของชีวิต 671 3
ทำงานให้ได้ดี มีดี 747 6
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 583 5
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 583 3
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 573 3
จงหวังดีกับตัวเอง 1215 7
บทบาทหัวหน้าที่ดี 615 3
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 491 5
ปัญหาของความรู้ 1 549 3
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 536 3
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 518 3
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 563 4
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 474 6
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 552 3
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 565 6
ทำสงครามหรือป้องกัน 550 4
ค่าคนเก่ง 516 3
สอนตัวเอง 539 4
หน้าที่พลเมือง 530 4
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 475 3
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 565 11
ปรับเปลี่ยน 493 4
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 638 5
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 554 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 661 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 604 2
ปัญญา ปัญหา 547 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 517 2
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 626 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 554 5
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 480 5
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 507 4
หัวหน้า 653 3
เบื่อให้ได้ดี 443 2