นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 55 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 73 1
Happy ending 96 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 90 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 112 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 128 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 128 2
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 150 2
ค่าของ ค่าคน 142 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 139 1
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 151 1
ติชมตนเอง 141 1
การทำงานยุคเอไอ 145 1
System thinking and Learning objective 137 1
ละครกับชีวิตจริง 155 1
เรียนแบบผู้นำ 148 1
การทำให้ได้ผล 126 1
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 133 1
คณิตศาสตร์ความก้าวหน้าและล้าหลัง 212 1
ค่าคนมหาวิทยาลัย 204 1
ทำงานให้ได้ดี 155 1
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก 175 1
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 173 1
ทีมเดียวกัน 149 1
การปรับตัว 147 1
ค่าของชีวิต 165 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 161 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 177 3
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 189 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 199 1
จงหวังดีกับตัวเอง 163 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 161 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 141 1
ปัญหาของความรู้ 1 186 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 171 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 164 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 214 2
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 198 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 205 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 212 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 244 1
ค่าคนเก่ง 247 1
สอนตัวเอง 241 1
หน้าที่พลเมือง 232 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 226 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 252 6
ปรับเปลี่ยน 229 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 247 3
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 250 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 277 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 268 1
ปัญญา ปัญหา 317 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 296 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 340 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 320 2
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 280 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 305 2
หัวหน้า 352 1
เบื่อให้ได้ดี 264 1
ใครให้เกียรติใคร 294 3
พัฒนาจากทีมงาน 289 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 273 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 378 2
แข่งให้ดีกว่า 255 2
เป้าหมายการเรียน 265 3
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 286 4
ประเมินเพื่อความเจริญ 245 2
ทำให้ได้เต็มที่ 248 2
คำภาษาอังกฤษ 442 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 288 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 414 2
เรียนรู้จักตัวเอง 311 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 247 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 335 3
ของเสียออนไลน์ 219 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 214 1
ดี-เลว 196 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 237 1
วันหยุดคุณภาพ 329 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 391 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 297 0
ทำให้ดีมีค่า 240 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 255 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 243 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 247 1
การสร้างค่า 236 1
เจริญ 204 1
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 210 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 377 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 248 0
อิสระทางการเงิน 401 1
ไม่มี ทำให้มี 249 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 253 1
คนมีค่า 386 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 279 1
คนได้ดีที่คิด 303 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 305 1
เจริญดี 282 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 251 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 254 1