นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
วัตถุประสงค์การเรียน 49 0
ค่าการสอบ 108 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 100 0
การศึกษายุคพัฒนา 86 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 97 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 84 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 88 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 126 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 131 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 136 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 142 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 172 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 237 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 204 0
ได้ยินกับการฟัง 242 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 210 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 273 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 232 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 214 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 218 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 224 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 209 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 193 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 220 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 238 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 237 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 226 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 275 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 302 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 258 1
งานยุคเอไอ 336 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 270 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 308 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 354 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 292 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 391 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 350 1
มรรค ผล 296 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 328 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 237 0
มีดีต้องใช้เป็น 327 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 240 0
ทำงานยุคเอไอ 252 0
สมองกล สมองคน 282 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 419 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 367 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 363 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 412 2
ทำแผนกลยุทธ์ 377 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 374 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 394 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 368 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 394 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 371 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 285 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 365 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 353 2
ดี 373 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 345 1
แพ้ 317 1
ฝึกทำความสำเร็จ 281 1
การทำให้ดี 361 9
อย่าหยุดฝัน 300 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 304 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 283 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 267 1
คนเจริญ 253 1
ความเป็นมืออาชีพ 314 2
อดได้จึงได้ดี 282 2
ค่าการทำงาน 301 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 461 3
ปัญหาการทำงาน 374 1
เจริญ คือ 371 1
ติชมตนเอง 351 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 373 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 357 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 337 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 342 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 348 2
ต้นทุนชีวิต 333 1
การทำให้ใด้ดี 408 3
คนประสบความสำเร็จ 330 2
คนมีดี คนดี 310 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 275 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 260 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 326 6
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 269 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 274 1
ฟังให้ได้ดี 260 1
อดทนให้ได้ดี 316 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 249 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 269 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 298 1
การศึกษาช่วง COVID-19 475 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 392 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 351 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 335 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 300 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 323 3
เสร็จกับความสำเร็จ 284 1