นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
คนได้ดีที่คิด 18 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 43 0
เจริญดี 53 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 68 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 69 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 89 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 87 1
การเรียนกับการศึกษา 91 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 101 1
University is a world of learning 107 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 116 0
Goal and milestone 108 1
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 121 1
ทำดีให้มีค่า 106 0
แข็งแรงเข้าไว้ 108 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 139 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 141 0
ขยะ 149 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 143 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 140 0
เพิ่มค่าการทำงาน 146 0
เคลียร์แรมสมอง 155 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 158 1
ขี้เกียจ 147 0
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 118 0
Team leading 137 1
การศึกษาให้เกิดค่า 147 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 148 1
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 157 0
การทำงาน 171 1
ฟองสบู่ 176 15
ของดีของไทย 151 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 187 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 186 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 167 0
การยกย่องให้ได้ดี 153 0
เถ้าแก่ 155 1
ประเมินค่าตนเอง 158 0
Adaptability 166 1
ความพยายามสะสม 143 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 162 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 176 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 163 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 152 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 146 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 172 0
ชีวิตคือการทดลอง 143 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 142 0
ทำงานให้เจริญ 143 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 166 0
หลักการทำงานดีมีสุข 151 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 157 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 146 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 164 0
มืออาชีพ 178 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 135 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 164 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 161 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 458 11
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 158 0
ช้อปให้ทันสมัย 155 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 177 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 149 0
คนเก่ากับคนใหม่ 145 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 193 0
พลังบวก พลังลบ 173 0
การประชาสัมพันธ์ 155 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 166 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 182 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 143 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 167 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 167 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 138 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 137 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 177 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 187 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 205 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 190 0
Smarter than smart  156 0
ความดี ความชอบ 207 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 216 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 222 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 185 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 224 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 201 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 269 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 232 0
Smart people vs Smart worker 220 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 244 0
สติมี ปัญญาได้ดี 161 0
Value chain working 258 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 176 0
ปัญญากับปัญหา 219 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 159 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 191 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 228 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 205 1
แก้ความเบื่อหน่าย 146 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 222 0
หน้าที่ชีวิตคน 149 0