นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
Shared vision, shared Missions have to Shared action 98 1
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 95 0
การทำให้อยู่ดีมีสุข 106 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 201 2
ทำแผนกลยุทธ์ 183 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 187 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 190 1
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 183 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 210 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 195 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 179 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 238 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 256 2
ดี 238 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 221 1
แพ้ 239 1
ฝึกทำความสำเร็จ 185 1
การทำให้ดี 229 3
อย่าหยุดฝัน 179 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 196 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 174 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 167 1
คนเจริญ 154 1
ความเป็นมืออาชีพ 184 2
อดได้จึงได้ดี 181 2
ค่าการทำงาน 196 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 304 3
ปัญหาการทำงาน 240 1
เจริญ คือ 239 1
ติชมตนเอง 212 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 249 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 210 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 206 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 202 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 208 2
ต้นทุนชีวิต 223 1
การทำให้ใด้ดี 226 2
คนประสบความสำเร็จ 215 2
คนมีดี คนดี 227 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 179 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 168 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 199 4
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 171 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 171 1
ฟังให้ได้ดี 157 1
อดทนให้ได้ดี 202 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 160 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 175 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 181 1
การศึกษาช่วง COVID-19 296 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 246 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 212 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 221 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 184 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 211 3
เสร็จกับความสำเร็จ 191 1
COVID ติดปีก 195 1
การสร้างค่าเพิ่ม 191 2
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 191 1
เข็ดก่อนทำ 187 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 247 1
รับพรให้เป็นจริง 193 0
การทำให้สมหวัง 201 1
หน้าที่การประเมิน 290 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 324 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 243 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 255 1
เรียนให้ได้ดี 350 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 220 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 367 4
Reasons to exist 237 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 241 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 227 0
ใครทำให้เราดี 256 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 229 0
แพ้เป็นคือชนะ 367 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 306 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 250 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 326 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 270 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 430 5
ไม่มี ทำก็มี 245 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 299 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 256 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 598 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 267 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 229 1
Happy ending 310 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 245 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 428 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 271 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 269 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 305 2
ค่าของ ค่าคน 337 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 336 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 288 2
ติชมตนเอง 268 2
การทำงานยุคเอไอ 359 3
System thinking and Learning objective 292 3
ละครกับชีวิตจริง 298 3