นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 17 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 32 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 34 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 59 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 53 0
Smart people vs Smart worker 47 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 48 0
สติมี ปัญญาได้ดี 51 0
Value chain working 55 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 67 0
ปัญญากับปัญหา 79 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 65 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 66 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 63 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 68 1
แก้ความเบื่อหน่าย 61 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 65 0
หน้าที่ชีวิตคน 62 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 79 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 80 1
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 80 1
ทำได้ ทำเป็น 59 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 65 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 75 1
ละครจบ 62 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 58 0
เส้นตาย เส้นเป็น 86 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 93 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 83 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 81 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 85 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 88 1
ผู้กองยอดรัก 98 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 87 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 138 3
ความซนของผู้ใหญ่ 108 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 94 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 101 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 104 6
ผลักดัน สนับสนุน 141 1
ของดี ของขยะ 97 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 88 0
ชีวิตเลือกได้ 125 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 70 0
รางวัลคน รางวัลของ 83 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 107 0
Learning is tool for self developing 169 0
Learning by working 186 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 152 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 197 0
หมั่นสอนตัวเอง 102 0
เสริมกับต้าน 174 0
ผลได้ ผลกระทบ 126 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 133 1
จัดอนาคต 109 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 85 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 216 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 134 1
อุดหนุน สนับสนุน 117 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 113 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 127 2
Learning as doing business 145 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 137 1
ยากลำบากกับท้าทาย 150 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 157 4
การใช้อนาคต 142 1
ดื้อพัฒนา 131 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 150 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 159 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 155 1
กินดี อยู่ดี 114 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 129 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 210 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 153 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 133 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 178 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 152 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 140 0
ความจำกับความเข้าใจ 160 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 169 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 163 3
มองการณ์ไกล 186 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 201 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 163 0
Deployment การถ่ายทอด 185 10
การลงทุนสร้างชีวิต 114 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 199 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 169 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 168 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 127 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 142 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 168 0
การสร้างค่าตน 188 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 181 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 153 0
ดีได้ที่ใจ 232 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 151 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 192 0
วัดค่าความสำเร็จ 165 0
ศัตรูภายใน 220 0