นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นักเรียนกับนักศึกษา 19 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 35 2
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 39 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 50 0
วันเด็ก 2562 51 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 65 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 87 0
สติในตัวตน 85 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 88 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 102 2
ทำดีให้ตัวเอง 85 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 94 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 79 0
การประกันอนาคต 103 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 129 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 135 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 149 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 124 0
ฝึกความเก่ง 148 0
ทำได้กับทำเป็น 134 0
ทำงานให้ได้ดี 108 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 141 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 108 0
อะไรคือ 4.0 169 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 90 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 145 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 117 0
Smart อัจฉริยะ 140 0
ปัญญา ปัญหา 130 0
เจริญใครว่าสะดวก 138 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 96 0
ทีมงานเข้มแข็ง 137 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 114 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 247 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 238 0
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 243 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 138 0
ความเท่าเทียมเทียม 245 0
เจริญเติบโต 139 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 101 0
อดทน พยายาม 274 0
วิสัยทัศน์ภายใน 283 0
ค่าคนทำงาน 217 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 149 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 327 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 162 1
โค้ชกับอาจารย์ 326 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 310 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 143 0
เมื่อเจอปัญหา 148 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 131 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 194 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 325 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 115 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 139 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 241 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 125 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 345 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 394 7
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 158 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 215 2
ฝึกตนให้มีสติ 145 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 143 0
ความต้องการเทียม 161 1
อาลัยพี่เสริฐ 341 0
ค่าความยาก 184 0
How to do to success 147 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 282 0
เรียนให้ได้ดี 309 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 169 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 379 1
ต้องสู้จึงชนะ 223 1
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 147 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 179 0
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 246 4
ทำงานกับมือชีพ 133 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 287 1
ออมค่าความสามารถ 210 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 187 0
ค่าของคำตอบ 411 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 208 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 144 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 229 0
คนประสบความสำเร็จ 193 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 188 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 218 0
สร้างอนาคต 200 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 217 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 281 0
ชีวิตออกแบบได้ 205 0
สากลกับนานาชาติ 202 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 195 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 220 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 303 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 239 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 288 1
บริหารงาน 360° 300 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 371 0
ค่าขององค์กร 255 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 373 0