นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 26 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 25 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 40 0
กินดี อยู่ดี 35 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 45 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 56 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 58 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 41 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 48 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 53 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 50 0
ความจำกับความเข้าใจ 64 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 71 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 70 3
มองการณ์ไกล 64 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 68 0
ค่าการศึกษาหาความรู้ 67 0
Deployment การถ่ายทอด 60 5
การลงทุนสร้างชีวิต 59 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 70 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 68 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 90 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 70 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 62 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 78 0
การสร้างค่าตน 75 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 79 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 83 0
ดีได้ที่ใจ 98 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 86 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 98 0
วัดค่าความสำเร็จ 80 0
ศัตรูภายใน 105 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 67 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 78 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 96 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 72 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 106 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 82 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 99 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 98 0
อดเพื่อออม 139 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 121 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 131 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 122 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 138 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 112 3
หลงทาง ได้ทาง 105 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 131 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 139 1
พึ่งพา 147 0
ค่าของความรู้ 115 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 108 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 128 0
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 121 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 126 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 128 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 130 0
พลังบวก พลังลบ 115 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 115 0
เกียรตินั้นใครให้ 159 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 155 0
พลัง หรือ ภาระ 125 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 121 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 144 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 140 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 149 0
ปลายเปิด ปลายปิด 142 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 135 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 146 0
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 138 0
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 173 1
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 183 3
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 145 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 155 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 173 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 140 0
คนสำคัญ 156 0
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 200 2
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 165 0
ค่าความเห็นต่าง 189 5
หน้าที่ของ สส 136 0
เวลาจริง เวลาใจ 155 0
การให้มากกว่าการได้ 172 0
(คำ)แก้ตัว 148 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 159 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 157 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 156 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 157 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 235 0
เลือกตั้ง สส 2562 203 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 210 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 194 0
แนวทางการพัฒนา 208 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 266 2
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 225 1
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 514 5
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 249 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 233 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 182 0