นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Put the right man on the right job 83 0
ค่ากับคุณค่า 69 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 107 4
อดให้ได้ดี 109 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 138 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 102 0
ข้อเสียของคนเก่ง 142 0
จน 119 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 84 0
ขี้เกียจให้เป็น 161 0
อย่าหลอกตัวเอง 122 0
ความเสี่ยงในการศึกษา 135 1
การนับถือตนเอง 142 0
กระหายความสำเร็จ 158 0
ก้าวคนละก้าว เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 124 0
วิจารณาญาณ 121 0
ชีวิตเชิงพาณิชย์ 130 0
ดีได้ต้องทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ 141 0
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียน 142 0
อยากก้าวหน้าต้องควบคุมเวลา 141 0
การศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 160 0
คำถามสู่ความสำเร็จ 140 0
ภูมิรู้กับความรู้ 145 0
Capability vs Capacity 103 0
Worker vs workforce 166 0
ทำงานยุคใหม่ต้องสร้างค่าให้คนอื่น 174 1
สืบสานต่อในหลวง ร๙ 183 1
คนยุคไอทีต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง 237 1
วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙ 179 0
การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์ 171 0
น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 199 1
การศึกษาไทย: จากผลิตคนทำราชการสู่ผู้ประกอบการ 201 0
ใครเข้าประชุมสาย 214 1
ข้าราชการ พนักงานราชการ 219 0
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลวง ร๙ 196 0
หมั่นส่องกระจกประเมินตน 179 0
คนไทยอย่าทิ้งในหลวง ร๙ 178 0
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI 219 1
ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 175 0
ก่อนสบายต้องผ่านความยากลำบาก 189 0
เลียนแบบให้ได้ดี 188 0
ความคิดสร้างสรรค์ 194 0
สามัคคีคือพลังอาจพังได้ 217 0
การเพิ่มค่าทำงาน 204 0
การสร้างความสำเร็จ 207 0
TOR ในหลวง ร๙ 200 2
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม 223 0
ค่าคนค่าการทำงาน 216 0
กษัตริย์นักนวัตกรรม 198 0
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ 166 0
งานยุค AI:สมองกล=สมองคน+กลไก 166 0
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล 217 0
บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา 198 0
ค่าการนำของ senior leaders 254 0
แมวสีไหนต้องจับหนูได้กับเทคโนโลยี 194 1
ความเชื่อมั่นสร้างความสำเร็จ 171 0
คนยุคนวัตกรรม 173 0
ความสามารถกับการสร้าง 175 0
Proactive behavior 166 0
AI require HI 242 1
ค่าคนอยู่ที่ 164 0
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง 218 0
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า 404 4
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 213 1
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 207 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 248 0
ค่าคะแนน ค่างาน 164 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 167 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 162 0
Be active 169 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 175 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 199 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 180 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 263 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 239 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 148 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 180 0
สังคมไทย สังคมลูก 216 0
ขยันให้สำเร็จ 182 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 171 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 237 1
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 202 0
คิดคือชีวิตคน 201 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 139 0
Value of self commitment 167 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 199 0
แรงดูด แรงผลัก 178 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 153 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 143 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 130 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 139 0
คน ๕ ส 330 1
กรองสาระกรองชีวิต 174 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 176 0
ค่าของวันจันทร์ 162 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 184 0
อำนาจ 175 0
เกิน 197 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 162 0
Continuous improvement 336 1