นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 42 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 66 0
New active learning 76 0
Old active learning 108 0
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 124 1
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 106 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 109 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 107 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 135 1
ตัวบวก ตัวลบ 165 0
เอาใจกับเกรงใจ 147 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 170 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 168 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 154 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 162 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 149 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 121 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 207 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 161 0
ทุเรียนทอง 170 0
ทำงาน ทำอาชีพ 165 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 147 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 207 0
คน(อ)ยากจน 168 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 162 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 137 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 150 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 215 0
ใครทำให้ได้ดี 198 0
ทำอย่างท้าทาย 230 1
ตรวจความมั่นคง 162 0
การสร้างคนอนาคต 223 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 191 0
นักเรียน นักศึกษา 226 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 192 2
การทำงานให้เจริญ 227 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 197 0
งาน 224 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 195 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 266 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 175 0
คาดหวังกับความหวัง 184 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 187 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 161 0
เก่งเรียน เก่งงาน 150 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 159 0
การศึกษาคือโอกาส 262 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 173 0
มองใกล้ มองไกล 171 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 198 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 185 1
fintech กับความปลอดภัย 161 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 179 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 159 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 147 0
สร้างโอกาส 162 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 152 0
จริง ปลอม ในชีวิต 173 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 366 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 206 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 177 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 221 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 135 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 142 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 147 1
Fintech กับระบบราชการ 202 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 155 0
เมาไม่ขับ 189 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 352 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 154 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 132 0
ค่าการทำให้ได้ 149 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 144 0
Active learning is learning by doing 302 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 216 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 204 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 169 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 191 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 224 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 198 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 221 1
ทำงานยุคใหม่ 217 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 174 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 219 1
ภาพลักษณ์ 205 0
คนพัฒนาแล้ว 199 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 199 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 150 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 166 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 209 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 169 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 306 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 351 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 173 0
เหมาะ 230 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 236 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 237 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 256 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 220 0
อยาก(ให้)ได้ดี 270 0