นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 37 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 78 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 66 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 100 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 100 0
ใครถูกลงโทษจริง 110 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 127 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 119 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 133 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 102 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 115 0
พอเพียง คือพอดี 76 0
พัฒนา 126 0
หูบอด 100 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 108 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 129 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 131 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 127 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 121 0
คนกับหมา 127 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 155 1
ส่องกระจกธรรม 128 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 87 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 190 1
ทำอย่างไรจึงได้ดี 141 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 136 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 178 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 152 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 230 0
Work for or just for waste 214 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 207 0
บริหารกับทำงาน 229 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 256 0
ค่าและการแก้ความยาก 204 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 170 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 184 0
ความดีที่ไม่ชอบ 237 1
ความดีที่มีความชอบ 201 0
วันครู 2561 223 0
ความยากใช้สร้างตน 203 0
ค่าความตั้งใจ 207 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 211 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 224 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 157 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 151 0
ฝึกสติให้มีสติ 151 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 186 0
ลูกค้าภายใน 228 0
ขัดเกลาและพัฒนา 185 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 179 0
ทักษะการทำงาน 172 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 238 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 183 0
ความหมายของเวลา 183 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 255 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 174 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 162 0
ประกันความเสี่ยง 208 0
ประกันความสำเร็จ 230 0
การใช้ความสามารถตน 209 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 226 0
การสู่ความสำเร็จ 203 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 211 0
ด้อยค่าการศึกษา 183 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 171 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 177 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 211 0
ความหวัง กับคาดหวัง 153 0
ปรับเรดาร์ตน 207 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 199 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 393 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 199 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 162 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 177 0
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 187 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 112 0
การลดความเสี่ยง 159 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 175 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 168 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 197 0
ฝึกอบรมตนเอง 173 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 231 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 214 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 173 0
จิตวิญญาณการศึกษา 209 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 210 0
Smart technology, Smart people 202 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 196 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 219 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 210 0
Put the right man on the right job 272 0
ค่ากับคุณค่า 197 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 254 4
อดให้ได้ดี 202 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 300 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 186 0
ข้อเสียของคนเก่ง 225 0
จน 217 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 196 0
ขี้เกียจให้เป็น 235 0