นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 32 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 46 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 72 0
เลือกตั้ง สส 2562 80 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 76 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 85 0
แนวทางการพัฒนา 95 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 109 1
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 94 1
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 95 2
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 94 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 72 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 77 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 101 0
คนฉลาดต้องมีสติ 133 0
ทุกคนมีโชค 120 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 155 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 105 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 151 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 159 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 116 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 104 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 148 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 109 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 106 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 98 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 139 0
สังคมนิยม 100 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 133 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 94 0
บุญ บาป กับการทำงาน 98 0
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 132 2
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 136 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 122 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 160 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 186 0
ความรู้กับความสำคัญ 228 0
งานน้อยใครว่าดี? 152 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 187 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 211 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 133 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 168 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 114 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 111 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 129 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 104 0
ดื้อตาขุ่น 123 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 136 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 193 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 142 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 159 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 113 0
กิจกรรม กิจการ 141 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 142 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 151 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 153 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 157 0
พลังคิดบวก คิดลบ 151 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 192 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 179 0
ยุค big data 199 0
สังคมคุณภาพ 292 0
นักเรียนกับนักศึกษา 228 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 215 2
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 236 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 183 0
วันเด็ก 2562 162 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 256 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 367 0
สติในตัวตน 191 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 242 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 344 7
ทำดีให้ตัวเอง 173 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 269 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 135 0
การประกันอนาคต 223 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 223 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 358 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 266 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 183 0
ฝึกความเก่ง 287 0
ทำได้กับทำเป็น 196 0
ทำงานให้ได้ดี 173 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 191 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 165 0
อะไรคือ 4.0 253 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 157 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 206 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 181 0
Smart อัจฉริยะ 208 0
ปัญญา ปัญหา 204 0
เจริญใครว่าสะดวก 217 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 170 0
ทีมงานเข้มแข็ง 235 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 191 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 359 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 341 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 401 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 209 0
ความเท่าเทียมเทียม 323 0