นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 22 0
เจริญดี 42 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 56 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 61 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 83 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 81 1
การเรียนกับการศึกษา 84 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 97 1
University is a world of learning 100 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 110 0
Goal and milestone 100 1
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 112 1
ทำดีให้มีค่า 100 0
แข็งแรงเข้าไว้ 101 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 129 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 136 0
ขยะ 148 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 142 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 139 0
เพิ่มค่าการทำงาน 142 0
เคลียร์แรมสมอง 153 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 153 1
ขี้เกียจ 147 0
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 118 0
Team leading 136 1
การศึกษาให้เกิดค่า 144 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 144 1
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 154 0
การทำงาน 171 1
ฟองสบู่ 172 15
ของดีของไทย 150 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 186 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 185 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 165 0
การยกย่องให้ได้ดี 151 0
เถ้าแก่ 154 1
ประเมินค่าตนเอง 157 0
Adaptability 164 1
ความพยายามสะสม 142 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 160 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 175 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 162 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 151 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 146 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 170 0
ชีวิตคือการทดลอง 143 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 142 0
ทำงานให้เจริญ 142 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 161 0
หลักการทำงานดีมีสุข 149 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 156 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 145 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 163 0
มืออาชีพ 177 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 135 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 162 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 160 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 451 11
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 158 0
ช้อปให้ทันสมัย 155 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 177 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 149 0
คนเก่ากับคนใหม่ 144 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 193 0
พลังบวก พลังลบ 173 0
การประชาสัมพันธ์ 155 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 166 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 177 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 143 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 166 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 166 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 138 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 136 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 177 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 186 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 204 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 189 0
Smarter than smart  156 0
ความดี ความชอบ 206 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 215 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 222 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 183 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 224 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 200 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 269 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 230 0
Smart people vs Smart worker 220 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 243 0
สติมี ปัญญาได้ดี 161 0
Value chain working 255 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 176 0
ปัญญากับปัญหา 219 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 159 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 191 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 228 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 204 1
แก้ความเบื่อหน่าย 143 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 221 0
หน้าที่ชีวิตคน 146 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 186 1