นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 104 2
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 122 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 241 2
อยากได้ดีต้องคิดบวก 146 1
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 227 1
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 181 1
Bottom up planning 261 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 168 1
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 238 2
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 136 1
ความสุข 147 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 146 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 196 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 160 0
รองานให้ได้งาน 184 3
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 181 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 284 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 309 1
เป้าหมายสำคัญนะ 286 1
ความพยายามทำให้เจริญ 354 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 280 0
ภูมิรู้กับความรู้ 305 2
วัตถุประสงค์การเรียน 365 0
ค่าการสอบ 342 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 378 2
การศึกษายุคพัฒนา 330 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 281 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 201 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 231 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 284 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 295 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 316 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 265 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 314 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 348 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 334 0
ได้ยินกับการฟัง 373 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 329 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 402 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 368 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 389 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 302 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 338 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 312 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 280 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 301 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 320 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 331 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 328 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 402 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 394 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 350 1
งานยุคเอไอ 562 8
คิดดี ทำดี ได้ดี 416 7
การสร้างฝันให้ได้จริง 404 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 463 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 391 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 498 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 448 1
มรรค ผล 393 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 417 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 322 0
มีดีต้องใช้เป็น 424 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 325 0
ทำงานยุคเอไอ 337 0
สมองกล สมองคน 388 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 801 14
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 463 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 447 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 498 2
ทำแผนกลยุทธ์ 459 2
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 474 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 491 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 445 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 487 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 455 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 351 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 449 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 443 2
ดี 456 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 428 1
แพ้ 398 1
ฝึกทำความสำเร็จ 363 1
การทำให้ดี 462 9
อย่าหยุดฝัน 392 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 401 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 364 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 347 1
คนเจริญ 334 1
ความเป็นมืออาชีพ 401 2
อดได้จึงได้ดี 383 2
ค่าการทำงาน 404 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 562 3
ปัญหาการทำงาน 456 1
เจริญ คือ 447 1
ติชมตนเอง 430 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 466 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 439 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 422 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 425 1