นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 35 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 63 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 67 0
Millionaire & Billionaire 61 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 67 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 63 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 70 0
วาทะ ตบะในการพูด 85 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 74 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 90 0
ค่าการใช้ความรู้ 98 0
การสร้างค่าในชีวิต 106 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 88 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 109 0
คิดค่าการใช้เวลา 101 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 113 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 108 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 116 0
การทำให้หายกลัว 115 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 113 0
ค่างานสนับสนุน 159 0
สร้างค่าจากการสอบ 159 0
ค่าความรู้ 131 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 158 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 182 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 105 0
มือที่สามทางการตลาด 158 0
ได้ทำกับทำได้ 138 0
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 131 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 232 0
ค่าของคำถาม 152 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 210 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 156 0
คน 4.0 283 0
หวงแหน กับ หวงของ 171 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 143 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 176 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 201 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 241 0
คนมีอนาคต 198 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 166 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 175 0
เกษตรธุรกิจ 366 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 304 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 394 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 169 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 216 1
คนทันโลก 156 0
การนำอย่างมีระบบ 154 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 162 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 165 0
ความเสี่ยงการเกษตร 170 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 151 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 202 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 163 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 163 0
คิดทำแบบผู้นำ 186 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 169 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 228 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 229 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 215 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 194 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 187 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 182 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 210 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 193 0
คนส่วนเกิน 251 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 212 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 186 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 197 0
คนมีค่า/ภาระ 207 0
คนมีค่าที่ 154 0
ค่าคน 226 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 219 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 253 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 227 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 217 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 203 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 254 0
สอนตัวเอง 227 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 203 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 192 0
การเคารพนับถือตัวเอง 267 0
น้ำพักน้ำแรง 188 0
เรียนกับเรียนรู้ 188 0
ได้กับมีปริญญา 189 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 184 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 208 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 207 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 205 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 321 0
New active learning 264 1
Old active learning 311 1
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 252 1
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 230 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 227 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 199 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 282 2
ตัวบวก ตัวลบ 274 0
เอาใจกับเกรงใจ 243 0