นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คุณภาพ กับ คุณค่า มีค่าที่ต้องเป็นจริง 32 0
แชร์ความรู้ธุรการเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 61 0
การศึกษาคือการหล่อหลอมไม่ใช่แค่เรียนความรู้ 73 0
ค่าคะแนน ค่างาน 73 0
คนสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่างมีสติ 92 0
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์ 94 0
Be active 114 0
องค์กรดีเพราะคนมีดี 113 0
การทำอนาคตให้เป็นจริง 95 0
คิดหน้า คิดหลังให้ได้ดี 107 0
ผู้สอนยุคใหม่ต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ 104 0
เรียนให้สำเร็จการศึกษา ต้องสร้างค่าให้ชีวิต 100 0
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม) 68 0
บุญ บาป อยู่ที่ใด 109 0
สังคมไทย สังคมลูก 95 0
ขยันให้สำเร็จ 81 1
ค่าการทำงานร่วมกัน 109 0
ค่าวิจัยต้องพัฒนา 93 0
Preordered agriculture เกษตรสั่งตัด 104 0
คิดคือชีวิตคน 106 0
อำนาจต้องตามหน้าที่ 75 0
Value of self commitment 84 0
การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้ 91 0
แรงดูด แรงผลัก 113 0
คนทำงาน คนสร้างค่างาน 88 0
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร 81 0
ใครเป็นทรัพย์สิน-หนี้สิน 76 0
ได้ดีต้องรู้หน้าที่ 90 0
คน ๕ ส 154 1
กรองสาระกรองชีวิต 100 0
กลัวเรียนรู้คือแก่ 114 0
ค่าของวันจันทร์ 104 0
ชีวิตสนุกตอนละครกำลังเล่น 116 0
อำนาจ 115 0
เกิน 122 0
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ 105 0
Continuous improvement 129 1
การใช้จุดเด่นจุดด้อย 95 0
Active knowledge, Active people 104 0
คิดให้เป็นจริง 114 0
เคล็ดลับ ทักษะประจำคน 129 0
ไม่ share ไม่รู้ 166 0
ประกันคุณภาพความเจริญ 160 0
อยากได้ดีมีค่าเพิ่ม 113 0
เรียนให้ถึงความรู้ 126 0
ค่าของเงินตรา กับ ความรู้ความสามารถ 121 0
มีงานทำต้องทำงาน 134 0
การประกันคุณภาพการทำ 121 0
Active learning ผู้เรียนต้อง active 129 0
เป้าหมายการเรียนคือเป้าหมายชีวิต 128 0
อย่าลดเกียรติ 144 1
คิดด้านข้างคือทางพัฒนา 115 0
ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้ 143 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเรียนง่ายได้สาระ ไม่ใช่เรียนง่ายจ่ายครบ 141 0
สองสิ่งที่เป็นคนเจริญ 142 0
อยากได้ดีต้องมีนิสัยการแข่งขัน 129 0
อย่าให้กำหนดงานจำกัดความสำเร็จ 129 0
ค่าการรู้จักใคร ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 124 0
คนยุคใหม่ต้องให้อิสระและท้าทาย 136 0
คิดอายก่อนทำจะได้ไม่อาย 171 0
ภูมิคุ้มกัน(อย่าให้)บกพร่อง 135 0
คิดให้ออก 131 0
การศึกษาเพื่อพัฒนาคน 132 0
จงอยู่อย่างเข้าใจให้สุขร่วมกัน 154 0
อยากเป็น อยากไป อยากได้ อยากมี 141 0
การอ่านให้จำได้ดี 2 159 0
 การอ่านให้จำได้ดี 1 128 0
เพิ่มค่าซื้อ พรบ.รถยนต์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 141 0
ระดับการเรียนรู้ 141 0
ถูกแพงไม่ใช่ที่ราคา ขึ้นกับค่าการใช้ 145 0
รับผิดชอบคือความสำเร็จ 151 0
ค่าใช้จ่าย 165 0
การพัฒนาค่าตน 154 0
ดูดี มีดี มีค่า 141 0
การหลอกใคร ผู้เสียหายคือตนเอง 152 0
ผู้ทรงคุณวุฒิ 132 0
ชื่อเสียง ชื่อเสีย 140 0
คิดเล็กแต่ไปให้ใหญ่ 147 0
ประเมินค่าเรียนด้วยตนเอง 152 0
Observer vs Participant in education 151 0
หลักวิวัฒนาการกับการใช้ชีวิต 241 0
ผู้นำยุคใหม่ต้องสร้างผู้นำ 159 0
สร้างค่าทำงานต้องแข่งงาน อย่าแข่งคน 199 0
ต้องบุกจึงมีสิทธิ์ชนะ 250 0
เชิงรุก 202 0
ไม่มีคุณภาพ 199 0
ความมุ่งมั่นคือความสำเร็จ 243 0
เป้าหมายใช้สร้างค่า 205 0
ชีวิตต้องคิดให้ยาว 197 0
อยากเป็นคนมีค่าและมั่นคงต้องรู้ค่าตน 213 0
ดูดี กับ ได้ดี 218 0
การศึกษาคือพลังชีวิต 232 0
ส่องกระจกชีวิต:3 ส่องความมั่นคง 185 0
ส่องกระจกชีวิต:2 ความรู้ความสามารถ 231 1
ส่องกระจกชีวิต:1 ส่องกายใจ 206 0
การตลาดกับการเกษตร 266 1
เก่งตน เก่งงาน เก่งคน 197 0
Administrative mind 188 0
เงินเพิ่มค่าที่หมุนเวียนใช้ 185 0
ค่าความยาก 269 0