นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความดีความชอบ(ธรรม) 137 6
อ่านออก เขียนได้ 109 0
หน้าที่คือความสำเร็จ 301 1
เก่ง 126 1
ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ 244 1
ปรุงรสงาน 138 1
ผิดพลาด ล้มเหลว สำเร็จมากกว่าสำเร็จ 280 1
ให้ความเป็นจริงพูด แต่ระวังการพูดที่ไม่เป็นจริง 175 0
ค่าจริงของการประเมิน 222 0
สร้างโอกาส 1172 2
ชีวิตที่ดี 422 4
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี 471 2
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 391 4
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 482 5
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 327 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 572 20
อยากได้ดีต้องคิดบวก 317 3
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 359 2
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 342 2
Bottom up planning 438 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 347 3
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 537 7
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 356 6
ความสุข 300 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 289 2
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 372 3
ชีวิตคือการสร้างค่า 321 2
รองานให้ได้งาน 459 9
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 339 3
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 441 3
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 449 1
เป้าหมายสำคัญนะ 396 1
ความพยายามทำให้เจริญ 497 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 442 1
ภูมิรู้กับความรู้ 1042 2
วัตถุประสงค์การเรียน 552 1
ค่าการสอบ 487 1
เงื่อนไขความสำเร็จ 581 3
การศึกษายุคพัฒนา 528 1
พยามยามให้ได้ ให้ดี 420 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 334 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 434 2
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 438 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 463 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 484 1
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 376 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 452 1
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 461 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 441 0
ได้ยินกับการฟัง 483 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 439 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 515 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 491 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 560 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 435 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 448 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 429 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 400 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 409 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 448 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 439 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 429 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 509 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 499 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 516 2
งานยุคเอไอ 814 24
คิดดี ทำดี ได้ดี 616 20
การสร้างฝันให้ได้จริง 519 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 576 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 504 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 612 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 556 1
มรรค ผล 508 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 532 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 452 0
มีดีต้องใช้เป็น 531 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 435 0
ทำงานยุคเอไอ 446 0
สมองกล สมองคน 508 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 1166 40
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 587 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 564 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 614 2
ทำแผนกลยุทธ์ 592 3
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 594 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 610 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 555 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 605 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 554 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 457 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 563 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 540 2
ดี 564 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 539 1
แพ้ 497 1
ฝึกทำความสำเร็จ 459 1
การทำให้ดี 595 9
อย่าหยุดฝัน 508 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 523 6
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 459 1