นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 84 1
ทำแผนกลยุทธ์ 122 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 147 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 154 1
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 150 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 167 1
คนได้ดีต้องขยันเป็น 171 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 158 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 219 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 241 2
ดี 224 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 206 1
แพ้ 228 1
ฝึกทำความสำเร็จ 176 1
การทำให้ดี 205 2
อย่าหยุดฝัน 170 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 187 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 166 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 159 1
คนเจริญ 147 1
ความเป็นมืออาชีพ 176 2
อดได้จึงได้ดี 172 2
ค่าการทำงาน 190 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 290 3
ปัญหาการทำงาน 225 1
เจริญ คือ 225 1
ติชมตนเอง 197 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 231 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 196 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 192 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 190 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 195 2
ต้นทุนชีวิต 211 1
การทำให้ใด้ดี 215 2
คนประสบความสำเร็จ 206 2
คนมีดี คนดี 214 2
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 168 1
ยาก ง่าย ได้ เสีย 159 2
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 190 3
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 164 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 165 1
ฟังให้ได้ดี 153 1
อดทนให้ได้ดี 197 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 156 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 171 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 176 1
การศึกษาช่วง COVID-19 276 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 240 7
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 206 2
แอพเช็คลิสต์ covid-19 214 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 176 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 203 2
เสร็จกับความสำเร็จ 186 1
COVID ติดปีก 187 1
การสร้างค่าเพิ่ม 184 1
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 185 1
เข็ดก่อนทำ 181 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 234 1
รับพรให้เป็นจริง 185 0
การทำให้สมหวัง 191 0
หน้าที่การประเมิน 266 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 308 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 237 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 246 1
เรียนให้ได้ดี 336 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 213 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 351 4
Reasons to exist 231 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 234 0
ชัยชนะการแข่งขันคือทำให้แข็งแรงขึ้น 220 0
ใครทำให้เราดี 247 0
อยากเจริญต้องทำให้เจริญ 221 0
แพ้เป็นคือชนะ 345 1
ช่วยกันให้คุณค่าของมากกว่าค่าธุรกิจ 290 0
ทำตามที่สอนใคร ๆ 245 0
เล็ก-ใหญ่ใช้สร้างค่า 311 0
โชคดี โชคร้ายต้องทำให้เป็นโชคดี 263 2
ครู อาจารย์ต้องสอนคนไม่ใช่สอนความรู้ 408 5
ไม่มี ทำก็มี 233 0
ยิ่งยาก ยิ่งได้ค่า 289 1
ทำดีแบบทำตามและทำเอง 246 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 545 6
เสร็จ เจริญ สำเร็จ 257 1
เวลาที่ใช้ สิ่งที่ทำและได้ 220 1
Happy ending 302 1
ความขี้เกียจของคนประสบความสำเร็จ 237 1
ประกันคุณภาพคำขวัญ 410 1
สิ่งอยากทำ สิ่งไม่อยากทำ 264 1
ของดีต้องจดไว้จำนำไปใช้ 264 3
ผู้ใหญ่ต้องระวังต้องสร้างค่า 299 2
ค่าของ ค่าคน 327 1
ความเป็นไทย ใส่ใจลูกค้า 325 4
คิด ทำ แบบจำกัด หรือ ขยายค่า 283 2
ติชมตนเอง 263 2
การทำงานยุคเอไอ 347 2
System thinking and Learning objective 281 2
ละครกับชีวิตจริง 287 2
เรียนแบบผู้นำ 267 2
การทำให้ได้ผล 218 2
ค่าการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 253 2