นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Team leading 19 0
การศึกษาให้เกิดค่า 40 0
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 38 1
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 63 0
การทำงาน 83 0
ฟองสบู่ 80 0
ของดีของไทย 83 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 111 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 107 0
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 110 0
การยกย่องให้ได้ดี 100 0
เถ้าแก่ 103 0
ประเมินค่าตนเอง 104 0
Adaptability 106 1
ความพยายามสะสม 95 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 115 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 112 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 121 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 114 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 119 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 126 0
ชีวิตคือการทดลอง 111 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 119 0
ทำงานให้เจริญ 111 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 123 0
หลักการทำงานดีมีสุข 116 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 119 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 119 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 137 0
มืออาชีพ 141 1
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 110 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 136 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 144 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 314 10
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 135 0
ช้อปให้ทันสมัย 133 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 157 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 131 0
คนเก่ากับคนใหม่ 127 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 160 0
พลังบวก พลังลบ 146 0
การประชาสัมพันธ์ 136 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 151 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 142 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 128 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 144 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 148 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 118 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 120 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 158 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 179 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 191 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 181 0
Smarter than smart  145 0
ความดี ความชอบ 198 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 204 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 210 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 170 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 208 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 191 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 233 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 221 0
Smart people vs Smart worker 206 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 218 0
สติมี ปัญญาได้ดี 149 0
Value chain working 227 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 161 0
ปัญญากับปัญหา 205 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 151 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 181 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 218 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 187 1
แก้ความเบื่อหน่าย 132 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 208 0
หน้าที่ชีวิตคน 135 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 172 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 250 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 139 1
ทำได้ ทำเป็น 122 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 129 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 126 1
ละครจบ 114 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 115 0
เส้นตาย เส้นเป็น 153 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 162 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 142 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 132 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 233 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 140 1
ผู้กองยอดรัก 168 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 164 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 203 3
ความซนของผู้ใหญ่ 172 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 155 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 149 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 166 6
ผลักดัน สนับสนุน 289 1
ของดี ของขยะ 154 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 133 0
ชีวิตเลือกได้ 181 0