นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 20 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 23 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 40 1
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 42 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 39 0
ฝึกตนให้มีสติ 44 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 62 0
ความต้องการเทียม 55 0
อาลัยพี่เสริฐ 58 0
ค่าความยาก 66 0
How to do to success 63 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 80 0
เรียนให้ได้ดี 82 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 76 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 133 1
ต้องสู้จึงชนะ 106 1
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 75 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 91 0
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 87 1
ทำงานกับมือชีพ 74 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 118 1
ออมค่าความสามารถ 142 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 139 0
ค่าของคำตอบ 133 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 131 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 109 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 144 0
คนประสบความสำเร็จ 144 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 141 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 151 0
สร้างอนาคต 135 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 160 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 205 0
ชีวิตออกแบบได้ 164 0
สากลกับนานาชาติ 142 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 154 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 165 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 236 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 192 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 210 1
บริหารงาน 360° 237 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 277 0
ค่าขององค์กร 202 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 276 0
การรับผิดชอบ 187 0
คนเก่งขององค์กร 207 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 196 1
การบริหารแบบรักษาการ 142 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 165 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 223 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 171 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 231 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 217 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 177 3
ค่าการทำวิจัย 198 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 246 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 193 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 230 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 218 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 229 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 163 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 226 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 201 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 228 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 192 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 179 0
Millionaire & Billionaire 200 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 189 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 175 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 203 0
วาทะ ตบะในการพูด 206 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 155 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 223 0
ค่าการใช้ความรู้ 199 0
การสร้างค่าในชีวิต 194 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 142 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 254 0
คิดค่าการใช้เวลา 173 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 196 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 239 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 248 0
การทำให้หายกลัว 197 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 219 0
ค่างานสนับสนุน 306 0
สร้างค่าจากการสอบ 281 0
ค่าความรู้ 244 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 358 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 317 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 188 1
มือที่สามทางการตลาด 252 0
ได้ทำกับทำได้ 199 1
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 184 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 314 0
ค่าของคำถาม 231 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 310 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 234 0
คน 4.0 358 0
หวงแหน กับ หวงของ 262 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 211 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 326 0