นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าการสอบ 72 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 75 0
การศึกษายุคพัฒนา 73 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 87 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 75 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 79 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 116 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 117 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 124 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 137 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 156 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 227 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 191 0
ได้ยินกับการฟัง 224 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 199 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 262 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 223 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 207 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 213 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 218 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 201 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 189 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 215 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 234 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 228 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 220 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 268 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 292 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 253 1
งานยุคเอไอ 329 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 267 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 303 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 350 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 289 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 386 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 347 1
มรรค ผล 287 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 322 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 232 0
มีดีต้องใช้เป็น 322 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 234 0
ทำงานยุคเอไอ 249 0
สมองกล สมองคน 278 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 416 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 361 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 357 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 410 2
ทำแผนกลยุทธ์ 372 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 373 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 389 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 361 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 390 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 365 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 282 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 362 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 349 2
ดี 367 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 339 1
แพ้ 313 1
ฝึกทำความสำเร็จ 278 1
การทำให้ดี 359 9
อย่าหยุดฝัน 296 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 303 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 281 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 265 1
คนเจริญ 251 1
ความเป็นมืออาชีพ 309 2
อดได้จึงได้ดี 280 2
ค่าการทำงาน 297 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 457 3
ปัญหาการทำงาน 373 1
เจริญ คือ 368 1
ติชมตนเอง 347 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 371 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 355 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 334 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 337 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 346 2
ต้นทุนชีวิต 333 1
การทำให้ใด้ดี 405 3
คนประสบความสำเร็จ 330 2
คนมีดี คนดี 309 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 273 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 258 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 325 6
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 268 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 273 1
ฟังให้ได้ดี 259 1
อดทนให้ได้ดี 313 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 246 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 266 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 296 1
การศึกษาช่วง COVID-19 474 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 388 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 344 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 333 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 298 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 318 3
เสร็จกับความสำเร็จ 282 1
COVID ติดปีก 297 1