นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความเก่งให้ดีต้องมีความชำนาญ 39 1
ทีมเดียวกัน 52 1
การปรับตัว 63 1
ค่าของชีวิต 89 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 90 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 94 1
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 99 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 127 1
จงหวังดีกับตัวเอง 111 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 119 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 105 1
ปัญหาของความรู้ 1 128 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 135 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 114 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 145 1
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 149 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 145 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 162 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 193 1
ค่าคนเก่ง 195 1
สอนตัวเอง 197 1
หน้าที่พลเมือง 192 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 186 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 203 4
ปรับเปลี่ยน 202 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 201 3
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 195 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 225 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 240 1
ปัญญา ปัญหา 275 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 232 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 270 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 242 1
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 257 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 275 2
หัวหน้า 253 1
เบื่อให้ได้ดี 227 1
ใครให้เกียรติใคร 266 3
พัฒนาจากทีมงาน 268 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 249 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 294 2
แข่งให้ดีกว่า 240 2
เป้าหมายการเรียน 250 2
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 242 1
ประเมินเพื่อความเจริญ 224 2
ทำให้ได้เต็มที่ 221 2
คำภาษาอังกฤษ 398 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 262 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 299 2
เรียนรู้จักตัวเอง 255 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 219 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 253 3
ของเสียออนไลน์ 190 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 159 0
ดี-เลว 176 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 219 1
วันหยุดคุณภาพ 294 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 292 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 214 0
ทำให้ดีมีค่า 218 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 224 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 220 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 232 1
การสร้างค่า 215 1
เจริญ 186 0
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 199 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 300 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 219 0
อิสระทางการเงิน 350 1
ไม่มี ทำให้มี 234 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 216 0
คนมีค่า 334 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 256 1
คนได้ดีที่คิด 281 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 284 1
เจริญดี 269 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 239 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 206 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 212 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 236 1
การเรียนกับการศึกษา 222 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 227 1
University is a world of learning 208 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 212 0
Goal and milestone 255 2
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 288 6
ทำดีให้มีค่า 221 0
แข็งแรงเข้าไว้ 223 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 315 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 387 0
ขยะ 319 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 274 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 383 1
เพิ่มค่าการทำงาน 264 0
เคลียร์แรมสมอง 280 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 370 1
ขี้เกียจ 246 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 336 1
Team leading 236 1
การศึกษาให้เกิดค่า 319 1