นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 13 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 26 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 48 1
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 48 0
Smart people vs Smart worker 44 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 45 0
สติมี ปัญญาได้ดี 50 0
Value chain working 51 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 62 0
ปัญญากับปัญหา 72 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 59 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 63 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 60 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 60 1
แก้ความเบื่อหน่าย 59 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 61 0
หน้าที่ชีวิตคน 61 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 74 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 76 1
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 79 1
ทำได้ ทำเป็น 58 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 62 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 69 1
ละครจบ 61 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 57 0
เส้นตาย เส้นเป็น 83 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 91 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 82 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 81 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 83 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 87 1
ผู้กองยอดรัก 98 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 82 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 138 3
ความซนของผู้ใหญ่ 106 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 91 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 101 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 99 6
ผลักดัน สนับสนุน 138 1
ของดี ของขยะ 93 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 87 0
ชีวิตเลือกได้ 124 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 70 0
รางวัลคน รางวัลของ 83 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 106 0
Learning is tool for self developing 169 0
Learning by working 184 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 147 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 195 0
หมั่นสอนตัวเอง 101 0
เสริมกับต้าน 172 0
ผลได้ ผลกระทบ 124 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 132 1
จัดอนาคต 108 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 84 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 215 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 132 1
อุดหนุน สนับสนุน 117 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 111 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 126 2
Learning as doing business 143 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 136 1
ยากลำบากกับท้าทาย 149 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 154 4
การใช้อนาคต 139 1
ดื้อพัฒนา 129 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 150 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 157 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 154 1
กินดี อยู่ดี 113 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 127 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 204 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 152 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 132 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 175 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 150 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 137 0
ความจำกับความเข้าใจ 159 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 169 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 163 3
มองการณ์ไกล 185 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 200 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 160 0
Deployment การถ่ายทอด 183 10
การลงทุนสร้างชีวิต 114 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 199 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 166 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 168 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 127 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 141 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 166 0
การสร้างค่าตน 186 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 179 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 152 0
ดีได้ที่ใจ 229 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 148 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 191 0
วัดค่าความสำเร็จ 164 0
ศัตรูภายใน 217 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 121 0