นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2259
ความเห็น: 5

คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน

ขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความเจริญก้าวหน้าของทุกท่านและครอบครัวสืบไป

วันนี้ ๑๘ ก.ย. ๕๑ เป็นวันที่บัณฑิตปี ๒๕๕๐ เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานรับปริญญาบัตร

ปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ๓ คน ในสาขาวิชาพืชศาสตร์

 

ท่านแรก คือ อ.ดร. ร่วมจิตร นกเขา ซึ่งก่อนมาเรียนเป็นนักวิชาการ แต่ขณะนี้ได้ปรับเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตชุมพรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.ร่วมจิตร ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์ มี รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ท่านที่สอง คือ ดร. สุรชาติ เพชรแก้ว เป็นนักวิชาการ อยู่ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับธาตุอาหารของมังคุด โดยมี รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ท่านที่สาม คือ ดร.สุคนธ์ วงศ์ชนะเป็นนักวิชาการเกษตร ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการผสมเกสรของสะตอ มี ผศ.ดร. วิจิตต์ วรรณชิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

นอกจากนี้ ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ ๕๐ คน และปริญญาตรี ประมาณ ๒๘๐ คน

 ในนามคณะทรัพยฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความเจริญก้าวหน้าของทุกท่านและครอบครัวสืบไป
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 กันยายน 2551 10:33 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเช่นกันค่ะ :)
Bf4192_ma
Ico48
อยุทธ์ [IP: 192.168.100.112]
18 กันยายน 2551 16:05
#35884
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่านครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนค่ะ โดยเฉพาะ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาธรณีศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ (เชียร์คนภาคเดียวกัน 555)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.96.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ