นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1831
ความเห็น: 3

งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้

การหาคนผิดและลงโทษใคร เพราะนอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปัญหาที่ทำให้เสียความรู้สึก รวมทั้งไม่มีใครมาทำงานอีกด้วย เพราะทำแล้วมีความผิด

 การจัดงานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มีการจัดงานมามานานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี วัตถุประสงค์หนึ่งคือการเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมให้เรียนรู้ และมีความรู้ที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่น รวมทั้งในส่วนของบุคลากร ซึ่งทำให้การทำงานแต่ละฝ่ายดำเนินการไปอย่างดีและรวดเร็ว แสดงให้เห็นมีความรู้อยู่มากมาย พูดว่าความรู้คือประสบการณ์ที่สั่งสมมาของแต่ละงาน ของแต่ละบุคคล   

แต่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำและน่าจะทำคือ นำความรู้มาเรียบเรียงและบันทึกไว้ให้เป็นระบบ ว่าจะทำอะไร ต้องเริ่มอะไรบ้าง งานแต่ละส่วนมีมากน้อยเพียงใด ต้องเตรียมคนเท่าไร ต้อง เตรียมงานล่วงหน้าอย่างไร หรือไม่ มีอะไรต้องระวัง หรือต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาดังปีที่ผ่านมา ที่สำคัญก่อนเริ่มงานก็ต้องมีข้อต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน ทุกครั้ง ถึงแม้จะการทำงานทุกปี หากไม่มีการตกลงกันก่อน อาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน หลายครั้งจะมีคนคิดเหมือนกันว่า มีคนอื่นทำอยู่แล้ว โดยเฉพาะการทำงานกับนักศึกษา ต้องจัดงาน จัดเวลา ว่าแต่ละช่วงเวลาต้องการกำลังคนเท่าไร พบบ่อยว่า บางช่วงเวลาไม่มีคนมาทำงาน หรือมาน้อยมากจนไม่สามารถทำงานได้ เพราะต่างคน ต่างคิดว่า ขาดแค่เราคนเดียวคงไม่เป็นไร 

 ดังนั้น การทำข้อตกลงในการทำงานแต่ละครั้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะหากไม่มีข้อตกลงเบื้องต้น คงโทษใครไม่ได้ เพราะไม่มีใครบอกก่อน ที่สำคัญการทำงานนั้น ไม่ต้องการหาคนผิดและลงโทษใคร เพราะนอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปัญหาที่ทำให้เสียความรู้สึก รวมทั้งไม่มีใครมาทำงานอีกด้วย เพราะทำแล้วมีความผิด   

สุดท้ายของการจัดการความรู้ ต้องมีการสรุปผลว่า ที่ปฏิบัติมามีข้อสังเกตุอะไรบ้าง ทั้งการปฏิบัติที่ดี และข้อระวังที่ควรบันทึกไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในครั้งต่อไป และตั้งรีบดำเนินการ ก่อนลืมไปเสียก่อน เมื่อมีการบันทึกไว้รวมกันอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีข้อให้ระวังความเสียหายและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ทั้งความสำคัญและความเสี่ยง อะไรที่สำคัญก็นำมาเป็นข้อกำหนด อะไรที่สำคัญและเสียหายไม่มากก็ไว้เป็นข้อควรคำนึง เพื่อลดข้อปฏิบัติให้มีเฉพาะที่สำคัญเท่านั้น จะได้ไม่มากจนทำอะไรไม่ได้ และข้อใด การป้องกันต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายมากเกินไป ก็อาจยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว  

 อีกอย่างหนึ่ง ในการกำหนดแนวปฏิบัติ บางเรื่องอาจสามารถทำได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งของ คน เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น บางคนอาจไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ หากกำหนดว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น ก็อาจเกิดข้อจำกัดทั้ง ความพร้อมของคน รวมถึงอาจไม่พร้อมทั้งเครื่องมือ หรือหากต้องใช้เครื่องมือก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เรียกว่าไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังมีต้นทุนที่สูงขึ้น  

จะเห็นว่า การทำงานแต่ละครั้ง ต้องมีวิทยายุทธหลากหลาย จึงทำให้งานสำเร็จไปอย่างดี มีต้นทุนที่เหมาะสม ทุกคนทำงานสนุกเพราะได้ทำงานตามตนเองทำได้ ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งหมดนี้เรียกว่าการบริหารจัดการที่มีการใช้เครื่องมือหลายตัว ทั้งความรู้ความสามารถของคน กระบวนการของงาน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เชื่อว่าพวกเราในคณะทรัพยฯ ได้ใช้ในการจัดงานเกษตรภาคใต้ได้เรียบร้อยทุกครั้ง 

เพื่อให้เป็นการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีชีวิตชีวา อย่าลืม สรุปประเด็นที่สำคัญไว้ทุกครั้ง รวมทั้ง ก่อนทำงานก็ต้องมีข้อตกลงเข้าใจร่วมกันทุกครั้งด้วย ให้ดียิ่งขึ้น การสรุปประเด็นทุกครั้ง ช่วยกันหาคำตอบว่า จะทำอย่างไรจึงจะทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งการลดต้นทุน ขั้นตอนและเวลาการทำงาน และทำให้ดีขึ้นอย่างไร ก็จะช่วยให้เราได้ฝึกสมอง เพิ่มปัญญาไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพที่เรียกว่า continuous improvement ทั้งงานและคน ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของคน ของงาน และสำราญในชีวิต

created: 17 August 2008 14:44 Modified: 09 October 2010 17:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานค่ะ

  • เห็นด้วยกับ "การนำความรู้มาเรียบเรียง และจัดให้เป็นระบบก็จะช่วยให้เราได้ฝึกสมอง"  และคำพูดที่ว่า "ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา"  ทำให้เราฝึกความคิด ฝึกการจัดการ ให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ
Ico48
MeaW (Recent Activities)
24 August 2008 21:45
#34677

ได้ไปอุดหนุนร้านซีฟู๊ด ของน้องๆวาริชฯ พูดได้เต็มปากเลยว่าน้องๆ เยี่ยมมากค่ะ ทำทุกอย่างได้สมบูรณ์ และบริการดีมาก เป็นสถานที่ฝึกงานในชีวิตจริงที่มีประโยชน์มากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ