นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2399
ความเห็น: 0

การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR)

การประกันคุณเป็นเรื่องที่คณะ/หน่ายงานรู้ตนเองดีที่สุด ว่าต้องการให้มีคุณภาพอะไร อย่างไร ที่ต้องการรายงานให้สาธารณะทราบ
ในช่วงนี้ทุกคณะ/หน่วยงาน คงกำลังเขียน SAR ของปีการศึกษา ๒๕๕๐  

การเขียน SAR ต้องไม่เป็นการบ่นว่า วัสดุ อุปกรณ์ คน งบประมาณไม่เพียงพอ

แต่ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรเพื่อประกันคุณภาพของการดำเนินงาน ทั้งจากการประเมินคุณภาพครั้งที่ผ่านมา และอื่น ๆ เช่น ความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์และ/หรือภาษาอังกฤษของบัณฑิตจากการประเมินบัณฑิตและนายจ้าง ว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเพื่อเพิ่มทักษะดังกล่าว  เช่น การอบรม การจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อดังกล่าว เป็นต้น หรือ กรณีอาจารย์มีวุฒิการศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุน การให้เงินรางวัลสำหรับผู้จบปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์กับ ม.อ. ครบ ห้าปี เป็นต้น  

การรายงานประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ การประเมินคุณภาพภายในเป็นการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงไม่ใช่เป็นการบอกข้อจำกัดและปัญหา ยกเว้น เป็นปัญหาข้อปฏิบัติภายในที่แก้ไขได้ ที่คณะ/หน่วยงานต้องการเสนอมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข 

    การประกันคุณเป็นเรื่องที่คณะ/หน่ายงานรู้ตนเองดีที่สุด ว่าต้องการให้มีคุณภาพอะไร อย่างไร ที่ต้องการรายงานให้สาธารณะทราบ  หากบอกแต่ข้อจำกัด คงไม่มีใครต้องการมาเรียน ทำงาน หรือร่วมมือด้วย จริงไหม ดังนั้น หากมีข้อจำกัดบ้าง ก็ต้องบอกว่า มีทางลดข้อจำกัดอย่างไรเพื่อประกันคุณภาพการดำเนินการ เช่น การไม่มีอาจารย์ชำนาญการบางสาขา ก็อาจเชิญอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนำนักศึกษาไปเรียนจากสภาพจริง เป็นต้น

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 สิงหาคม 2551 11:16 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ