นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2024
ความเห็น: 1

ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน

การเป็นสากลไม่ใช่การสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นความพร้อมของพื้นที่ ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือการทำวิจัย ซึ่งนี่คือแก่นของความเป็นสากล

 วันที่ ๒๕-๒๘ มิย. ๕๑ มีโอกาสไปประเทศจีนเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง South China Agriculture University (ACAU) กับสภาคณบดี การเกษตรของไทย  งานนี้เป็นการประสานงานโดย กงศุลฝ่ายการเกษตร ของสถานกงศุลไทยประจำเมืองกวางโจว ซึ่งได้จัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม  ความจริง ACAU ได้มีความร่วมมือกับ มอ. โดยตรงอยู่แล้ว ซึ่งระหว่างการพบปะทาง ACAU ได้กล่าวพูดถึงตลอดเวลา                 

ACAU เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในมลทลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตอาหารหลักของจีน ทั้งข้าว พืชไร่ ผักไม้ผล ปศุสัตว์ เรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจีน ผลไม้ที่สำคัญ คือ ลิ้นจี่ ลำใย สัปปะรด กล้วยหอม รวมทั้ง มะเฟือง มะไฟ  เท่าที่ได้ชิม ส่วนใหญ่รสชาติสู้ของไทยไม่ได้ ยกเว้นลิ้นจี่ ซึ่งมีรสหวานกลมกล่อมพอดี เมล็ดเล็ก ผลไม่ใหญ่ (เท่า ๆ กับผลลำใย) แห้ง ไม่ฉ่ำน้ำเหมือนลิ้นจี่บ้านเรา                

จากการดูในรายละเอียดของห้องปฏิบัติการ พบว่า จีนให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างจริงจัง  มีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่พร้อม ซึ่งทำให้สามารถนำเอาความรู้ทางชีวโมเลกุลมาให้พัฒนางานด้านการเกษตรได้มากและเป็นรูปธรรม ทั้งพันธุ์พืช การใช้กระบวนการทางชีวภาพในการพัฒนาผลิตผล การผลิตวัคซีน  อย่างการศึกษาด้าน postharvest ของผลไม้ มีตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความดัน  ประมาณ สิบกว่าตู้ บางตู้สามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคมี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลังผ่านกระบวนการตต่าง ๆ มีพื้นที่และห้องปฏิบัติการทำวิจัยที่เฉพาะแยกจากการเรียนระดับปริญญาตรี แต่ละสาขา ไม่ว่าพืชไร่ พืชสวน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ แยกกันชัดเจน แต่ละส่วนเป็นอาคาร หก-เจ็ดชั้น มีนักศึกษาต่างชาติ ทั้งจากยุโรป อัฟริกา เอเซีย มาเรียน ป.เอก และหลังปริญญาเอก จำนวนหนึ่ง  สิ่งทำให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน คือความพร้อมของการวิจัย คือไม่ได้มาเรียนเพื่อให้อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัย แล้วนำผลเป็นงานวิจัยไปเผยแพร่จากการทำวิทยานิพนธ์ จะเห็นว่า การเป็นสากลไม่ใช่การสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นความพร้อมของพื้นที่ ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือการทำวิจัย ซึ่งนี่คือแก่นของความเป็นสากล ศาสตราจารย์ของจีน ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดี แต่สามารถเปิดพื้นที่โอกาสการศึกษาวิจัยได้ จึงส่งเสริมให้ผู้ไฝ่รู้มาศึกษา ดังนั้น เราคงต้องพัฒนาส่วนนี้กันอีกมาก หากจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คณะทรัพยฯ เคยมีนักศึกษาจากอินเดียสมัครมาเรียน ป.เอก วาริชศาสตร์ แต่มาเทอมเดียว กลับไปแล้วไม่กลับมาเรียน พบว่าได้ย้ายไปเรียนที่จีนแทน                 

การไปทำความร่วมมือครั้งนี้  พบว่าคงต้องทำวิจัยร่วมกับทางจีน คือการใช้เครื่องมือของทาง ACAU รวมทั้งการส่ง นักศึกษาเราไปทำวิจัยวิทยานิพนธ์บางส่วน ทราบจากกลศุลว่า ผลไมบ้านเรา เช่น เงาะก็เป็นที่นิยมของจีน ราคาสูงกว่าบ้านเรา สาม-สี่เท่า แต่ติดปัญหาที่มีเก็บไว้ได้ไม่นาน คิดว่าคณะทรัพย ฯ จะให้อาจารย์ทำวิจัยร่วมกับทางจีน เพื่อจะได้ขยายตลาดด้านนี้ได้ ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2551 13:01 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นด้วยทุกประการครับ ที่สำคัญต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน และต้องพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้บรรจุศาสตร์ใหม่ๆที่สำคัญเข้าไปมากขึ้นครับ

เรื่องผลไม้เมืองไทยนั้นรสชาติชั้นหนึ่งอยู่แล้วชาวสวนเราเก่งเรื่องนี้ แต่มีปัญหาเปลือกบางเก็บได้ไม่ทน ถ้าแก้ปัญหานี้ได้เราคงช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้อีกมากครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ