นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4323
ความเห็น: 0

เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา

คงต้องตั้งใจและใส่ใจในการทำผลงาน หากทำผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ตรวจให้รอบคอบ ก็คงไม่ผ่านระดับดี จะทำให้เสียค่าใช้จ่าย ฟรี ๆ และไม่ใช่เงินของผู้ขอ แต่เป็นเงินของหน่วยงาน และเมื่อทราบเกณฑ์การประเมิน ก็ทำให้สามารถจัดทำผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มิย. ๕๑ ได้ไปร่วมสัมมนาผู้ประเมินผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ จัดโดย สกอ. ซึ่งมีผู้เข้าสัมมนาพอประมาณ สิ่งที่ขอนำมาบันทึกไว้เป็นแนวทางการประเมินผลงานว่า ดี ดีมาก หรือ ดีเด่น นั้นมีเกณฑ์อย่างไร น่าจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่กำลังทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง และสามารถใช้กับการกำหนดตำแหน่งชำนาญการด้วย เป็นเกณฑ์นำเสนอโดย ศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร (เข้าว่าเป็นสัตวแพทย์ เพราะทางผู้จัดไม่ได้แนะนำ) ขอเริ่มจากเกณฑ์ของหนังสือ/ตำรา ดังนี้

 
  1. เนื้อหาสาระวิชาการ ถูกต้อง ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ/ตำรา
  2. เนื้อหาสาระวิชาการ มีการอ้างอิงสมบูรณ์และทันสมัย
  3. เรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบระเบียบ ใช้ภาษาเขียน อ่านเข้าใจง่าย
  4. มีแนวคิดการนำเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
  5. มีการสังเคราะห์ความรู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
  6. มีการสอดแทรกประสบการณ์/งานวิจัยของผู้ประเมิน
  7. นำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้
  8. มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใด ๆ จนได้องค์ความรู้ใหม่
  9. มีการกระตุ้นความคิดอย่างต่อเนื่อง
  10. เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ
 

จากสิบข้อนี้ หากมีเฉพาะข้อ 1-4 จัดเป็นผลการประเมินระดับ ดี

หากมีข้อ 5-7 ด้วย จัดเป็นผลการประเมินระดับ ดีมาก และ

มีผลการประเมินระดับดีเด่น ต้องมีข้อ 8-10 ด้วย คงต้องใสใจทั้งผู้ขอ และผู้พิจารณา และกว่าจะได้ รศ. คณะต้องจ่ายค่าตอบผู้ทรงคุณวุฒิถึง ๑๒,๗๕๐ บาท ยังไม่รวมค่าเดินทาง  และค่าเบี้ยประชุมในกรณีที่มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต่อไปต้องมีการประชุมทุกราย ไม่ว่าจะมีผลการประเมินเป็นอย่างไร แสดงว่าคณะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ขณะนี้ยังเป็นภาระของคณะหน่วยงาน แต่ผู้ได้ตำแหน่งทางวิชาการได้เลื่อนขั้น ปรับค่าตอบแทน ขอเพียงอย่าลืมทำงานทดแทนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ซึ่งปัจจุบัน เกือบทุกคณะ/หน่วยงานต้องจ่ายจากเงินรายได้ เพราะงบประมาณแผ่นดินไม่พอ และถึงแม้ประเมินไม่ผ่านก็ต้องจ่าย ในอัตราดังกล่าว  คงต้องตั้งใจและใส่ใจในการทำผลงาน หากทำผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ตรวจให้รอบคอบ ก็คงไม่ผ่านระดับดี  จะทำให้เสียค่าใช้จ่าย ฟรี ๆ  และไม่ใช่เงินของผู้ขอ แต่เป็นเงินของหน่วยงาน  และเมื่อทราบเกณฑ์การประเมิน ก็ทำให้สามารถจัดทำผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 มิถุนายน 2551 17:04 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ