นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1985
ความเห็น: 0

เรื่องของโบนัส

งานที่ทำแต่ไม่รายงานก็เหมือนไม่ได้ทำ

เมื่อวันพฤหัสบดี ๕ มิย.ที่ผ่านมาที่ประชุมคณบดีมีมติให้มีการแบ่งโบนัส หรือเงินรางวัลการปฏิบัติราชการ โดยในผลปี ๒๕๕๐ จะแบ่งให้เท่ากันกับตามผลการประเมินในสัดส่วน ๗๐ ต่อ ๓๐ แทน ๘๐ต่อ ๒๐ ดังที่ผ่านมา แสดงว่าแบ่งตามผลการประเมินมากขึ้น ซึ่งทำให้เงินรางวัลของแต่ละคนได้รับต่างกันมากขึ้น และในปีต่อไปจะเป็น ๕๐ ต่อ๕๐ รวมทั้งยังจัดให้ตามการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้วย หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลทันกำหนด จะได้ระดับหนึ่ง หน่วยงานที่ให้ช้ากว่ากำหนด แต่ยังทันรายงาน และหน่วยงานที่ให้ช้าจนไม่ทันรายงาน ก็จะมีผลต่างกัน รวมทั้ง หน่วยงานที่มีผลงานดี และไม่ดีต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้รับผิดชอบทุกท่านคงต้องช่วยกันและร่วมมือกัน หากเกิดการบกพร่องที่ใด ที่นั้นจะได้รางวัลลดลงไป รวมถึงผู้ทำผลงานก็ต้องช่วยกันให้หลักฐาน ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นงานตีพิมพ์ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออื่น ๆ เมื่อมีผลงานขอให้สำเนาแจ้งเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลพร้อมหลักฐาน เจ้าหน้าที่ต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจของกรรมการประเมิน และต้องบันทึกข้อมูลโดยไว เพื่อจะได้รวบรวมได้ทันกำหนด หากไม่ส่งหลักฐานก็ไม่สามารถนับได้ ผู้รวบรวมไม่รายงานก็จะมีผลต่อทั้งผู้รายงานและหน่วยงานที่มีผลงานน้อย (ทั้ง ๆ ที่มีผลงานแต่ไม่รายงาน) ก็มีผลกระทบกับเงินรางวัล ก็ไล่มาตั้งแต่คณะ ภาควิชา และตัวบุคคล ซึ่งนอกจากเงินรางวัลแล้ว ยังส่งไปถึงความดีความชอบด้วย  

อีกอย่างเงินรางวัลของปี ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จะจ่ายให้ทั้งข้าราชการ และพนักงานทั้งงบแผ่นดินและที่จ้างด้วยเงินรายได้ด้วย เรียกว่า ไม่ต้องจ่ายจากเงินรายได้เช่นทุกปีที่ผ่านมา แสดงว่าตัวหารมากขึ้น และแต่ละคนก็จะได้รับลดลง  

ดังนั้น คงต้องร่วมมือร่วมแรงกันจัดทำข้อมูล ส่งหลักฐานให้ครบถ้วนมากขึ้น เพื่อให้มีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น จะได้ยอดเงินรางวัลสูงขึ้น มิฉะนั้นงานที่ทำแต่ไม่รายงานก็เหมือนไม่ได้ทำ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 มิถุนายน 2551 18:57 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ