นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2942
ความเห็น: 3

ความร่วมมือในการทำงาน

มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ช่วยกันทำให้ดี ก็ไม่มีใครทำให้ นอกจากเรากันเอง

ผลการประเมินโดย กพร. ของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มีหลายตัวชี้วัดที่ผู้ประเมินให้ผลการประเมินต่ำกว่าผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย คือ มอ. ประเมินตนเองได้ ๓.๕๕ แต่ผู้ประเมินประเมินให้ ๓.๐๑ ซึ่งจะส่งผลต่อเงินโบนัส โดยเฉพาะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สิ่งเป็นปัญหาคือ หลักฐานเอกสารที่แสดงต่อกรรมการประเมินไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรายการหรือรายชื่อ แต่ต้องเป็นสำเนาบทความ สิ่งที่ต้องช่วยกันทำคือ ต้องเก็บหลักฐานให้ครบถ้วน

ดังนั้น เราชาว มอ. เมื่อมีผลงานขอให้ส่งสำเนาผลงาน และช่วยกันระมัดระวังว่ามีข้อมูลครบถ้วน ผู้มีหน้าที่เก็บรวบรวมก็ต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์ เช่นเกิดช่วงใหนตามเกณฑ์ ว่านับเป็นปีงบประมาณ ปีการศึกษา หรือปีปฏิทิน เพราะหากเก็บไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบ ดูแล้วสับสน ผลการประเมินก็ไม่ดีไปด้วย รวมทั้งต้องร่วมมือกัน ช่วยกันทำความเข้าใจ  ช่วยกันดำเนินการ สำหรับข้อมูล กฎเกณฑ์ ตัวชี้วัด ต่าง ๆ มีอยู่แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำขึ้นเว็บของ สำนักประกัน หรือ กองแผน รวมทั้งในคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องแต่ละตัวชี้วัด ของทุกหน่วยงานก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เข้าใจ จะได้ช่วยกันทำให้ มอ. เราดีขึ้น มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ช่วยกันทำให้ดี ก็ไม่มีใครทำให้ นอกจากเรากันเอง
created: 28 March 2008 17:51 Modified: 15 November 2010 10:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
mandala (Recent Activities)
28 March 2008 23:28
#25857

ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
สิ้นเดือนนี้ก็จะถึงรอบการรายงานปี 2551 รอบ 6 เดือนแล้ว คงต้องขอความร่วมมือจากทุกคณะ/หน่วยงานด้วย

ในส่วนของกองแผนงาน จากพยายามประชาสัมพันธ์ในเนื้อหา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดค่ะ

มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ช่วยกันทำให้ดี ก็ไม่มีใครทำให้ นอกจากเรากันเอง  ===> เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
30 March 2008 11:59
#25884

มายกมือร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงค่ะ...ม.อ. สู้ๆ

Ico48
plan (Recent Activities)
31 March 2008 08:56
#25913

มีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์ค่ะ ว่าพวกเรา(หมายถึงชาว ม.อ.)

ต้องร่วมมือกัน ช่วยกันทำความเข้าใจ  ช่วยกันดำเนินการ

ให้ข้อมูลกับผู้รวบรวม จัดเก็บข้อมูล เป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด

สำหรับรายละเอียดข้อมูล กฎเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของปี 51สามารถหาดูได้ที่

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=795

ตามที่ท่านคณบดีบอกกล่าวค่ะ "ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เข้าใจ จะได้ช่วยกันทำให้ มอ. เราดีขึ้น มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ช่วยกันทำให้ดี ก็ไม่มีใครทำให้ นอกจากเรากันเอง "

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ