นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3484
ความเห็น: 7

ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน

มาร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจมาทำกันเถิด
เรามาทำงานกันทุกวัน เราทราบหรือไม่ว่า ความสำเร็จของการทำงานของเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ความก้าวหน้าของเรา แต่ทำไม บางคนมีความก้าวหน้า บางคนมีน้อย หรืออยู่ที่ดวงใคร ดวงมัน ก่อนอื่น ต้องถามว่าเรามาทำงานอะไร แน่นอนก็ต้องตอบว่า ทำงานมหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยมีหน้าที่อะไร สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคลากรแต่ละฝ่ายต้องทำอะไร  จะเห็นว่า งานที่ทำไม่ได้เพื่อตัวผู้มาทำงานเอง  เพราะเรามาทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ความสำเร็จของงานที่ทำต้องเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย  จึงต้องรู้และเข้าใจเป้าหมายของการทำงานที่เรามาทำ (หากต้องการความสำเร็จของตัวเองก็ต้องไปทำงานของตัวอง จริงไหม )  เมื่อรู้เป้าหมายก็ต้องรู้หน้าที่ว่าเราต้องทำอะไร และรู้หน้าที่เราอย่างเดียวไม่พอ เพราะเป้าหมายของงานไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของหน้าที่เราอย่างเดียว ความจริงงานสอน เป็นเพียงหน้าที่ แต่เป้าหมายคือการผลิตบัณฑิต ให้ลึกไปกว่านั้น คือการสร้างบุคลากรในสาขาอาชีพต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ความสำเร็จของงานสอน คือต้องได้บัณฑิตที่มีคุณภาพที่เรามั่นใจให้ทำงานให้เรา ทำงานแทนเรา เราคงคิดว่า เอ เป็นหน้าที่การสอน แต่กลับมาหาเราได้อย่างไร ลองคิดว่า เป็นการสอนทางการแพทย์ ก็จะได้บัณฑิตแพทย์ที่เป็นหมอมารักษาเราในที่สุด และหากเป็นอาจารย์หมอ ก็ให้ลูกศิษย์มาช่วยงานและทำแทนต่อไป และเป็นเช่นนี้ในทุกสาขา วิศวกรที่อาจมาคุมการก่อสร้างให้เรา นักบัญชีที่ทำบัญชีให้เราหรือทำร่วมกับเรา หรือทำแทนเรา หรือตรวจสอบบัญชีของเรา ฯลฯ  เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราคือทำอย่างไร จะให้มั่นใจว่า บัณฑิตที่จบไปทำงานให้เรา แทนเราได้ เป็นหมอที่เรายินดีให้รักษาเรา มั่นใจว่ารักษาเราได้  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจารย์เท่านั้นหรือที่ต้องทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่ดี แต่ความจริง แล้วทุกคนทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น มิฉะนั้น คงไม่มีใครให้เรามาทำงานหรอก เพราะการผลิตบัณฑิตให้ดีนั้น ต้องส่งเสริม สั่งสอน ดูแล ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์  ที่สำคัญต้องมีต้นแบบที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริม อำนวยความสะดวก ให้เขาได้บทเรียน เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ๆ ไป เป็นบัณฑิตที่ดี ดังนั้น นักศึกษาไปติดต่อเรื่องที่ไหน ก็เป็นเรื่องที่ส่วนนั้น ต้องอำนวยความสะดวก ดูแล ส่งเสริม สั่งสอน ให้เขาได้เรียนรู้ให้พร้อมมากที่สุด ตั้งแต่ไปติดต่องานทะเบียน คลัง ทำกิจกรรม เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสมุด ฯลฯ ของทุกหน่วยงาน ซึ่งเราต้องดูแลเสมือนเป็นทั้ง ลูก และ ศิษย์ ของเรา ขอเรียนว่า นักศึกษาที่มาเรียน ไม่ได้มาเพื่อให้ใครมาบอกว่าเขาโง่ แต่ต้องการมาเรียนเพื่อให้เราสอนเขาให้ฉลาด ไม่ได้ต้องการมาเรียนแล้วสอบตก แต่ต้องการสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องทำให้เขาสำเร็จอย่างมีคุณภาพ จึงเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เก่ง เพราะเราอาสามาสอนเขา  

ส่วนอื่นๆ ก็ต้องบริการนักศึกษาในฐานะที่เป็นลูกค้า ต้องดูแล อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสียเวลาน้อยที่สุด ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่า ต้องจัดบริการอย่างไร จึงสามารถบริการได้อย่างที่ว่า และเป็นสิ่งประทับใจ เป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้สำหรับการเป็นบัณฑิตที่ดี ไม่ใช่ไปดุด่าว่ากล่าว ทำหน้าบึ้งตึงใส่ เพราะเขาไม่ต้องการมารับบริการส่วนนี้  ลองคิดดู เมื่อบัณฑิตจบไปทำงาน แล้วเราต้องไปติดต่อทำงานด้วย แล้วได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติต่อเขา เราจะรู้สึกอย่างไร ถามว่าเป็นลูกศิษย์จากที่ไหน ไปเอาต้นแบบจากใครมา

คงจะพอตอบได้ว่า ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน ลองดูตัวชี้วัดของ กพร. สมศ. ก็ได้  มีคำพูดว่า ถ้าเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นนั้น ก่อน มาร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจมาทำกันเถิด  เราจะได้รับสิ่งดี ๆ ร่วมกัน 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ได้รับกำลังใจมากมายรวมทั้งข้อคิดที่ดีจากงานเขียนนี้ ในอันจะทำงานเพื่อความสำเร็จ.. ^_^

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
20 Febuary 2008 19:40
#21340

ขอบพระคุณค่ะ เป็นบันทึกที่ดีมากคะ  เป็นแนวทางในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ

Ico48
mandala (Recent Activities)
20 Febuary 2008 20:35
#21344

นำแนวคิด "ความสำเร็จของงานที่ทำต้องเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย "  ไปใช้ใน บันทึกนี้ 
เพื่อกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดในการดำเนินงาน โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
20 Febuary 2008 20:36
#21345

น้อมรับไปปฏิบัติค่ะ..ขอบพระคุณค่ะ

Ico48
นู๋ตาล (Recent Activities)
21 Febuary 2008 09:57
#21436

     บันทึกนี้ให้แนวทางและเตือนถึงภาระหน้าที่ที่ต้องทำ บางครั้งก็ลืมนึกไปว่าเราทำงานเพื่ออะไร แต่อาจารย์ก็อธิบายพร้อมยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน แล้วจะนำไปเป็นแนวทางในการทำงานคะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

ก็เป็นเรื่องของลูกปูกับแม่ปูแหล่ะครับ

เมื่อก่อนข้าราชการปฏิบัติตัวกับคนที่มาติดต่อโดยทำตัวเป็นผู้ที่เหนือกว่า เพราะเรียนรู้จากสังคมรอบข้างให้ทำเช่นนั้น

หากมุ่งหวังให้สังคมดี และเป็นอย่างที่เราคาดหวัง ก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีก่อน เรื่องนักศึกษาเราก็ต้องดูแลในฐานะที่เขาเป็นลูกค้าคนหนึ่ง ที่ต้องการได้รับบริการที่เหนือความคาดหมายเช่นกันน่ะครับ

Ico48
joker123 [IP: 193.37.33.20]
09 October 2020 11:13
#114415

Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic. >>> SCLUB

 

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. You are extraordinary. >>>  JOKER123

 

What a sensational blog! This blog is too much amazing in all aspects. Especially, it looks awesome and the content available on it is utmost qualitative. >>> SLOTXO

 

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. You are extraordinary. >>> GCLUB

 

Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! >>>  บาคาร่า

 

This article is an engaging abundance of enlightening information that is intriguing and elegantly composed. I praise your diligent work on this and thank you for this data. You have what it takes to get consideration. >>>  คาสิโน

 

New movies, good movies, watch movies for free 2020 - watch movies online HD >>> Free Movies HD

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ