นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 602
ความเห็น: 1

Bottom up planning

bottom up planning ที่เป็นการทำแผนแบบคนทำเป็นคนคิดและทำจริง ทำด้วยความท้าทาย 

 

 

 

 

 

การวางแผนส่วนใหญ่เป็นการทำของฝ่ายบริหารจึงทำจากบนลงล่าง คิดวางแผนจากส่วนบนที่เรียกว่า top down planning ซึ่งส่วนใหญ่ทำในภาคเอกชนที่มีการบริหารจัดการ ควบคุมส่งต่อจากบนลงล่างอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบรายงานตรวจสอบที่เข้มแข็งที่ทำให้แผนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

แต่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเก่งเป็นผู้ทำภารกิจหลักในการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการเป็นอิสระทางวิชาการ การวางแผนจากบนลงล่างจึงยากที่จะทำให้แผนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดความท้าทายของคนทำภารกิจ ทำให้แผนไม่ได้คิดจากคนทำ ทำให้ไม่ใครนำแผนมาใช้ บางที่ฝ่ายบริหาร ธุรการก็ไม่ได้ทำ บริหารจัดการตามแผน ทำให้แผนเป็นแค่จัดทำแผนแต่ไม่มีใครทำตามแผน

 

เนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ คนทำงานหลักคืออาจารย์ที่มีทั้งวุฒิการศึกษา มีความเก่ง มีความเชื่อมั่นเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน การทำแผนจึงต้องทำให้ท้าทาย ให้เป็นการคิดจากคนที่ทำ แล้วคิดประสานให้เป็นแผนของหน่วยงานและองค์กร

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัว ความรวดเร็วในการทำงาน

และจัดรระบบท้าทายในการเสนอผลงาน ความก้าวหน้า ซึ่งเป็นการทำแผนจากล่างขึ้นบนที่เรียกว่า bottom up planning ที่เป็นการทำแผนแบบคนทำเป็นคนคิดและทำจริง ทำด้วยความท้าทาย โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายสนับสนุนรับผิดชอบในการบริการอำนวยความสะดวก ที่ไม่ใช่การควบคุมกำกับ แต่ทำแบบท้าทายจึงส่งผลดีต่อการจัดการภารกิจโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่เป็นคำสัญญาจากคนทำไม่ใช่ฝ่ายบริหารที่คิดแล้วไม่มีใครทำ

 


Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 September 2020 08:28 Modified: 30 September 2020 08:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
jiraporn66 [IP: 193.37.32.169]
03 October 2020 16:26
#114343

สล็อตออนไลน์นี่คือโพสต์บนเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม มีคนไม่มากเหมือนคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจคือมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทำได้ดีที่สุดในหลาย ๆ หลักสูตรหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทวิจารณ์ควันสีเขียวโปรดป้อนและตรวจสอบข้อมูลของเรา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.53.118
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ