นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 302
ความเห็น: 0

ความสุข

อยากมีความสุขต้องจัดการที่ตนเองทั้งหมดคือการจัดการชีวิตให้มีสุข 

 

 

 

 

ความสุขที่ใคร ๆ ก็อยากมี อยากได้ และแต่ละคนก็มีความสุขแตกต่างกัน

คนส่วนใหญมีความสุขกับสิ่งดี ๆ มีหน้าที่ มีงานทำ ทำดี ทำตนให้มีค่า และไม่มีปัญหา ซึ่งไม่ใช่ที่ความสบายแบบไม่ต้องทำอะไร

 

คนมีความสุขได้ต้องสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถ มีงานมีหน้าที่ดี มีเพื่อนและเพื่อนร่วมงานดี มีครอบครัวดี มีทรัพย์สินพอดี และมีชีวิตที่พอดี

 

สุขภาพดีเป็นพื้นฐานของทุกอย่างของชีวิต และการมีสุขภาพอยู่ที่การดูแล ประพฤติ ปฏิบัติของแต่ละคนเอง ที่ต้องกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกายให้พอดีและดีพอ

เพราะสุขภาพไม่ดี ชีวิต หน้าที่การงานก็มีปัญหา จึงต้องเริ่มที่การการทำให้มีสุขภาพดี

 

ความรู้ ความสามารถเป็นส่วนที่จำเป็นในการสร้างสุข ทำให้มีค่า

เพราะทุกคนมีภาระค่าใช้จ่าย จึงต้องสร้างค่าทั้งการทำให้ตัวเองและทำประโยชน์ให้ใคร ๆ

การสร้างค่าได้มากพอ เพียงพอต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และต้องพัฒนาให้ทันยุค สมัย เทคโนโลยี จึงสามารถสร้างค่าให้ทันค่าใช้จ่าย

ดังนั้น การเรียนรู้ พัฒนาความสามารถจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดต่อเนื่องไปได้ดี มีประสิทธิภาพ จึงตั้งใจ ใส่ใจเรียนให้เต็มที่ในวัยเรียน ต้องเรียนทั้งความรู้ ชีวิต

โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการศึกษา การหา การใช้ การพัฒนาด้วยตนเอง จะได้พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องรอพึ่งพาใคร และสามารถนำในการใช้ประโยชน์ได้

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความรู้ ความสามารถดีเพียงใด การใช้ชีวิตให้ดี มีสุขต้องมีเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน

จึงต้องรู้การเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่พึ่งพา เสริมเติมค่ากันให้ดี ดีขึ้นทั้งในชีวิตและการทำหน้าที่การงาน

 

การมีครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากตนเองที่ต้องทำหน้าที่และบทบาทที่ดี เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดี ให้ทุกคนมีความสุข ตนจึงมีความสุข

ที่ต้องหมั่นตรวจสอบหน้าที่และบทบาท ต้องทำให้พอดี เพราะหากดีเกินก็มีปัญหาได้

 

การมีทรัพย์สินให้พอกับการเป็นอยู่ที่ดีต้องมาจากการสร้างค่า จัดการให้ดีทั้งกับการใช้ชีวิตประจำวันและอนาคต

การสร้างค่าจึงต้องเผื่ออนาคตให้เพียงพอกับตนเอบและหน้าที่ตน มิฉะนั้นจะมีปัญหาในวันที่ทำงานสร้างค่าไม่ได้แล้ว ต้องระวังอย่าหวังพึ่งคนอื่นที่จะมีปัญหา

 

อยากมีความสุขต้องจัดการที่ตนเองทั้งหมดคือการจัดการชีวิตให้มีสุข ที่ต้องทำตามวัยและโอกาส ต้องจัดการที่ตนเอง ปฏิบัติเอง ทำเอง ทำได้ดีก็มีสุข ที่ต้องทำชีวิตให้พอดีและดีพอ


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 September 2020 08:36 Modified: 16 September 2020 08:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ