นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 146
ความเห็น: 0

ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต

เพราะทุกคนมีความสามารถ เพียงแต่ต้องคิดดี คิดบวกเพื่อให้ทำดี ทำบวกแก่ตน และคิดสุขคิดให้พอดี จึงทำให้ได้ให้ดีจริง

 

 

 

 

ความคิดเป็นทั้งจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งต่าง ๆ และการใช้ชีวิต ที่คิดดี คิดบวกก็ทำดีทำแต่บวก การคิดไม่ดี คิดลบก็ทำลบ ได้ผลลบ

ความคิดจึงเป็นการกำหนดบทบาท ความเป็นอยู่และอนาคตแต่ละคน ว่าคิดดี คิดทุกข์ หรือคิดสุข

 

การคิดดีคือการคิดที่ไม่สร้างปัญหา ทำให้ใครเดือดร้อน

ส่วนการคิดบวกคือคิดนำไปสร้างพลังทางที่ดี คิดทำสิ่งเป็นประโยชน์ คิดพัฒนา คิดให้อยู่ดีมีค่าร่วมกับใคร ๆ

 

คิดลบเป็นการคิดถึงแต่ปัญหา ความขาดแคลนที่ไม่นำไปสู่พัฒนา คิดที่เป็นปัญหา คิดทุกข์ท้อแท้

รวมถึงคิดชั่วคือคิดสร้างความเดือดร้อน ทำไม่ดี ที่เริ่มตั้งแต่ตนเอง การไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตั้งใจทำหน้าที่ก็เกิดผลไม่ดีต่อตนเอง ทำให้ขาดความรู้ ความสามารถที่นำไปสู่การสร้างค่า เพิ่มค่าไม่ได้ ทำงานทำหน้าที่ไม่ได้ดี ไม่มีใครอยากใช้จึงไม่มีค่า สร้างค่าไม่ได้ ทำให้ตนเองเดือดร้อน

 

การไม่มี ไม่ดี ไม่พร้อม หากคิดดี คิดบวกต้องนำไปพัฒนาตน เรียนรู้ พัฒนาความสามารถทำตนให้มีค่า

เช่น การสมัครทำงานที่ใช้แรงคือทำงานตามสั่งตามที่ได้รับมอบหมายที่ต้องมีการสอน บอกให้ทำ มอบหมายงาน ก็ต้องเรียนรู้ ตั้งใจทำก็ทำให้เกิดความรู้ความสามารถ

และเรียนรู้เพิ่มด้วยการทำให้ดี ดีขึ้น ทำเองได้โดยไม่ต้องรอสั่ง และทำให้ดีขึ้นที่เป็นการพัฒนา

รับฟังคำบ่น คำติชมทั้งของตนและใคร ๆ เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตนเอง

รวมถึงเรียนรู้ หาความรู้เพิ่มเพื่อนำมาปรับใช้ พัฒนางานและความสามารถตน

 

ปัจจุบัน ใครไม่เรียนรู้ให้ทันก็เสียเปรียบ เสียโอกาส อย่างการใช้ระบบไอทีที่ใช้ไม่ได้ ทำไม่เป็นก็สมัครใช้บริการ สวัสดิการไม่ได้

รวมถึงมีเงินก็ซื้อของไม่ได้ ติดต่องานไม่ได้ ค้าขายไม่ได้

 

การเรียนรู้ การใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มจากความคิดที่คิดว่าเรียนได้ ทำได้ ฝึกฝนได้ และลงมือทำก็ทำได้

 

อยากมีชีวิตที่ดีต้องคิดดี คิดบวก ไม่คิดลบ จะได้ทำแต่ดี ทำสิ่งที่มีค่าต่อตน ที่ทำให้ตนมีดี มีค่า สร้างค่า ทำประโยชน์ได้

เพราะทุกคนมีความสามารถ เพียงแต่ต้องคิดดี คิดบวกเพื่อให้ทำดี ทำบวกแก่ตน และคิดสุขคิดให้พอดี จึงทำให้ได้ให้ดีจริง

 

เพราะความคิดสำคัญต่อชีวิต คิดดี ทำดี คิดบวกทำให้เพิ่มค่า คิดไม่ดีทำไม่ดีทำให้มีปัญหา ลดค่าตน

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กันยายน 2563 08:53 แก้ไข: 14 กันยายน 2563 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ