นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 834
ความเห็น: 2

Shared vision, shared Missions have to Shared action

การทำงานให้ได้ผลดี มีค่า สร้างความยั่งยืนที่สามารถปรับการสร้างค่าได้กับการเปลี่ยนแปลง ต้องการความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ ร่วมกัน

 

 

 

การทำงานให้ได้ดีมีความเจริญไม่ใช่การเรียนที่ทำให้ดีแต่ตนเอง

การทำงานต้องทำร่วมกันและต้องทำให้สอดคล้องกับอนาคตและความรู้ความสามารถ

 

Vision เป็นการมองอนาคตที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างไรทั้งภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

เพื่อกำหนดแนวทางงานที่ทำให้ได้ดี พอดีกับการเป็นไป

เพื่อกำหนดบทบาท ภารกิจหรือ Missions ว่าต้องทำอะไร อย่างไรจึงสามารถสร้างค่าได้ มีคุณค่าแก่ตนเอง แก่ใคร ๆ แก่สังคม

 

เมื่อรู้เป้าหมายและบทบาท

ต้องกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ให้เข้ากับเป้าหมาย เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือดี สะดวก สร้างค่าได้ดี ดีกว่า มากกว่า มากขึ้น ที่นำสู้การทำงาน หรือ action

 

ซึ่งทั้งหมดต้องมีการทำร่วมกัน หรือ  Shared คือทำให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลได้

 

การมีส่วนร่วม ไม่ใช่ร่วมฟัง ร่วมให้ความคิดเห็น

แต่ต้องร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ ตามหน้าที่และบทบาท (shared missions)

และการปฏิบัติร่วมกัน (shared action) หมายถึงการทำที่ต้องคิดถึงคำนึงถึงเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน เสริมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ดี คิดให้เหมือนคนทำในแต่ละบทบาทหน้าที่ ไม่ใช่คิดทำแต่ของตนเอง

 

จะเห็นว่า การทำงานให้ได้ผลดี มีค่า สร้างความยั่งยืนที่สามารถปรับการสร้างค่าได้กับการเปลี่ยนแปลง ต้องการความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาท หน้าที่ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดสร้างค่าร่วมกันอย่างได้ผล และมีประสิทธิภาพ ต้องร่วมคิด ร่วมทำ  

 

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2563 08:57 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2563 08:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Jokerslot191 [IP: 180.183.66.174]
05 ตุลาคม 2563 13:57
#114362

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ