นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 461
ความเห็น: 0

ดี

ต้องให้ดีออกจากใจจึงทำให้ได้ดีมีสุข

 

 

 

ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ อยากมี อยากเป็น

แต่หลายคนไม่เข้าใจจนทำให้ทำไม่ดีด้วยคิดว่าจะได้ดี มีดี และเป็นคนดี

 

 

ดีที่ที่คนอยากเป็นอยากได้คือ คนดี มีดี และได้ดี

 

 

การเป็นคนดีคือการไม่ทำความเดือดร้อน สร้างปัญหาให้ใครและตัวเอง

การเป็นคนดีต้องทำหน้าที่ตนให้ดี เพราะการไม่ทำหน้าที่ให้ดีก็ทำให้เกิดปัญหา และทำให้ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเดือดร้อน เช่น เรียนไม่ดี การงานไม่ดี

 

ดังนั้น การเป็นคนดีต้องไม่ทำความเดือดร้อน ไม่สร้างปัญหาให้ใคร ต้องปฏิบัติและรักษาศีล 5 และต้องทำหน้าที่ตนให้ดี

 

 

นอกจากเป็นคนดี ยังต้องการมีดี คือมีความรู้ ความสามารถ มีทรัพย์สิน มีรูปสมบัติ

 

การทำให้มีดีต้องเริ่มที่ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน ฝึกฝนพัฒนาความรู้ ความสามารถตน

 

การจะมีทรัพย์สินต้องใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ สร้างค่าให้ใคร ๆ ให้ค่า เพื่อสร้างรายได้และทรัพย์สิน

 

การมีรูปสมบัติต้องดูแลรักษาสุขภาพ การแต่งตัวให้ดูดี

 

การจะมีดีจึงต้องสร้าง ต้องทำ ต้องรักษา จึงมีของดีที่ใช้สร้างค่าได้

โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการกิน การนอนให้สุขภาพดี และออกกำลังกายให้แข็งแรง ให้ดูดี

 

 

การได้ดีจึงต้องทำทั้งเป็นคนดี และทำให้มีดี และต้องทำให้ดี

เพราะไม่ว่าจะเป็นคนดี มีดี ถ้าไม่ทำให้ดีก็ไม่ได้ดี

 

 

อยากได้ดีต้องเป็นคนดี ทำให้มีดี และต้องทำให้ดี ทำให้ดูดีตลอดเวลา รวมทั้งต้องไม่ทำไม่ดีที่ทำให้คำว่า ดี มีปัญหา

 

 

ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ และต้องทำแต่ดี จึงเป็นคนดี มีดี และได้ดี และต้องให้ดีออกจากใจจึงทำให้ได้ดีมีสุข

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 May 2020 09:42 Modified: 08 May 2020 09:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ