นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 435
ความเห็น: 0

2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์

ปี 2563 มีการะบาดของโรค covid-19 ทำให้ไม่มีการจัดงานสงกรานต์

 

 

 

 

วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยที่นับตามหลักพระพุทธศาสนา

 

ทุกปี วันสงกรานต์มีการจัดรดน้ำ ทำบุญ ขอพรผู้ใหญ่ และอวยพรกันและกัน และเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์

 

 

แต่ปี 2563 มีการะบาดของโรค covid-19 ทำให้ไม่มีการจัดงานสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดมากขึ้น และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่วันที่ 13 เมษายน ไม่เป็นวันหยุดราชการ

 

 

พูดถึงวันสงกรานต์เป็นขึ้นปีใหม่ ยังมีอีก 3 ประเทศที่ใช้ปี พ.ศ. เช่นเดียวกับประเทศไทย คือ พม่า กัมพูชา และศรีลังกา

โดย 3 ประเทศจะนับก่อนไทย 1 ปี คือจะขึ้นปี พ.ศ. ก่อนไทย เช่น ไทยนับ พ.ศ. 2563 อีก 3 ประเทศจะเป็น พ.ศ. 2564

 

และของไทยเริ่ม พ.ศ. ในวันขึ้นปีใหม่สากล

ประเทศพม่านับวันขึ้นปี พ.ศ. ในวันที่ 13 เมษายน

ส่วนกัมพูชานับวันขึ้น พ.ศ. ในวันที่ 14 เมษายน

โดยวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ของไทย จะเป็น วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ของพม่า

 

และวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ของไทย จะเป็น วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 ของพม่าและกัมพูชา  

 

 

จึงต้องระวังดูให้ดีในการนัดหมาย การนับ พ.ศ. กันกับ 2 ประเทศนี้ แต่การนับ ค.ศ. จะตรงกัน

 

 

ส่วนประเทศลาวที่นับถือศาสนาพุทธ และมีวันสงกรานต์เช่นกัน แต่ไม่มีการใช้ปี พ.ศ. ใช้เป็น ค.ศ.

 

 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2563 ขอให้ทุกท่านปลอดโรค ปลอดภัย สุขภาพดี อยู่เย็น เป็นสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิต

 

 

 

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 April 2020 10:40 Modified: 13 April 2020 10:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ