นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 733
ความเห็น: 3

ค่าคนมหาวิทยาลัย

นอกจากความรู้ความสามารถตามสาขาปริญญาแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีการศึกษา เป็นคนดี รู้ดี รู้ชั่ว เป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศให้คนนานาประเทศยอมรับ

 

 

 

มหาวิทยาลัยคือสถานที่ผลิตบัณฑิต พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถทำงานได้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ

ที่สำคัญคือการเป็นบัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญา ที่นอกจากความรู้ความสามารถตามสาขาปริญญาแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีการศึกษา เป็นคนดี รู้ดี รู้ชั่ว เป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศให้คนนานาประเทศยอมรับ

 

การหล่อหลอมความเป็นบัณฑิตจึงไม่ใช่แค่เรียนความรู้ รายวิชาให้ผ่านเกณฑ์ ระเบียบการศึกษา ยังต้องได้รับการบริการ การปฏิบัติที่ดี

และการปฏิบัติที่ดีก็ไม่ใช่แค่จากอาจารย์ผู้สอน แต่ต้องเป็นทุกคนของมหาวิทยาลัยที่ต้องให้บริการ ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีเป็นที่น่านับถือ เชื่อถือว่าเป็นคนทำงานในมหาวิทยาลัย คนมหาวิทยาลัย

 

การหล่อหลอมด้วยการปฏิบัติจริงย่อมศักดิ์สิทธิ์ เป็นจริงได้ และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

 

ในทางตรงข้าม หากผู้เรียนได้รับการปฏิบัติ บริการไม่ดี ก็จะถือเป็นแบบอย่างติดตัวไปเป็นพลเมืองของประเทศเช่นกัน

 

ดังนั้น ทุกคน ทุกตำแหน่งคนทำงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ที่สร้างคนของสังคม ของประเทศ  ไม่ใช่แค่การทำงาน คือสร้างค่าให้คนรุ่นใหม่

 

อยากได้สังคมที่มีคนมีการศึกษา มีบุคลิก ความประพฤติเป็นอย่างไร ต้องช่วยกันปฏิบัติให้เป็นต้นแบบ

 

ส่วนผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา ชนชั้นปัญญาชน ก็ต้องเรียนรู้

แยกแยะว่าอะไรดีที่ควรนำไปยึดถือ ปฏิบัติ อะไรที่ไม่ดีต้องไม่นำไปทำ เพื่อให้ตนเป็นมีการศึกษาเป็นคนดี เป็นพลเมืองดี รู้ทำแต่ดี สร้างสังคมที่ดี ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี เพื่อให้สมค่าคนมหาวิทยาลัย

 

คุณภาพคนในสังคม ประเทศจึงอยู่ที่คนมหาวิทยาลัย ทั้งคนทำงาน ผู้เรียน และบัณฑิตที่จบไปทำงาน

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 January 2020 14:07 Modified: 30 January 2020 14:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
jiraporn66 [IP: 124.122.29.160]
11 Febuary 2020 17:19
#111287

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ