นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2676
ความเห็น: 3

การตลาดกับการพัฒนาองค์กร

การนำวิชาการตลาดมาจัดการองค์กร จะทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้ดีขึ้น
วันก่อนได้บันทึกการนำวิธีการขายมาใช้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร แต่ยังมีด้านอื่นที่สามารถนำวิชาการตลาดมาใช้ได้ การตลาดในสมัยก่อน เป็นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและนำไปวางขาย โดยผู้ซื้อก็ไปหาซื้อเอา แต่สมัยนี้ ปัจจัยทางการตลาดได้เปลี่ยนไปทั้งผู้บริโภค การแข่งขัน เทคโนโลยีทั้งทางวิทยาศาสตร์และการจัดการ เช่น logistic  ทีนี้มาดูในองค์กร มีสภาพเช่นเดียวกัน มีผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ แน่นอนมีความรู้และความต้องการที่เปลี่ยนไป  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องการบริการออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ใช่รอแต่เวลาราชการ (บางครั้งเวลาราชการก็ยังไม่บริการ) ต้องการบริการที่ง่าย กระชับ รวดเร็ว one stop service ยิ้มแย้ม แจ่มใส และเป็นมิตร ในลักษณะ ลูกค้าเป็นสำคัญ (customer center) บริการส่งถึงบ้าน ไม่ใช่ชักช้า โยกโย้ โยนไปโยนมา ที่ลูกค้าต้องเดินไปหาเอาเอง ฉันจะนั่งบริการอยู่ตรงนี้  ทำ one stop service สำหรับผู้ให้บริการ  ในด้านการแข่งขันก็มีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชำนาญการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ การแข่งขันภายนอกก็ยิ่งชัดเจนขึ้น มีมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ทั้งรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้งที่มาจากต่างประเทศ การไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการก็ไม่สามารถแข่งขันได้ การนำส่งสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งในที่การจัดการเรียนการสอนก็รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน สื่อการสอน การบ้าน และต้องใช้ให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงผู้สอนก็ยังมีความสำคัญมาก ๆ โดยเฉพาะ ต้นแบบในทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ไม่ใช่สอนอย่าง แต่ทำอย่าง เช่น ต้องการให้นักศึกษามีทักษะ IT แต่ผู้สอนใช้ ITไม่เป็น สอนให้นักศึกษารับผิดชอบ แต่ผู้สอนเข้าสาย ออกสาย ไม่สนใจนักศึกษาจะไปเรียนต่อวิชาต่อไปทันหรือไม่  ส่งคะแนนช้า ธุระฉันสำคัญกว่า ไม่สนใจว่าจะส่งผลกระทบต่อใคร หรือไม่ บางครั้ง การส่งคะแนนสาย ทำให้นักศึกษาจบการศึกษาช้า ไม่สามารถสมัครงานได้ ทำให้เสียโอกาสในการทำงานนั้นทั้งชีวิต ดังนั้น การนำวิชาการตลาดมาจัดการองค์กร จะทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้ดีขึ้น อย่างกรณีจัดบริการออนไลน์ ที่ลูกค้าช่วยตนเองได้ เราก็จะลดการจัดคนไปบริการ และยังทำให้องค์กรทันสมัยขึ้น   
created: 06 Febuary 2008 16:40 Modified: 15 November 2010 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
06 Febuary 2008 17:05
#19364

สามารถนำมาปรับใช้ในงานสนับสนุนได้ด้วย หากยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค IT

Kp-icon-4

(^__^)
Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
06 Febuary 2008 18:03
#19369

ต้องขอชื่นชมค่ะว่า อ. เป็นผู้บริหารที่ทันสมัย และมีแนวความคิดที่หนูต้องแอบจำไปใช้เสมอๆค่ะ

  สำหรับการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน บางทีหนูก็เห็นใจพี่ๆที่อายุมากๆ เหมือนกัน เพราะการเปลี่ยนประวัติศาสตร์จากการใช้เครื่องพิมพ์ดีด เป็นคอมพิวเตอร์ ทำให้คนที่พิมพ์ดีดได้เร็วที่สุด กลายเป็นคนล้าสมัยไปเลย   ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหากอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วหนูอายุมาก ทุกอย่างถึงจุดอิ่มตัวของชีวิต หนูจะมีปัญญาเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ไม๊??

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.113.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ