นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 836
ความเห็น: 0

เพิ่มค่าการทำงาน

เพิ่มค่าการทำงานขององค์กรคือการเพิ่มค่าการทำงานของตน

 

 

 

 

ทุกคนมีค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่ ในความรับผิดชอบ ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งของตนเอง คนในความดูแล พ่อแม่ลูก

ดังนั้น ทุกคนต้องทั้งสร้างค่าและสร้างค่าเพิ่มด้วยการทำงาน ตามความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่

 

การทำงานในองค์กร มีคนทำงานเป็น 3 กลุ่มหลัก คือผู้บริหาร คนทำภารกิจสร้างค่างาน และคนดูแลสนับสนุนการทำงาน

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรูปแบบความรับผิดชอบการเพิ่มค่างานต่างกัน แต่ต้องสนับสนุนให้ไปในทิศทางเดียวกันตามบทบาทและหน้าที่

 

ผู้บริหารเพิ่มค่าด้วยการจัดการทรัพยากร

ต้องดูว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างทั้งอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เงิน งบประมาณ คนและความสามารถคน เพื่อใช้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพิ่มค่างานขององค์กร

และต้องจัดกระบวนการสนับสนุนให้สามารถเพิ่มค่าการทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ

 

คนทำงานภารกิจหลักคือคนที่ทำงานให้เกิดรายได้ขององค์กร

เพิ่มค่าด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดค่าสร้างค่าใหม่ ๆ ให้ทันสมัย ให้มีค่าเพิ่มให้องค์กรเจริญเติบโตทางรายได้ เพื่อเพิ่มค่าให้การทำงานของตน

เพราะองค์กรเจริญมีรายได้เพิ่ม คนทำงานจึงมีรายได้ค่าค่าตอบแทนเพิ่มตามการสร้างค่าของแต่ละคน

 

ฝ่ายสนับสนุนคือคนทำงานด้านธุรการและการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ พัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ

เพิ่มด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันกาล ทันสมัย ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ชักช้า เพื่อทำให้การทำงานทั้งการบริหารและภารกิจสร้างค่าได้ดี มีค่าเพิ่มได้สะดวกรวดเร็ว ที่ยิ่งเร็ว สะดวก ยิ่งเพิ่มคาได้มากขึ้น

 

นอกจาการทำงานสร้างค่าเพิ่มค่าตามบทบาทและหน้าที่

ทุกคนทุกฝ่ายยังต้องตรวจสอบประสิทธิภาพและค่างาน เพื่อปรับเลือกทำสิ่งที่ดี เพิ่มค่าให้มากกว่า

และเพิ่มงานในแนวนอนคือการเพิ่มค่าการทำงานเพื่อขยายงานผสมผสานกับงานอื่นใหม่ ๆ ที่ขยายจากงานเดิม

 

การเพิ่มค่างานเป็นสิ่งจำเป็นเพราะทุกคนต้องการค่าตอบแทนเพิ่ม ต้องการสภาพการทำงานที่ดี ต้องการชีวิตที่ดีขึ้น จึงต้องช่วยกันเพิ่มค่าการทำงาน

เพราะหากเพิ่มค่าการทำงานไม่ได้ ก็ไม่มีรายได้เพิ่ม ทำให้ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มให้ได้  

ทุกคนจึงต้องทุ่มเทความสามารถออกมาใช้เพิ่มค่าการทำงานขององค์กรคือการเพิ่มค่าการทำงานของตน

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 ตุลาคม 2562 09:38 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2562 09:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ