นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 473
ความเห็น: 1

Team leading

การนำเป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือ Plan Do Check Act เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

Team leading เป็นการนำเป็นทีม ที่ทีมต้องรับรู้กันและกันเพื่อการทำงานให้เป็นทีม มีการส่งเสริมเติมค่ากันและกัน เหมือนทีมนักกีฬาที่ต้องมีการรุกรับตามแผนเพื่อนำสู่ชัยชนะ

 

การนำเป็นทีม เริ่มจากผู้กำหนดทิศทาง รับฟังความเห็น และมอบหมายให้ทีมดูแล กำกับ พัฒนางานแต่ละด้าน

 

ทีมงานแต่ละด้านต้องนำไปทำแผนและมาแจ้งทีมรับรู้รับทราบร่วมกัน และปรับเข้ากัน จัดกระบวนการเสริมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อน และทำไปในทิศทางเดียวกัน

ต้องมีการติดตามผลเป็นระยะเพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค กฎกติกาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และข้อจำกัด โอกาสที่มีเพื่อปรับแผนงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

มีการปรับ การแก้ปัญหา เพื่อการดำเนินการต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินติดตามให้เป็นวงจรกันไปอย่างต่อเนื่อง

 

การนำเป็นทีมก็เหมือนการจัดการทีมกีฬา ต้องมีการวางแผน ซักซ้อมความเข้าใจ ปรับแผน หาโอกาส ปิดช่องว่าง เพื่อให้ได้ชัยชนะ

แต่การบริหารต้องทำให้เกิดความก้าวหน้าตามแผน เป้าหมาย และสถานการณ์ คือทำให้เกิดความเจริญ ความอยู่รอด และแข่งขันได้

 

การนำเป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือ Plan Do Check Act เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

การนำเป็นทีม นอกจากการติดตามในทีมบริหาร ยังควรต้องรับฟัง ติดตามทั้งผลการดำเนินงานในภาพรวม และรับฟังจากบุคลากรที่เป็นทีมทำงานตัวจริง จึงจะทำให้งานเดินได้ดี มีความเจริญ


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ตุลาคม 2562 08:32 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2562 08:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Leeo [IP: 113.53.228.59]
23 ตุลาคม 2562 15:20
#110093

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ  

ยูฟ่าเบท

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ