นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 444
comment: 0

เรียนอย่างไร ได้อะไร

คนเก่งได้ ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วน รวมถึงรู้ดี รู้ชั่ว และรู้ทำดี ไม่ทำชั่วด้วย

 

 

 

การเรียนมีหลายรูปแบบ และให้ผลลัพธ์ให้ค่าต่างกัน

 

เรียนจำ เรียนจด มีผลให้ทำข้อสอบได้

เรียนรู้ ทำให้มีความรู้ นำไปเรียนรู้ต่อไปได้

เรียนทำ ทำให้ทำได้ นำไปทำงานได้

เรียนให้เข้าใจ ทำให้พัฒนา แก้ปัญหา

เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้งาน ทำให้สร้างค่าได้

เรียนพัฒนา ทำให้เพิ่มค่าได้

 

การเรียนแบบจำทำให้มีผลการเรียนดี แต่อาจไม่สามารถทำงาน ใช้งานได้ เพราะไม่เคยลงมือทำจริง ไม่เคยฝึกฝน 

หรือแม้แต่การเรียนรู้ ก็มีความรู้ไม่สามารถทำได้ จนกว่าลองทำ ลงมือทำ      

 

การทำอะไรได้ต้องเรียนและลงมือทำ และทำได้ ทำได้แม่นยำ ต้องทำและฝึกฝนจนชำนาญ

ฉะนั้น เรียนทำจึงทำให้ทำงานได้ ได้ค่าตอบแทน มีคนจ้างให้ทำงาน

 

มีหลายคนที่ทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี ตามที่ได้เรียนทำ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา พัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพราะขาดการทำความเข้าใจ

เพราะไม่รู้เหตุจึงแก้ปัญหาไม่ได้ และยังทำให้พัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจว่าอะไร ทำให้ดีขึ้น อะไรไม่ดีมีปัญหา จึงต้องเรียนให้เข้าใจ รู้เหตุ รู้ขั้นตอน กระบวนการ จะได้ใช้แก้ได้ถูกจุด และทำให้ดีมีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้

 

การเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดใช้งาน เป็นการคิดว่าความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และความสามารถที่มีที่ใช้ สามารถทำอะไรให้ดีขึ้น ใช้ในทางอื่นได้อีก

ซึ่งเป็นการเข้าใจและคิดต่อในการใช้งาน เช่นเดียวกับการเรียนเพื่อพัฒนา จึงสร้างค่างาน สร้างค่าใหม่ มีของใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือของที่สร้างขึ้นใหม่  

เช่น การนำกล้องถ่ายรูป อินเทอร์เน็ต มาใส่โทรศัพท์ หรือการใช้หน่วยความจำเก็บบันทึกภาพแทนการใช้ฟิล์ม เป็นต้น

 

การเรียนให้ครบทุกรูป  จึงได้ทั้งความรู้ ความสามารถ การพัฒนา สร้างค่าได้

 

นอกจากนี้ ยังต้องเรียนจากการทำ การดู การทำงานกับคนอื่น การเรียนรู้จากคนอื่น เพื่อนำมาเสริมเติมค่า

 

เรียนจากผู้ใช้เพื่อใช้เพิ่มค่าได้ตรงกับความต้องการ

 

เรียนรู้ผลเสีย ผลกระทบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่ใคร ๆ เพราะผลเสียย่อมกระทบถึงตน

 

คนเก่งได้ ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วน รวมถึงรู้ดี รู้ชั่ว และรู้ทำดี ไม่ทำชั่วด้วย

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 สิงหาคม 2562 09:27 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2562 09:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.228.11.9
Message:  
Load Editor
   
Cancel or