นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 402
comment: 0

วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ

การกำหนดวิสัยทัศน์ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกัน จึงทำให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย คือวิสัยทำต้องสนับสนุนกัน

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์คือการวางเป้าหมายการทำงาน การพัฒนางานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในอนาคต ตรงกับความต้องการ ยุคสมัย และเทคโนโลยี

วิสัยทำคือความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะความชอบ บุคลิกนิสัย ความคิดความอ่านของคนทำงาน ผลงาน

 

คุณภาพการทำงานเกิดจากคนทำงาน โดยเฉพาะคนที่ทำภารกิจหลักของหน่วยงานและองค์กร

 

การทำให้วิสัยทัศน์พัฒนา ดำเนินไปได้ดี วิสัยทัศน์ต้องสอดคล้องกับวิสัยทำคือความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ การเอาใจใส่ของคนทำงาน

 

ปัญหาของการผลักดันวิสัยทัศน์มักเกิดจากการทำวิสัยทัศน์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทำ ทำให้การทำไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ให้เข้ากันระหว่างฝ่ายบริหารกับคนทำงาน

การมีส่วนร่วมไม่ใช่การมารับฟัง รับรู้ แต่ต้องให้เป็นความต้องการ ความรับผิดชอบว่าเป็นสิ่งที่ต้องการทำ ต้องการปฏิบัติจริง

จึงต้องรับฟังความต้องการให้ตรงกัน มิฉะนั้น จะยากในการทำงานให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่คนทำงานทำไปทางที่ไม่ตรงกับวิสัยทัศน์

จึงต้องทำวิสัยทัศน์ให้ตรงกับวิสัยทำ

 

คำว่าตรงกันไม่ใช่ทำตามตามใจ เอาใจ แต่เป็นความเข้าใจตรงกันในวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ของคนทำงานและฝ่ายบริหาร เพื่อทุกคนทำงานไปในทิศเดียวกัน

รวมทั้งต้องปรับกระบวนการให้สอดคล้องกันที่ทางธุรการ ระบบการทำงาน การสนับสนุน ความคิด พฤติกรรมการทำงานโดยใช้เป้าหมายเป็นหลัก

ไม่ควบคุมวิธีการ เพราะการทำสู่เป้าหมายมีหลายทาง ขึ้นกับบุคลิก ความชำนาญของแต่ละคน

หากจำกัดแนวทางจะเกิดการจำกัดการทำงานของคน จำกัดผลงาน จำกัดการพัฒนาการดำเนินการตามวิสัยทัศน์

 

การกำหนดวิสัยทัศน์ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกัน จึงทำให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย คือวิสัยทำต้องสนับสนุนกัน

ทำให้คนทำงานสะดวก สบายใจ จึงได้งานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากความพร้อมเพียงกันทั้งทิศและทางที่เป็นทำที่ตรงกัน

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 August 2019 08:28 Modified: 26 August 2019 08:28 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.239.167.74
Message:  
Load Editor
   
Cancel or