นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 130
ความเห็น: 0

ความสำคัญการเป็นนักศึกษา

การเรียนการสอน ต้องให้ให้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์สังเคราะห์ ฝึกฝนการใช้งาน การสร้างค่างาน การทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ปรับใช้ในสภาพจริงต่าง ๆ

 

 

 

 

นักศึกษาคือผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวทำงานในหน้าที่สาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งระดับอาชีวะ ประกาศนียบัตร และระดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ

 

การเป็นนักศึกษาคือการหาความรู้ เรียนรู้ ใช้ความรู้ ฝึกฝนจนสามารถทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี เป็นที่เชื่อได้ มีมาตรฐาน

 

ดังนั้น การเป็นนักศึกษาจึงต่างจากนักเรียน ที่นักเรียนรอเรียนในชั้นเรียน มีครู อาจารย์วิชาต่าง ๆ หมุนกันมาสอน

ส่วนนักศึกษาต้องเปลี่ยนไปเรียนตามห้องเรียนต่าง ๆ ที่หมายถึงต้องไปหาความรู้ ไม่ใช่รอเรียนรู้ ซึ่งในการเรียนจริงต้องหาความรู้จากหนังสือตำรา วารสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำงาน ที่สำคัญกว่าความรู้ที่สอนจากผู้สอน

 

การเรียนต้องจดเพื่อใช้จำ ทำความเข้าใจ หมายถึงเมื่อไม่ต้องจดทุกคำที่สอน

แต่ให้ฟังให้เข้าใจ จดคำสำคัญ ประเด็นสำคัญ แล้วนำไปศึกษาขยายความทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ทำงานให้ได้ดี

 

ยิ่งสมัยนี้ที่มีความรู้มากมายสามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ การสอนจึงต้องกำหนดแยกเนื้อหาสอน อธิบายส่วนที่เป็นฐานให้สามารถนำไปศึกษาด้วยตนเอง

อะไรที่อ่านเองได้ เช่นประวัติที่มาของวิชา ไม่ต้องเสียเวลาสอน แต่ให้สอนเคล็ดของวิชาที่ให้สามารถนำไปใช้งาน

 

การเรียนต้องเน้นความเข้าใจ เน้นการใช้ทำงาน ไม่ใช่จำความรู้ แต่ไม่เข้าใจที่ยากที่จะใช้ทำงานได้ดี

 

การเรียนการสอน ต้องให้ให้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์สังเคราะห์ ฝึกฝนการใช้งาน การสร้างค่างาน การทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ปรับใช้ในสภาพจริงต่าง ๆ

 

การประเมินต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจมากกว่าความจำ เน้นที่การทำงาน การบ้าน มากกว่าการสอบ

และเน้นความเข้าใจมากกว่าการจำ เพราะความรู้ค้นคว้าหาได้ แต่ความเข้าใจทำให้พัฒนาใช้งานได้ สร้างค่าได้

 

จะเห็นว่า การศึกษาคือการใช้ชีวิต การทำงานที่ต้องศึกษา หาความรู้ พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ซึ่งต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

รวมถึงความดี ความงามในสังคม สิ่งแวดล้อม ความมีมาตรฐานในการทำหน้าที่ การอยู่ร่วมกัน

 

การเป็นนักศึกษาจึงไม่ใช่เรียนให้ได้ใบปริญญา ใบประกาศ

แต่ต้องเรียนให้เป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถทำงาน พัฒนาตนพัฒนางานได้

และทำหน้าที่การงานได้ดี มีพัฒนา และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

 

การเป็นนักศึกษาจึงไม่ได้สำคัญแค่ช่วงการเรียน การศึกษา แต่สำคัญต่อการใช้ชีวิต สังคม และประเทศชาติที่เจริญด้วยคนมีการศึกษา รับผิดชอบทำหน้าที่ได้ดี ให้เป็นยอมรับมาตรฐานความสามารถในฐานะประชาชนของประเทศที่เจริญเท่าเทียมหรือดีกว่า

 

การเป็นนักศึกษาจึงมีความสำคัญ ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติตลอดไป   

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 สิงหาคม 2562 09:26 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2562 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.76.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ