นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 407
comment: 0

Smart people vs Smart worker

คนอัจฉริยะต้องรู้จักใช้อัจฉริยะของเทคโนโลยี รู้จักทำงานกับความฉลาดอัจฉริยะของคน จึงเป็นคนอัจฉริยะ ไม่เก่งแต่ตน

 

 

 

 

วันนี้คงได้ยินคำว่า อัจฉริยะ หรือ Smart กันมากมาย

และคนอยู่ได้ดีต้องมีความอัจฉริยะ คิดได้ดี ทำได้จริง ต้องเก่งกว่าที่เคยมี ดีกว่าที่เคยได้ ต้องสร้างค่าเป็นประโยชน์

 

คำว่า Smart people คนเก่ง กับ Smart worker คนอัจฉริยะ นั้นมีความหมายต่างกันและมีค่าต่างกัน

 

คนเก่งเป็นความเก่งเฉพาะตัว สติปัญญาดี เรียนเก่งได้คะแนนดี

คนอัจฉริยะนอกจากสติปัญญาดี ต้องสามารถทำงานสร้างค่าได้ดี มีการพัฒนา ท้าทายทำให้ดี ดีขึ้นตลอดเวลา ทั้งการทำงานของตนเอง และการทำงานกับคนอื่น ทำนำหน้าตลอดเวลา

 

ในการทำงานยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทั้งระบบ ทั้งเทคโนโลยี ทั้งความไม่แน่นอน จึงต้องการคนที่ปรับไว เรียนรู้เร็ว สร้างค่าเป็น รู้จักการทำงานกับคนอื่นเพื่อสร้างค่าให้ดีและดีขึ้น มุ่งที่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพความสำเร็จ และค่าของงาน

 

คนอัจฉริยะต้องรู้จักใช้อัจฉริยะของเทคโนโลยี รู้จักทำงานกับความฉลาดอัจฉริยะของคน จึงเป็นคนอัจฉริยะ ไม่เก่งแต่ตน จึงทำให้เกิดความอัจฉริยะในการทำงาน ที่มุ่งสร้างสรรค์งาน ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของตน

 

อยากยู่ดีมีค่า ต้องสร้างประโยชน์ มีความอัจฉริยะทั้งความสามารถ จิตใจ ใฝ่พัฒนา สร้างค่ากับใคร ๆ ได้ดี ด้วยเก่งตน เก่งคน เก่งงาน เก่งสร้างสรรค์ สร้างค่า เก่งพัฒนา เจริญได้ดีตลอดเวลา 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 August 2019 08:53 Modified: 20 August 2019 08:53 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.52.197
Message:  
Load Editor
   
Cancel or