นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 374
ความเห็น: 0

Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง

การวางตำแหน่งตน คือการรู้ตัวตน การปฏิบัติตนให้ดี จึงได้ดี อยู่ดี และการพัฒนาตนให้ดี ให้มีดี

 

 

 

การทำงาน การบริหารจัดการธุรกิจ องค์กรให้ดีต้องมีการวางตำแหน่งองค์กร สินค้าให้ดี ให้เหมาะสมกับความสามารถขององค์กร ลูกค้า และคู่แข่ง เพื่อวางค่าการทำงานให้ดี มีความเหมาะสม และอยู่ดี อยู่รอด

 

ในคนแต่ละคน หากต้องการอยู่ดี อยู่รอด ก็ต้องมีการวางตำแหน่งตนเอง หรือ self positioning เพื่อให้รู้สถานะตนเอง การทำ การปฏิบัติตนให้ดี พอดีกับตนเอง ทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

การวางตำแหน่งตนเอง เริ่มจาก ดูตนเองว่าเป็นตนเป็นใคร ทำอะไรอยู่ ได้ปฏิบัติตนให้ดี เหมาะสมกับหน้าที่ตน ให้ได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต หรือไม่ อย่างไร ต้อทำอย่างไรจึงได้ดี อยู่ดี ในปัจจุบันและอนาคต

 

การดูก็ดูหน้าที่ บทบาท ดูคนอื่น ที่ดีและไม่ดี เพื่อเลือกสิ่งดี ๆ มากำหนดตัวเอง

 

เป็นนักเรียน นักศึกษามีหน้าที่อะไร ต้องทำอะไร เพื่ออะไร ที่ทำอยู่ดีหรือไม่ดี หากทำให้ดีต้องทำอย่างไร มีอะไรที่ทำแล้วไม่ดีจะได้ไม่ทำ

ที่สำคัญที่ทำอยู่ทำให้ได้ดี มีอนาคตที่ดีหรือไม่ เพราะนักเรียน นักศึกษาคือช่วงเวลาการสร้างอนาคต

เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ภาพลักษณ์เพื่ออนาคตที่ดี จึงรู้และทำให้ดี จึงมีอนาคตที่ดี ได้ดี อยู่ดี

 

ทุกคนมีหน้าที่การงาน ก็ต้องรู้มีตำแหน่งอะไร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ทั้งหน้าที่ตน หน้าที่องค์กร เพื่อใช้ความรู้ความสามารถให้ได้ดีทั้งตนและองค์กร

รวมถึงการปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน ครอบครัว และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คือไม่ใช่แค่ทำปัจจุบันให้ดี

ต้องทำให้มีอนาคตที่ที่ดีด้วย คือการพัฒนาตน ความรู้ ความสามารถ การสร้างค่า ทำประโยชน์ ให้รู้ว่ามีเราแล้วมีอะไรดีที่เป็นความสามารถของเรา

 

การวางตำแหน่งตน คือการรู้ตัวตน การปฏิบัติตนให้ดี จึงได้ดี อยู่ดี และการพัฒนาตนให้ดี ให้มีดี ให้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปได้ทำอะไรดี ๆ และมีอนาคตที่ดีอย่างไร อะไรบ้าง  

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 August 2019 09:55 Modified: 14 August 2019 09:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ