นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 840
ความเห็น: 0

นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน

นักศึกษาคือตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของประเทศ ตัวแทนของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสาขาที่เรียน

 

 

 

นักศึกษาคือผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ ทำหน้าที่ในสาขาต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการเรียน

 

ที่สำคัญกว่านั้น นักศึกษาคือตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของประเทศ ตัวแทนของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสาขาที่เรียน

 

การแสดงตัว ปฏิบัติตน การแสดงความสามารถ จึงเป็นการแสดงคุณสมบัติ ศักยภาพของประเทศ ว่าประเทศนั้นมีคนเป็นอย่างไร มีความสามารถมากแค่ไหน น่าที่จะให้ทำงาน ไปลงทุนด้วยหรือไม่

 

ดังนั้น ทุกสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติ แสดงตัวตน ทุกความประพฤติเป็นสิ่งสะท้อนที่มีค่า ดีหรือไม่ดี มีชื่อเสียง หรือชื่อเสีย ซึ่งมีผลต่อสถาบัน และต่ออนาคตของนักศึกษาเองทั้งมหาวิทยาลัยและแต่ละคน

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรจึงต้องแสดงแต่สิ่งที่ดี เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ อยากได้ไปทำงาน ทั้งความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบ ทั้งในชีวิตประจำวัน และในหน้าที่นักศึกษา ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักในทางที่ดี

 

โดยเฉพาะการไปศึกษาดูงาน การไปฝึกงาน เรียนวิชาต่าง ๆ ต้องแสดงถึงความกระตือรือร้น แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่รู้จักจดจำในสิ่งที่ดี ที่จะเป็นผลดีต่ออนาคตของตนเอง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาวิชา มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

 

ทั้งหมดนั้น ผู้ที่จะทำได้คือนักศึกษาทุกคน ต้องแสดง ต้องตระหนัก ต้องระวังไม่ทำสิ่งไม่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย

 

เพราะนักศึกษาไม่เป็นเพียงผู้เรียน แต่คือตัวแทนที่แสดงถึงคุณภาพคน สถาบัน และแต่ละบุคคล ว่าเป็นอย่างไร เพราะศักยภาพการแข่งขันอยู่ที่ความสามารถ พฤติกรรม คุณภาพคนของประเทศ

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 August 2019 09:10 Modified: 06 August 2019 09:10 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ