นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 418
ความเห็น: 0

ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน

ในโลกยุคใหม่ที่มีของใหม่เปลี่ยนไปตลอดเวลา คำว่าพัฒนาแล้วคงอยู่ไม่ได้ ต้องเป็นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

ระบบประกันคุณภาพ นอกจากทำสิ่งต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า ตรงกับความเด่นความสามารถผู้ทำ ที่สำคัญต้องทำให้มีการพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่องทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ ที่เรียก ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)

 

การทำระบบประกันคุณภาพต้องมีการวิเคราะห์สภาพอนาคต ความเจริญความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการลูกค้า คู่แข่ง และศักยภาพความสามารถตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่เรียกว่าวิสัยทัศน์

 

การกำหนดเป้าหมายต้องมีองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง ประเมินสถานะภาพปัจจุบันเพื่อวางเป็นที่ต้องทำ ต้องพัฒนา

 

แล้วลงมือทำตามแผน มีการเก็บข้อมูล เพื่อติดตามเป็นระยะ ๆ

 

การติดตามเป็นการประเมินผลว่าการทำเป็นตามแผน ตรงอนาคต ความก้าวหน้า ความเจริญ อะไรดีก็ทำต่อไป อะไรไม่ดี มีอะไรดีกว่าก็ปรับเปลี่ยน อะไรเป็นปัญหาก็ปรับลดปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปทำต่อไป  เพื่อให้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันไป

 

ในยุคที่ทุกอย่างพัฒนา เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คนที่อยู่ได้ดี มีค่า สร้างค่าได้ ต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้ทัน มิฉะนั้นจะอยู่ยาก

 

การพัฒนาตนสามารถใช้ระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์อนาคต วิเคราะห์ตน ตั้งเป้าหมาย กำหนดองค์ประกอบที่ต้องทำ และลงมือทำ

 

ที่สำคัญต้องมีการตรวจติดตาม เรียนรู้ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน

 

ในโลกยุคใหม่ที่มีของใหม่เปลี่ยนไปตลอดเวลา คำว่าพัฒนาแล้วคงอยู่ไม่ได้ ต้องเป็นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยระบบประกันคุณภาพ PDCA คือ Plan Do Check Act ให้ต่อเนื่องกันไป    

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 July 2019 08:56 Modified: 19 July 2019 08:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ