นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 403
comment: 0

รู้ดี คิดดี ทำดี

ไม่ว่า จะรู้ จะคิด จะทำ ต้องคิดให้เป็นไปตามคำว่า ดี

 

 

 

 

 

ดี คือสิ่งทำให้เกิดค่า เป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษเป็นปัญหา สร้างปัญหาแก่ใคร

 

การทำอะไรให้ได้ดี ต้องรู้ ต้องคิด ต้องทำให้เกิดคำว่า ดี

 

คนจะรู้ต้องเรียน เรียนจากสภาพแวดล้อมที่พบที่เห็น เรียนจากหลักสูตรที่เรียนที่สอน เรียนจากหนังสือตำรา แหล่งความรู้ และเรียนจากผลการทำของตนเอง

 

การเรียนทำให้มีความรู้ แต่จะรู้ว่าดี ต้องดูว่าที่รู้นั้นเป็นสิ่งทำให้เกิดค่า เป็นประโยชน์อะไร มีโทษ มีปัญหา สร้างปัญหาอะไร แก่ตน แก่ใคร แก่สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม จึงเรียกว่า รู้ดี

 

คิดดีก็เช่นเดียวกัน ในการคิดเพื่อเลือกใช้ เลือกทำ ก็ต้องคิดให้ดี คือคิดไม่ใช่แค่ผลได้ ต้องคิดทั้งผลเสีย ผลกระทบ ประโยชน์ และปัญหาด้วย จึงเรียกว่า คิดดี ไม่ใช่คิดแต่ดี โดยเฉพาะดีแต่ตนเท่านั้น ที่มักไปสร้างปัญหาจึงเรียกว่า คิดดี ไม่ได้

 

เมื่อคิดแล้วก็เลือกทำ ทำแล้วต้องตรวจค่า ประเมินผลว่า ดี จริงไหม คือดูว่า เกิดผลเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ ไม่สร้างปัญหาให้ใคร หากทำแล้วไม่ใช่ ต้องรีบปรับทำให้ดี จึงเรียกว่า ทำดี

 

ดังนั้น ไม่ว่า จะรู้ จะคิด จะทำ ต้องคิดให้เป็นไปตามคำว่า ดี จึงเรียกว่า ดี

แม้ว่าดีแล้วก็ยังเกิดปัญหาได้ แบบว่าเคยดี แต่ปัจจุบัน ไม่ดีแล้ว ก็ต้องปรับ ต้องทำให้ดีใหม่

 

คำว่า ดี ต้องเรียนรู้ คิด ทำ ปรับ และเปลี่ยนให้ดีเสมอ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนไป การทำต้องปรับตาม ด้วยยึดมั่นในความหมายของคำว่า ดี จึงดีได้และได้ดีต่อเนื่องไป

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 July 2019 16:22 Modified: 17 July 2019 16:22 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or