นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 427
ความเห็น: 0

อุดหนุน สนับสนุน

ต้องปรับทัศนคติ การคิด การทำ จากการอุดหนุน เป็น การสนับสนุน ให้เป็นการคิดจากจิตวิญญาณที่ต้องนำไปใช้พัฒนาจริง

 

 

 

 

คำว่า อุดหนุน กับ สนับสนุน สองคำที่คล้ายกันแต่ให้ผลต่างกัน

การให้การอุดหนุนแสดงว่า อยากให้ทำ หรือ ขอให้ทำ ให้มีกิจกรรม

แต่การสนับสนุนเป็นการ อยากทำ และเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งดีเกิดประโยชน์จึงสนับสนับให้ทำอย่างเต็มที่

 

การอุดหนุนให้ทำจึงขาดจิตวิญญาณของคนทำที่อยากทำ

เพราะเป็นการให้ทำ จึงมีแต่กิจกรรม ทำแล้วก็จบเป็นเรื่อง ๆ ไป

เหมือนการเรียนที่ขาดจิตวิญญาณความมุ่งมั่น จึงเรียนให้จบ ๆ ไป ได้ปริญญา ได้ความรู้ แต่ขาดความตั้งใจไขว่คว้าความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลดีจริง ทำให้ขาดการคิดการพัฒนาการใช้ให้ดีขึ้น

 

แต่การสนับสนุนที่เป็นการอยากทำ ที่เป็นสิ่งภายในที่คิดว่าทำให้ได้ดี เกิดประโยชน์ จึงเป็นการคิดพัฒนา การนำไปใช้ การทำให้ดีขึ้น

เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ที่อยากทำอยากให้มี เมื่อได้รับการสนับสนุนจึงทำให้ได้ของที่ใช้งานจริง

เพราะเป็นการทำที่คนทำอยากได้จริง ไม่ใช่ทำเป็นกิจกรรม เหมือนพ่อแม่สนับสนุนลูกเพื่อให้ได้ดีจริง จึงสนับสนุนเต็มที่ ทุกทาง

 

แต่หลายอย่างในระบบคนไทยมักเป็นแค่การอุดหนุน

 

อุดหนุนการเรียน ก็ได้แค่เรียนตาม ขาดการอยากรู้ อยากเห็น อยากเป็นที่เป็นจริงจากภายในตน

 

อุดหนุนการพัฒนาบุคลากร ทำให้มีการจัดอบรม การให้ทุนการศึกษา มีคนเข้าอบรม ศึกษา เรียนรู้ แต่ไม่มีการนำไปพัฒนางาน ได้แต่พัฒนาความรู้ตน ได้วุฒิการศึกษา ได้ปริญญา แต่ค่าไมเกิดจริง

 

อุดหนุนทำวิจัย ได้เกิดกิจกรรมทำวิจัย ได้ผลงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์

แต่ขาดการนำผลงานวิจัยไปใช้จริง เพราะฐานการคิดทำวิจัยไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณการพัฒนา การนำไปใช้จริง จึงเป็นการวิจัยขึ้นหิ้ง ไม่มีการนำไปขึ้นห้าง

 

การอุดหนุนการบริการวิชาการ เป็นการจัดการกิจกรรมให้ความรู้ จัดอบรม ให้เกิดกิจกรรม ที่จบแค่กิจกรรมการอบรม ไม่ได้นำไปใช้จริง ผลได้จีงไม่เป็นประโยชน์การพัฒนาจริง

 

 

ดังนั้น จึงต้องปรับทัศนคติ การคิด การทำ จากการอุดหนุน เป็น การสนับสนุน ให้เป็นการคิดจากจิตวิญญาณที่ต้องนำไปใช้พัฒนาจริง ไม่ใช่ทำให้ตามที่อยากให้ทำกิจกรรม วัดผลของกิจกรรม ขาดการนำไปใช้จริง ผลได้ย่อมไม่พัฒนาสร้างค่าจริง ที่จบแค่การทำกิจกรรม  

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2562 09:14 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2562 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ