นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 391
comment: 0

ความจำกับความเข้าใจ

การเรียนแบบเข้าใจจึงสามารถใช้งาน ทำงานได้ดีมีค่า พัฒนาเองได้

 

 

 

การจำความรู้และทำตามความรู้ ทำได้ดีที่สุดก็ไม่เกินความรู้ที่จำได้ จึงเป็นการทำตามคนอื่นที่พัฒนาความรู้ขึ้นมาให้เรียน ให้ทำ ทำให้ไม่สามารถทำได้ดีกว่าคนอื่น เพราะต้องคอยเรียน คอยจำ นำไปใช้

 

ความเข้าใจเป็นการรู้ว่าอะไร คืออะไร ใช้ทำอะไร ได้ผลอย่างไร ที่ทำให้สามารถคิดดัดแปลง ปรับปรุงได้ตามความต้องการ แบบไม่ต้องรอใคร เหมือนการปรุงรสอาหารของตนเอง ให้ได้ตามที่ชอบ ตามที่ใคร ๆ ชอบ

 

การเรียนแบบให้เข้าใจทำมีความสามารถปรับปรุง พัฒนาคิดค้นของตนเองได้

 

การเรียนแบบสร้างความเข้าใจ ต้องให้ทำเอง เช่นเดียวกับการรู้รสชาติอาหารต้องชิมเอง จึงรับรู้ผลได้ ผลกระทบ ปรับลด ปรับเพิ่ม ปรับปรุงใช้งานได้ดี คิดสร้างสรรค์ใหม่ได้ดีกว่า

 

การเรียนแบบเข้าใจ คิดสร้างสรรค์ ทำให้สนุกท้าทาย เพราะได้คิดเอง ทำเองตามที่ชอบ ทำให้รู้ว่าอะไรที่ขาดก็หาเพิ่ม อะไรที่เกินก็ปรับลดลง และปรุงแต่งให้ดีขึ้นได้

 

การเรียนแบบเข้าใจจึงสามารถใช้งาน ทำงานได้ดีมีค่า พัฒนาเองได้ ไม่ต้องรอใคร และยังได้แสดงความสามารถตน สร้างแรงจูงและภูมิใจในตนเอง

 

จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียน สถานศึกษา ครู อาจารย์ ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจ แทนการจดจำ ทำข้อสอบได้ ทำงานตามได้ แต่พัฒนาสร้างสรรค์ไม่เป็น

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 June 2019 09:01 Modified: 06 June 2019 09:01 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.168.112.145
Message:  
Load Editor
   
Cancel or